Titulní strana

Pátek 25. 9. je normální výuka

Vzhledem k již zavedeným preventivním opatřením nebude naše škola na 25. 9. vyhlašovat ředitelské volno.

Dále dnes vstoupilo v platnost další opatření – povinná dezinfekce rukou každé osoby, která vstoupí do budovy. Škola musí zajistit dohled nad dodržováním tohoto opatření.

Malá školní slavnost – změna termínu

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a novým opatřením jsme se rozhodli odsunout termín Malé školní slavnosti na klidnější dobu. Zatím se nevzdáváme myšlenky, že se vrátí doba, kdy se budeme moci scházet bez větších omezení, takže naše plány zatím pouze odkládáme, ale nerušíme. A těšíme se na lepší časy…

/

Aktuální optaření Covid 19

Dne 9. 9. 2020 bylo oznámeno:

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice.

Oficiální zpráva MZ ČR.

Vzhledem k tomuto opatření budou žáci a zaměstnanci nosit od čtvrtka 10. 9. ve společných prostorách školy roušky.

Akce Spolku rodičů ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

v letošním školním roce jsme pro Vás připravili následující akce, na které Vás jménem Spolku rodičů při ZŠ Šeberov všechny srdečně zveme:

1. 10. 2020 – Malá školní slavnost – k zahájení nového školního roku jsme se rozhodli uspořádat na zahradě školy Malou školní slavnost s opékáním buřtů a živou hudbou. Čas bude ještě upřesněn, předpokládáme od 16, spíše ale od 17 hodin.

17. 12. 2020 – Vánoční setkání – připravíme pro Vás po vánočním vystoupení žáků drobné občerstvení, svařené víno, punč a jiné dobroty k navození vánoční atmosféry, popovídání si s přáteli a popřání krásných svátků. Před kostelem Církve bratrské V Ladech 10, po skončení vystoupení, cca od 18:30.

2. 2. 2020 – Masopust hrou – v ZŠ Šeberov si děti i rodiče na jednotlivých stanovištích vyzkouší deskové hry a vyřeší i složitější hlavolamy, závěr večera bude zakončen karnevalovou diskotékou v tělocvičně . Čas ještě upřesníme, zatím předpokládáme od 17 hodin.

na konci června  (termín ještě upřesníme) – Zahradní slavnost – rozloučení se se školním rokem 2020/2021, s páťáky  a ostatními spolužáky u ohně a hudby

 

Samozřejmě sledujeme vývoj situace v souvislosti s šířením Covid-19 a budeme reagovat na aktuální stav v době plánovaných akcí. Budeme vás o všem včas informovat na webových stránkách školy i na naší nástěnce ve vestibulu školy.

Máte -li zájem se jakkoliv zapojit a pomoci nám, napište nám na mail Spolku rodičů –  . Budeme se na Vás všechny těšit!

 

/

Školní rok “Proč (ne)rosteme jako dříví v lese?” zahájen

Společným setkáním po prázdninách jsme 1. 9. 2020 zahájili nový školní rok zaměřený na pozorování soužití lidí a stromů.

Přijali jsme několik hygienických opaření spojených se stanovením skupin žáků podle umístění tříd na patrech a začlenění obědů do rozvrhu, abychom předešli setkávání žáků z jiných tříd v jídelně a ŠD. Současně jsme zahájili změny v organizaci výuky, které byly představeny rodičům: Formativní hodnocení v 1.-3. třídě, omezení zvonění, propojení výukových hodin do logických celků, převod distančního výukového systému na Google/učebna a založení žákovských účtů.

Na třídních schůzkách 3. 9., po diskuzi s rodiči jsme mohli konstatovat, že intenzivní přípravu a náročnou práci na nových změnách rodiče ocenili, souhlasí a vítají zavedené změny. Společně budeme sledovat jejich efektivitu a provedeme vyhodnocení v čase. Nyní dotahujeme detaily adaptačních pobytů jednotlivých tříd.

Jsem rád, že Spolek rodičů na společném setkání po třídních schůzkách stanovil termíny mnoha zajímavých akcí, které vám představí na nástěnce ve vestibulu školy.

