Titulní strana

Setkání s rodiči předškoláků

Ve spolupráci MŠ, ZŠ a MČ Šeberov se dne 24. 1. 2022 od 17 hodin koná setkání rodičů předškoláků, kteří se chystají k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023.

Cílem setkání je podat aktuální informace k:

  • výstavbě nové školy
  • zřízení detašovaného pracoviště ZŠ v Ladech 6 v Hrnčířích (Rychta)
  • organizace a průběhu zápisu do 1. třídy.

Vzhledem k dodržení platných opatření ke Covid 19, se setkání uskuteční v tělocvičně školy, kde budou dodrženy rozestupy mezi  sedícími. Prosíme všechny účastníky, aby měli nasazené respirátory. Vchod do prostor tělocvičny bude ze dvora.

Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání.

 

starostka MČ

vedení MŠ a ZŠ

Výsledky testování Covid 19 dne 17. 1. 2022

Dnes nebyl žádný pozitivní výsledek.

V Hrnčířích se otevře detašované pracoviště naší školy od nového školního roku 2022/2023.

Vážení rodiče,

z důvodu umožnit přijetí všech žadatelů o docházku do první třídy v ZŠ V Ladech 6, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu naší školy, rozhodl zřizovatel školy MČ Šeberov o zřízení detašovaného pracoviště v Hrnčířích (Baráčnická rychta). Celý tento objekt bude stavebně upraven pro potřeby školského zařízení v souladu s platnými předpisy a předán do užívání ZŠ V Ladech 6, jako její detašované pracoviště. Ředitel školy bude celý objekt spravovat a rozhodovat o jeho vybavení a využití v souladu s potřebami školy do doby, než bude otevřena nová školní budova pro 1 – 9. ročník.

Vzhledem k prostorovým možnostem a s přihlédnutím k efektivnímu využití nových prostor, rozhodl ŘŠ, že zde budou umístěny dvě třídy se žáky druhého ročníku. To znamená, že žáci prvních tříd vždy zahájí školní docházku v budově V Ladech 6 a druhý ročník všechny třídy absolvují v Hrnčířích.  Toto rozhodnutí umožní vytvořit stálé zázemí pro učitele a žáky tohoto ročníku. Budova bude vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami a její prostory budou dostačující pro děti mladšího školního věku. Objekt bude poskytovat plnohodnotné zázemí pro žáky od 7 do 17 hodin, včetně ranní družiny, stravování (výdejna obědů) a odpolední družiny.

Věříme, že otevření detašovaného pracoviště v Hrnčířích od 1. září 2022 zajistí jistotu při důležitém životního kroku vašich dětí – vstup do první třídy v naší obci.

 

Testování 6 .1. 2022

Dnešní testování zachytilo pozitivní výsledek AG testu u jednoho žáka ze 2. třídy.

Vedení školy

/

Výsledky testování 3. 1. 2022

Dnešní testování zachytilo pozitivní výsledek AG testu u jednoho žáka ze 3. třídy.

Vedení školy

Aktuality k testování na Covid od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

z důvodů očekávání šíření varianty Omicron, bude od 3. 1. 2022 testování na Covid probíhat dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Testují se všichni žáci a zaměstnanci bez ohledu na očkování nebo prodělaní nemoci Covid.

Pro školy je připraven upravený způsob vykazování pro zrychlení zpracování údajů hygienickou službou.

O dalších detailech spojených s testováním budete informováni na Vaše kontaktní mailové adresy v průběhu začátku týdne.

Pondělní testování bude probíhat ve stejné organizaci jako tomu bylo dosud. Ráno od 8:00 hodin. V případě pozitivně zachycených žáků AG testem Vás požádáme o vyzvednutí žáka a absolvování PCR testu. O jeho výsledku jste povinni neprodleně informovat školu.

Dekujeme za pochopení

vedení školy

PF 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

kalendářní rok se blíží ke svému konci. Dovolte, abych vám všem popřál klidné vánoční svátky a mnoho zdraví v Novém roce 2022.

Věřím, že bude příznivější pro naši práci.

Vystoupení žáků, které nemohlo být uskutečněno, vám naši žáci a učitelé zprostředkovali v elektronické formě a máte je k dispozici ve svých Google třídách. Odkaz na možnost shlédnout vystoupení i jiných tříd, jsme vám poslali na vaši mailovou adresu. Udělejte si pohodu v teple svých domovů a přeneste se do příběhů a vystoupení, která na vás čekají.

Přeji vám hezké Vánoce

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

/

Výsledky testování Covid pondělí 13. prosince 2021

Vážení rodiče,

při dnešním testování byly zachyceny pozitivní výsledky AG testů u čtyř žáků ve 3. třídě.

Konfirmační PCR testy byly u všech 4 žáků NEGATIVNÍ.

Děkujeme za spolupráci

/

Záchranáři ve škole

Ve čtvrtek 9. 12. se uskutečnila plánovaná akce Záchranáři ve škole. Naši žáci si vyslechli důležité informace, ale hlavně sami si vyzkoušeli konkrétní situace a postupy, které mohou zachránit lidské životy.  Celá akce se konala po třídách za dodržování hygienických pravidel.  Akce je součástí Školního vzdělávacího programu.

Naši žáci byli aktivní, reagovali na otázky, uváděli příklady a vymezený čas si opravdu užili.

obr_zachranari_ve_skole

/

Výsledky testování 6. 12. 2021

Vážení rodiče,

při dnešním testování byl zachycen pozitivní výsledek AG testu u jednoho žáka ve 2. třídě.

Nyní čekáme na výsledek PCR testu. O dalším postupu budeme informovat rodiče žáků 2. třídy.

Děkujeme za spolupráci