Titulní strana

Průběh a výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Dne 25. 4. 2022 proběhl zápis do 1. třídy naší školy, náhradní termín zápisu se konal 29. 4. 2022. Registrováno bylo celkem 47 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a 4 žádosti o odklad povinné školní docházky. Žadatelů s trvalým bydlištěm ze školského obvodu naší školy bylo 36, z hl. m. Prahy byli 3 a mimopražských bylo 8.

Dne 16. 5. 2022 bylo rozhodnuto o přijetí a byl sestaven seznam s pořadím uchazečů. Přijato bylo 44 žadatelů, které bylo možno přijmout do nově stanovené kapacity 165 žáků platné od 1. 9. 2022. U dvou uchazečů (kteří k 31. 8. 2022 nedovrší 6 let věku) bylo řízení o přijetí přerušeno na dobu nezbytně nutnou z důvodu nutnosti doložení doporučujícího stanoviska školského poradenského zařízení a potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Jednomu žadateli bylo zastaveno řízení o přijetí z důvodu podání a kladného vyřízení žádosti o odklad povinné školní docházky.

Mgr. Bc. Jaroslav Střeštík

/

Jaro plné her

Včera ve škole proběhla akce Spolku rodičů „jaro plné her“.  Děti si na jednotlivých stanovištích zahrály různé deskové a karetní hry a vyřešily i složitější hlavolamy. V jídelně na všechny čekalo malé občerstvení. Na závěr si děti odnesly domů malé překvapení. Věříme, že si zábavné odpoledne všichni užili!

Děkuji všem rodičům a přátelům školy za pomoc s přípravou a organizací celé akce, škole za zázemí a podporu.

 

Těšíme se na příští akci, rozloučení se stávajícím školním rokem, která se uskuteční 29. 6. 2022.

Spolek rodičů

 

/

Posun začátku školního roku 2022/2023 na 5. 9. 2022

Vážení rodiče,

vzhledem k termínu dokončení rekonstrukce silnice mezi Hrnčíři a Šeberovem se posouvá začátek nového školního roku na pondělí 5. 9. 2022.

 

Vedení školy

/

Jaro plné her

Spolek rodičů si Vás dovoluje pozvat na akci „Jaro plné her“, která se uskuteční příští čtvrtek 12.5.2022 v ZŠ Šeberov od 17 hod. Všichni, kteří si rádi hrají, si budou moci zahrát deskové a karetní hry, vyzkoušet svou paměť luštěním hlavolamů. Ve školní jídelně bude připraveno drobné občerstvení.

 

Těšíme se na Vaší účast!

 

/

Velikonoční jarmark – poděkování

Milí rodiče, žáci, zaměstnanci a přátelé školy,

rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili krásné akce „Velikonočního jarmarku“. Děkujeme vám, kteří jste se zapojili do příprav, napekli dobroty na prodej, darovali materiál, stali se lektory v dílničkách a provozovali “školní kavárnu”, i vám, kteří jste se stali návštěvníky, poseděli v kavárně, vyráběli a pletli pomlázky v dílničkách a zakoupili výrobky ve “školním obchůdku”. Děkujeme páťákům (s jejich paní učitelkou) za profesionální naaranžování zboží a vedení školního obchůdku.

Myslíme, že si každý z účastníků mohl užít atmosféru, vzájemnost, neformální setkání a odnést si kromě pečiva či dekorace také kousek radosti. Příjemným bonusem celé akce je částka, kterou jsme získali (prodejem pečiva, výrobků, dobrovolnými příspěvky na materiál a provozem kavárny) krásných 20.363, – Kč po odečtení uplatněných nákladů (většina těch, kteří chystali pečivo, kavárnu a dílny ale náklady neuplatnila a své finance a práci tak věnovala škole, děkujeme ještě jednou za jejich obětavost).

Vybraná částka bude použita zejména na úhradu dvou posledních roků adopce na dálku (ve výši 14.000,-Kč – v minulém covidovém roce jsme úhradu neposlali a letos již Juma ukončil školu a začíná pracovat – v samostatném článku vás budeme informovat podrobněji). Další prostředky použijeme na trička a knihy pro páťáky (loučení s páťáky 29. 6. 2022), případné další finance jsme připraveni využít po dohodě s panem ředitelem podle aktuálních potřeb školy (například na financování mimoškolních akcí pořádaných školou nebo Spolkem rodičů apod.)

