Titulní strana

Letní prázdniny

Vysvědčení jsou rozdána, letní prázdniny se rozbíhají.

V závěru školního roku jsme s vypětím sil stihli uskutečnit nejen sportovní den, obhajobu diplomových prací žáků 5. třídy, loučení s páťáky, ale také zahradní slavnost ve spolupráci se Spolkem rodičů a třídní výlety.  Rád bych všem vyslovil velké uznání za energii, čas a práci, kterou jste věnovali na realizaci výuky žáků, zvládnutí přechodu na distanční vzdělávání, střídavou výuku a opětovný návrat do školních lavic.

Zahájení nového školního roku

Všichni se sejdeme ve středu 1. září 2021 v 8:00 h před budovou školy. Po slavnostním zahájení proběhne uvítací zvonění prvňáčků na školní zvon v doprovodu patronů z řad žáků 5. třídy. Výuka bude probíhat do 8:45 – 9:00 hod. Následuje informativní schůzka pro rodiče žáků 1. třídy. Obědy od 10:00. Chod ŠD je zajištěn do 17 hod.

Historický milník v životě školní budovy

Jako nový milník v historii školy se od září otevřou dvě paralelní první třídy. Od 1. 9. 2021 bude navýšena kapacita školy a další kmenová učebna vznikne z místnost školní družiny v přízemí. Bude upravena jako třída pro 14 žáků, osazena interaktivní tabulí s projektorem, pořízeny nové lavice a židle, posílen signál wifi sítě a celá zadní zeď bude sloužit jako korková nástěnka.

Těšíme se na společné setkání ve zdraví a v řádně zahájeném novém školním roce.

Jaroslav Střeštík

Sportovní den 2021

Dobrá zdráva byla, že nám hygienická opatření umožnila uspořádat 16. 6. 2021 tradiční sportovní den v areálu ZŠ v Kuraticích. Všechny třídy se účastnily pěti disciplín. Počasí bylo sice více než slunečné, ale všichni jsme si první společnou akci naší školy po uzavření kvůli Covidu, hezky užili.

Malá školní slavnost

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se letní prázdniny a nabízí se příležitost, abychom se mohli společně setkat na konci tohoto komplikovaného školního roku.

Spolek rodičů připravil Malou školní slavnost.

Těšíme se na vás.

Informace školní jídelny – organizace stravování na konci školního roku

Vážení rodiče,

prosíme vás, abyste si promysleli organizaci posledních dnů školního roku a včas odhlásili obědy, které vaše dítě nevyužije (30. 6. bude oběd dříve, vydávat se bude od 10:30 hodin, družina bude v provozu).

Z provozních důvodů bude možné odhlašovat obědy pouze do pátku 25. 6. 2021 do 11 hodin, po tomto datu již nebude možné v přihlášení/odhlášení nic měnit (obědy si v nepřítomnosti dítěte ale bude možné vyzvednout).

Děkujeme za spolupráci!

/

Pozvánka na členskou schůzi Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově Vás zve na jednání řádné členské schůze, která se uskuteční

ve středu 23.6.2021 od 19.30 hod. ve sportovním areálu Šeberov (naproti minigolfu)

Pořad jednání členské schůze:
1. zahájení
2. informace o aktivitách a činnostech spolku
3. schválení stanov spolku, volba výboru a delegátů za jednotlivé třídy
4. schválení rozpočtu spolku
5. podněty, návrhy, diskuze
6. ukončení

Těšíme se na Vaši účast

Za Spolek předsedkyně spolku Jana Trsková

/

Platby za školní družinu 2020/2021

Vážení rodiče,

v tomto školním roce docházelo k častým změnám, které se dotkly i fungování školní družiny – a také jejího účtování. Níže v tabulce je uvedený přehled účtování družiny v jednotlivých měsících školního roku.

Koncem června nebo počátkem července bude provedeno vyúčtování za celý školní rok a případné přeplatky budou vráceny (pokud jste změnili číslo účtu nebo chcete přeplatek poslat na jiný účet, prosíme, oznamte včas aktuální číslo účtu, děkujeme!).

