Titulní strana

Škola v přírodě

Vážení rodiče,

dojeli jsme v pořádku. Cestou se vypršelo a nyní je sice pod mrakem, ale občas se ukáže i sluníčko.

Po ubytování v pokojích s vlastním příslušenstvím, jsme se na dvě etapy přesunuli do jídelny. K obědu byla kuřecí polévka s nudlemi a vepřové maso na paprice s těstovinami.

Nyní, po krátkém poledním klidu jsou všechny třídy venku na první vycházce. Věříme, že počasí nám bude příznivé a pobyt v krásné přírodě kolem Rabštejna nad Střelou si užijeme.

Jaroslav Střeštík

Škola v přírodě

V pondělí 24. 4. 2023 odjíždí naše škola na školu v přírodě do Školicího a rekreačního střediska, Nový Dvůr – Poustky 21, 331 65 Žihle (mapa zde)

Středisko leží uprostřed lesa na křižovatce turistických cest, je oplocené a poskytuje mnoho prostoru pro bezpečný pohyb žáků. K dispozici jsou venkovní i vnitřní prostory pro hry a vyžití. Areál ale leží v místě, kam nedosáhne telefonní ani internetový signál, anebo jen velmi omezeně. Jediná možnost spojení je v nutných případech telefon v recepci areálu 373 395 114 a zanechání vzkazu. Pokud to technicky bude přece jen možné, budeme se snažit umisťovat na web informace, jak jsme na místo dorazili apod., když se informace neobjeví, nenašli jsme žádný signál.

Odjezd je plánován z parkoviště u sportovně oddychového areálu (mapa zde). Autobusy budou přijíždět na místo v 8:30. Jeden z autobusů pojede nejprve ke škole, aby bylo možné naložit sportovní, výtvarné a další potřeby. Proto vás prosíme, abyste neparkovali v blízkosti místa odjezdu ani v ulici V Ladech. Děkujeme za pochopení.  Přesné informace o čase srazu a odjezdu dostala každá třída od třídního učitele.

Na místo dorazíme okolo 11. hodiny. Pobyt začínáme ubytováním a obědem.

V pátek 28. 4. 2023 je příjezd autobusů k areálu plánovaný kolem 10:30, budeme tedy odjíždět okolo 11. hodiny. Cestou plánujeme 1 zastávku na WC a na svačinu, takže příjezd (na stejné parkoviště, ze kterého v pondělí odjedeme) předpokládáme kolem 13:30 – 14 hodin. Samozřejmě záleží na hustotě dopravy a na dalších okolnostech, nedokážeme tedy udělat přesný odhad a prosíme vás o pochopení, pokud se skutečný čas příjezdu bude od předpokladu lišit. Během zpáteční cesty se budeme snažit upřesňovat čas příjezdu zde na webu, pokud to bude možné.

Po příjezdu na parkovišti u sportovně oddychového areálu všichni vystoupí a jeden autobus pojede ještě vyložit materiál ke škole.

Prosíme, abyste v pondělí ráno ani v pátek odpoledne neparkovali v blízkosti místa odjezdu ani v ulici V Ladech, aby mohly autobusy projet. Děkujeme za pochopení.

/

Velikonoční jarmark

Vážení rodiče,

v úterý 4. dubna 2023 se konal tradiční velikonoční jarmark. Letos jsme provedli drobné organizační změny a dílničky v tělocvičně organizovaly jednotlivé třídy ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem. Účast byla veliká. Těší nás, že se přišli podívat také někteří absolventi  s rodiči. Podle prodaných výrobků a odhadu účastníků přišlo přes 180 žáků, rodičů a návštěvníků. Zahájení začalo vystoupením žáků uměleckého kroužku na nasvíceném hlavním schodišti, kde předvedli tři písničky s doprovodem na hudební nástroj UKULELE. Škola zakoupila 5 nástrojů, další již mají někteří žáci vlastní a jejich řady se postupně rozrůstají pod vedením paní učitelky Daniely.  Poté se přítomní rozešli podle svých priorit do obchůdku, kavárny nebo do dílniček. V prosluněné tělocvičně bylo u jednotlivých stolů stále plno. Děti si vyráběly různé výrobky s velikonoční tématikou, tradičně pletli s panem ředitelem a dvěma dalšími rodiči pomlázky, aranžovaly se květiny, zdobily kraslice a zajíčky, vznikaly papírové origami, ptáčci z krepového papíru, ovečky z vlny a další.

Ve třídě v přízemí probíhal prodej pekařských výrobků, které pro školu napekli rodiče a výběr byl opravdu letos rekordní. Žáci 5. třídy se střídali u dvou pokladen a měli finanční gramotnost přímo v praxi. Spočítat celkovou cenu výrobků, které si zákazník vybral, zjistit čím platí a správně vrátit, to byl nelehký úkol při velkém zájmu a tvořících se malých front. Po ukončení akce došlo na počítání vybrané částky, která dosáhla 12.275 Kč. Po odečtení uplatněných výdajů byla částka 8.250 Kč určená Spolkem rodičů jako účelový dar, který spolek věnoval škole k uhrazení výdajů na školu v přírodě pro rodiny žáků v hmotné nouzi.