Letošní Velikonoční jarmark snad odstartoval dobu, kdy se zase můžeme scházet ve větším počtu a radovat se ze setkání. Budeme se těšit na příští akci!

Spolek rodičů

 

 

/

Náhradní termín zápisu do 1. třídy

Náhradní termín zápisu do 1. třídy (pro ty, kteří se nemohli zúčastnit řádného termínu) byl stanoven na pátek 29. 4. 2022 od 14 do 15 hodin po předchozí telefonické domluvě (244 911 792).

 

/

Zvýšení cen obědů od 1. 5. 2022

Vážení rodiče,

jídelna, ze které dovážíme obědy, nám oznámila, že ke dni 1. 5. 2022 dochází ke zvýšení cen obědů, konkrétně se zvyšuje částka na nákup surovin (tj. částka, kterou hradí rodiče).

U obědů pro žáky, kteří v tomto školním roce (do 31. 8. 2022) dosáhnou věku 6 – 10 let, se zvyšuje cena ze 30,- na 32,- Kč za 1 oběd,

u obědů pro žáky, kteří v tomto školním roce (do 31. 8. 2022) dosáhnou věku 11 – 14 let, se zvyšuje cena ze 32,- na 34,- Kč za 1 oběd.

Jedná se tedy o měsíční navýšení o cca 44,- Kč. Toto zvýšení by měly pokrýt zálohy v nynější výši, kde je kalkulovaná i malá rezerva, takže nemusíte měsíční zálohy zvyšovat. Jednotlivce, kteří mají zpoždění v platbách, nebo ještě hradí starou výši záloh apod., budeme kontaktovat.

 

S velkou pravděpodobností dojde k dalšímu zvýšení cen od nového školního roku (vzhledem k tempu zdražování surovin i energií), a pak budeme muset přistoupit i ke zvýšení měsíčních záloh. Budeme vás informovat (informace budou dostupné zde na webových stránkách, na e-jídelníčku i na Google učebnách jednotlivých tříd).

 

Dostanete-li se někdo do situace, že z finančních důvodů pro vás není dále možné svým dětem obědy hradit, kontaktujte prosím vedení školy, existují možnosti, jak dětem zajistit, aby i v takovém případě mohly obědvat ve školní jídelně.

 

Děkujeme za spolupráci!

Vedení školy

/

Velikonoční prázdniny

od 14. do 18. 4. 2022 jsou velikonoční prázdniny.

Těšíme se na setkání v pondělí 18. 4.

Velikonoční Jarmark

V úterý 12. dubna se po tříleté odmlce opět konal tradiční velikonoční Jarmark. Ukončení platnosti omezení kvůli Covid 19 umožnilo připravit pro všechny žáky a návštěvníky z řad rodičů, obchůdek ve třídě, kde prodávali žáci 5. třídy velikonoční výrobky našich žáků a dobroty od rodičů, dílničky v tělocvičně a kavárnu v jídelně, kde Spolek rodičů zajišťoval občerstvení.

Vybrané finanční prostředky byly předány Spolku rodičů.

Děkujeme všem kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého odpoledne. Věříme, že jste si společné setkání užili a těšíme se na další akci.

Čtení s Andersenem – kniha do tašky

Vážení rodiče,

v pátek 1. dubna proběhla, po dvou letech odmlky kvůli Covid 19,  tradiční školní akce Čtení s Andersenem. Naši učitelé připravili vlastní originální program pro všechny žáky během dopolední výuky. Celá akce byla speciálně zaměřena na podporu čtení s porozuměním, získávání sociálních dovedností a komunikaci, podporu vzájemných vztahů mezi žáky napříč jednotlivými ročníky. Program byl velice dobře promyšlen, s vypracováním detailního scénáře a časového plánu, včetně zajištění tvorby „knihy v tašce“. Důležitá byla koordinace všech učitelů a práce 18 skupin žáků, aby vše do sebe zapadalo a děj gradoval do závěrečné výstavky hotových prací. 6áci se seznámili s 9 tituly dětských knížek. Děkuji všem, kteří pomáhali realizovat letošní ročník.

Věříme, že si naši žáci celé dopoledne příjemně užili a mají vám co vyprávět. Papírové tašky jsou k nahlédnutí ve škole.