Titulní strana

Příprava Velikonočního jarmarku

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, milí žáci,

 

čas utíká jako voda, blíží se jaro a s ním i Velikonoce, a tak chystáme i další ročník našeho oblíbeného Velikonočního jarmarku. Bude se konat v úterý 27. března od 14 do 17 hodin.

Začali jsme s přípravami. Přidáte se?

Stanete se opět lektory pletení pomlázek v naší dílničce? Proutky máme zajištěné.

Napadá vás námět k velikonočnímu tvoření? Chcete připravit pro děti dílničku, nebo se s námi podílet na přípravě Jarmarku? Uvítáme i materiál…

Naši skvělí amatérští pekaři, můžeme i letos počítat s vašimi dobrotami do našeho obchůdku a kavárny?

 

Pokud máte nápady, materiál, nebo trochu času a ochoty pomoci, dejte nám prosím vědět, abychom včas mohli vše zkoordinovat a připravit. Uvítáme také zpětnou vazbu k minulým ročníkům. Volejte (244 911 792) nebo pište (palkova@zsseberov.cz). Děkujeme!

V jedné dílničce se budou tradičními i netradičními technikami zdobit vyfouklá vajíčka, která si děti na jarmark donesou – tak nezapomeňte vyfukovat!

Těšíme se na neformální setkání žáků, rodičů a dalších rodinných příslušníků, zaměstnanců školy i veřejnosti. Přijďte se zapojit do příprav, přijďte si užít přátelskou a tvořivou atmosféru v naší i vaší malé, ale šikovné škole…

 

Malá ochutnávka – fotografie z minulého ročníku:

/

Informativní schůzka k zápisu do 1. třídy

Vážení rodiče,

informativní schůzka pro zájemce o zápis do 1. třídy naší školy  se bude konat 5. 3. 2018 od 17 hodin.

Pokud využijete naší tradiční nabídky, budete se moci telefonicky (244 911 792) nebo osobně v kanceláři školy od 5. března 2018 objednat na konkrétní hodinu k zápisu.

Od tohoto data je možné podávat v kanceláři školy žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 9. 4. 2018 od 14:00 do 18:00 hodin.

Těšíme se na spolupráci.

vedení školy

Výstava o včelaření

Naši žáci mají během ledna připraveny k prozkoumání další materiály na své cestě za poznáním života včel. Jedná se o výstavu předmětů o včelaření. Řediteli školy se exponáty podařilo zapůjčit od pana včelaře Semeráda, který se školou již spolupracoval při realizaci medové snídaně. Velmi názorný je model včelího úlu s rámečky plnými včel. Jsou zde v měřítku 1:1 pomocí fotografií k vidění všechny druhy včelích pláství. Žáci si vše mohou zkoumat během přestávek. Důležitý je také doprovodný program v rámci výuky s třídním učitelem.

Věříme, že originální exponáty přispějí k rozšíření vědomostí našich žáků. Výstava potrvá do konce února.

Více fotografií najdete v naší fotogalerii.

vedení školy

 

Školní družina – blíží se splatnost druhé splátky

Vážení rodiče,

protože se blíží termín splatnosti druhé splátky za školní družinu, 15. leden, připomínám způsob placení školní družiny:

Za odpolední družinu je stanoveno školné 200,- Kč za každý kalendářní měsíc, i započatý, za ranní družinu je stanoveno školné 40,- Kč za každý kalendářní měsíc, i započatý.

Úhrada školného za školní družinu se provádí převodem na účet školy číslo 2001039379/0800, variabilní symbol Vašeho dítěte pro platby školní družiny je uveden v zápisníku školní družiny, nebo ho můžete získat od hospodářky školy. Platby školní družiny se provádí ve dvou splátkách, a to v září za měsíce září-prosinec a v lednu za měsíce leden-červen.

Žáci, navštěvující odpolední družinu, uhradí 1.200,- Kč, žáci navštěvující ranní družinu 240,- Kč (a žáci, kteří družinu využívají ráno i odpoledne tedy 1.440,- Kč). Děkujeme za včasné uhrazení!

/

Zpráva školní jídelny – zvýšení cen stravného od ledna 2018

Vážení strávníci,
školní jídelna, ze které vozíme obědy, musela z důvodu zdražení vstupních surovin zdražit ceny obědů, a to o 2,- Kč za 1 oběd, s platností od 1. ledna 2018.

Nové ceny obědů budou:

pro žáky od 6 do 10 let 28,- Kč

pro žáky od 11 do 14 let 30,- Kč.

Znamená to zvýšení o cca 40,- Kč za měsíc.

Zálohy byly kalkulovány na měsíc s 20 pracovními dny, několik měsíců je ale kratších, v jiných je několik volných dnů apod., proto zálohy v současné výši pokryjí i zvýšené ceny a nebudeme tedy v tomto školním roce přistupovat ke zvyšování záloh. Do konce školního roku tedy platí žáci 6-10 let zálohu 520,- a žáci 11-14 let 560,-.

Zvážíme navýšení záloh od září na základě propočtu na školní rok 2018/2019, který bude proveden v červnu.

Děkujeme za pochopení!
Eva Pálková, hospodářka ŠJ

/