Spolek rodičů ve školní jídelně nabízel tradiční kavárnu s občerstvením pro žáky a rodiče. Našla se příležitost na setkání a povídání o všem možném. Výtěžek z kavárny použije spolek na úhradu knížek a triček pro absolventy z 5. třídy a financování dalších společných akcí pro naše žáky.

Děkuji všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce, děkuji všem, kteří si zakoupili výrobky a přispěli na potřebnou věc. Před velikonočními prázdninami bylo příjemné se společně setkat.

Přejeme všem klidné dny velikonočních svátků.

ředitel školy

Kristina Hořáková – semifinalistkou GTP CZ 2023

Co je cena GTP CZ?

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro učitele ZŠ a SŠ. V České republice ji na základě udělené licence od mezinárodního ocenění Global Teacher Prize realizuje od roku 2017 nezisková organizace EDUin, o. p. s. Jejím prostřednictvím nacházíme, oceňujeme a motivujeme inspirativní pedagogy. Zároveň však usilujeme o to, aby získání ocenění nebylo cílem samo sobě, ale aby bylo prostředkem k navázání vzájemné spolupráce, využití potenciálu oceněných učitelů a rozšíření dopadů jejich pedagogických aktivit.“   citace ze stránek GTP

Mezi 35 semifinalistů prestižní ceny Global Teacher Prize Česká Republika se letos dostala naše kolegyně Mgr. Kristina Hořáková, učitelka 1.A  a speciální pedagog. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 151 učitelů ze všech krajů.

Profil Kristy naleznete zde.

Přehled všech semifinalistů zde.

Kristě moc gratulujeme a držíme jí palce do dalšího kola!
/

Velikonoční jarmark

Vážení rodiče, milí žáci,

tradiční Velikonoční Jarmark se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 14 hodin. V letošním roce jsme provedli několik změn v organizaci, abychom lépe zapojili všechny zájemce do jeho průběhu a užili si společné setkání.

Těšíme se na vaši účast.

Bližší informace najdete na Classroomu jednotlivých tříd.

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

Den otevřených dveří se pro zájemce o první třídu koná dne 3. 4. 2023 od 8 do 11:40 hodin.

Odpoledne proběhne schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hodin.

Od 3. 4. 2023 přijímáme žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání (bližší informace najdete na stánkách školy pod menu ZÁPIS).

Těšíme se na spolupráci.

Den s Andersenem a jarní prázdniny

Vážení rodiče,

v pátek 10. 3. se uskuteční  během dopoledního vyučování již tradiční akce Den s Andersenem. Je zaměřena na práci s knihou a prožitkové čtení. Letos se budeme věnovat knize Největší přání autorky Ester Staré. Žáci budou propojeni napříč ročníky do skupin, které budou díky různým výukovým metodám zpracovávat vlastní záznam ze čtení. Po té se žáci rozdělí do expertních skupin. Zde se budou věnovat aktivitám, které jim poskytnou nové informace a dovednosti, které po návratu do svých domovských skupin předají svým spolužákům. Na závěr proběhne sebereflexe a vyhodnocení. Cílem akce je kromě prožitků spojených se čtením, vytvoření ústřední postavičky hračky koníka (asi 30 ks), které bychom rádi dopravili dětem do Oděsy.

Po ukončení akce následují po víkendu v týdnu od 13. do 17. března jarní prázdniny.

Přejeme všem prožití  hezkých dní.

vedení školy

Zvýšení ceny obědů od 1. 3. 2023

Vážení rodiče,

OD 1. 3. 2023 SE ZVYŠUJÍ CENY OBĚDŮ O 3,-/KČ ZA OBĚD TAKTO:

– ceny obědů: žáci, kteří v tomto školním roce (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023) dovrší 7-10 let, platí 38,- Kč, žáci, kteří v tomto školním roce dovrší 11-14 let, platí 41,- Kč
– výše měsíčních záloh: 735,- Kč (7-10 let) a 795,- Kč (11-14 let), záloha je splatná 20. den v měsíci na další měsíc

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

/

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 17. 4. 2023 od 14 do 18 hodin.

Den otevřených dveří se pro zájemce o první třídu koná dne 3. 4. 2023 od 8 do 11:40 hodin. Odpoledne proběhne schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hodin.

Od 3. 4. 2023 přijímáme žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání (bližší informace najdete na stánkách školy pod menu ZÁPIS).

Na tomto odkazu si můžete ověřit podle adresy trvalého bydliště vašeho dítěte adresu spádové školy.