Prosíme, abyste provedli kontrolu úhrad ŠD a případné nedoplatky uhradili nejpozději do pátku 11. 6. 2021, děkujeme!

září normální provoz sazby podle přihlášek do ŠD
říjen do 13. 10. normální provoz, od 14. 10. distanční výuka sazby podle přihlášek do ŠD
listopad do 27. 11. distanční výuka, od 30. 11. prezenční výuka platba za listopad odpuštěna
prosinec prezenční výuka; nebyla ŠD pro 5. třídu z důvodu oddělování tříd 1. – 4. třída sazby podle přihlášek do ŠD, ostatní bez poplatku
leden 1. – 2. třída prezenční výuka, 3. – 5. třída distanční výuka 1. – 2. třída sazby podle přihlášek do ŠD, ostatní bez poplatku
únor 1. – 2. třída prezenční výuka, 3. – 5. třída distanční výuka 1. – 2. třída sazby podle přihlášek do ŠD, ostatní bez poplatku
březen distanční výuka platba za březen odpuštěna
duben od 12. 4. rotační výuka, bez ranní ŠD poloviční sazba za odpolední ŠD, ranní bez poplatku
květen od 17. 5. normální provoz poloviční sazba za odpolední ŠD (zohlednění části května a části října, kdy byla distanční výuka), ranní ŠD podle přihlášek
červen normální provoz sazby podle přihlášek do ŠD

 

/

Bibliobus

Hurá, bibliobus Oskar zase jezdí!

Bibliobus k nám přijede ve středu 19. 5. 2021 a pak ve středu 2. 6. 2021, vždy 9 – 10:30 hodin.

Čtenáři, těšte se, zase budete moci vracet a půjčovat si knihy přímo u školy! Nachystejte si svoje čtenářské průkazy 🙂

/

Ukončení distanční výuky – provoz školy od 17. 5. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 se vrací prezenční výuka pro všechny třídy bez rotace. Obnovuje se provoz školní družiny v plném rozsahu (ranní ŠD 7 – 7:40 hodin a odpolední 11:40 – 17:00 hodin). Pokračuje testování žáků antigenními testy 1 x týdně (v pondělí). Ve vnitřních prostorách stále platí povinnost nošení ochrany nosu a úst, venku se mohou žáci pohybovat bez roušek (s rozestupy). Tělesná výchova se může konat pouze venku, hudební výchova zůstává beze zpěvu. Obědy jsou přihlášené.

/

Průběh a výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Dne 26. 4. 2021 proběhl zápis do 1. třídy naší školy. Registrováno bylo 41 žádostí k přijetí k základnímu vzdělávání a 4 žádosti o odklad.

K zápisu se dostavilo 36 žadatelů s trvalým bydlištěm ze školského obvodu naší školy a 5 žadatelů s trvalým bydlištěm mimo náš školský obvod. Dne 5. 5. 2021 proběhlo losování čísel jednacích a byl sestaven seznam s pořadím uchazečů. Přijato bylo 27 žadatelů s trvalým bydlištěm, které bylo možno přijmout do současně platné kapacity školy 120 žáků.

Všem dalším žadatelům bude vydáno rozhodnutí nepřijat. Dne 12. 5. 2021 je možnost nahlédnutí do spisu v kanceláři školy. Po obdržení tohoto rozhodnutí se proti němu mohou uchazeči v zákonné lhůtě 15 dnů odvolat k řediteli základní školy, Praha 4, V Ladech 6.

Seznam přijatých žadatelů:

Pořadové čísloČíslo jednací
122
239
340
435
545
646
732
828
931
1044
1138
1225
1336
1427
1520
1621
1751
1823
1926
2033
2143
2262
2353
2465
2548
2650
2769

 

Obědy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
protože se třídy budou střídat rotačním způsobem (prezenční x distanční výuka), a stále ještě se věci nevrací do “běžného” provozu, zůstávají všechny obědy plošně ODHLÁŠENÉ a vás prosíme, abyste svým dětem obědy včas přihlašovali podle skutečné potřeby.

Žáci, kteří se budou učit ve škole, budou obědvat se svou třídou v jídelně. Žáci, kteří se budou učit distančně, mají i nadále nárok odebírat dotované obědy, pokud chtějí (do přinesených nádob), v čase 11:15 – 11:30.

Obědy můžete přihlašovat přes webový jídelníček, případně e-mailem/telefonicky. Můžete také využít novinku pro chytré telefony Android – aplikaci Jídelna (odkaz najdete na www.jidelna.cz; číslo naší jídelny je 1206, přihlašování funguje přes vaše přihlašovací údaje).

Na webovém jídelníčku je možné přihlašovat obědy na ty dny, kde je již vložený jídelníček, aktuálně do konce tohoto týdne, zatím čekáme na jídelníček na další období. Mailem a telefonicky nyní dokážeme přihlašovat obědy do konce dubna.

/