Dále vám oznamuji, že byl zprovozněn odkaz na nově zavedený komunikační kanál Google/učebna z jednotlivých třídních stránek, kde jste zvyklí chodit na týdenní plány. Prosím, vyzkoušejte.

Setkání s vámi a žáky po delší době nás naplnilo energií a chutí do dalších výzev, které prezenční výuka nabízí.

Věříme, že jsme udělali maximum pro udržení docházky žáků do školy a společně postupně naplníme všechny stanovené plány a cíle.

 

Přeji vám hezké podzimní dny

Jaroslav Střeštík

Zahájení školního roku – preventivní opatření

Vážení rodiče,

letní prázdniny se chýlí k závěru a je potřeba se připravit na otevření školy v aktuálních podmínkách. Dovolte, abychom Vás v předstihu seznámili s organizací nového školního roku. Celá příprava je závislá na vývoji situace s Covid 19. Naší prioritou je zachovat prezenční docházku s co nejmenšími změnami, které by omezovaly běžný režim školy. Naší povinností je však zajistit takové podmínky pro vzdělávání v naší škole, aby respektovaly zákonná doporučení. Níže popsaná a přijatá opatření vychází z našeho společného hledání nejvhodnějšího kompromisu a jsou v souladu s Manuálem MŠMT a MZ. https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

Věříme, že přispějí k ochraně našich pedagogů a zajistí co nejdelší prezenční docházku našich žáků do školy.

Přijatá opatření: (Pokračování textu…)

Zprávy ze školní jídelny

Vážení rodiče,
školní jídelna, od které dovážíme obědy, nám oznámila zvýšení cen stravného. Museli jsme přistoupit ke zvýšení měsíčních záloh.

Nové výše záloh činí:
560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně)
 
600,- pro žáky 11-14 let (žáci, kteří v daném školním roce (tj. 1. 9. 2000 – 31. 8. 2021) dovrší 11 let, již hradí vyšší cenu.

Výše záloh pro dietní stravování: 560,- Kč pro žáky 7-10 let (včetně) a 615,- Kč pro žáky 11-14 let

Zálohy prosím hraďte na účet školy vždy předem (do 20. dne v měsíci) na následující měsíc. Je možné hradit stravné i na více měsíců najednou (ale nelze sdružovat platby za více dětí do jedné částky, každé dítě má svůj variabilní symbol a svoje “konto”). Prosím, věnujte pozornost první platbě (v srpnu na září) a poslední (v květnu na červen).

Prosíme vás o případné odhlášení obědů v prvních několika dnech školního roku, pokud vaše dítě bude odcházet po skončení vyučování, které je kratší, a na oběd nepůjde (vyčkejte prosím, až bude zveřejněn internetový jídelníček v posledních srpnových týdnech; neznáte-li své přihlašovací údaje, kontaktujte prosím hospodářku školy a školní jídelny Evu Pálkovou).

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

/

Knihovničky ve vestibulu – volné půjčování a výměna knih

Jistě jste si již všimli, že ve vestibulu přibyly dva regály = knihovničky. Jsou určené pro volné půjčování knih.

Jak to funguje?

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihovničky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. Líbí se vám kniha v knihovničce a chtěli byste ji domů? Přineste za ni jinou na výměnu. Knihovnička slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Jaké knihy můžete přinést?

Knihovnička je primárně určena na knihy pro čtenáře školního věku. Dbejte tedy prosím na to, aby přinesená kniha byla vhodná pro děti a jednalo se o knihu, která má co dětem nabídnout (nejde přece o to se nějaké „hrozné“ knihy zbavit). Škola si vyhrazuje právo věnované knihy kontrolovat a nevhodné či poničené knihy z knihovničky vyřazovat.

/

Meteorologická stanice

Vážení rodiče,

jako výsledek naší vzájemné spolupráce s vámi, k podpoře badatelských aktivit žáků v letošním školním roce, jsme získali meteorologickou stanici, kterou pro nás vyrobil pan Malenovský.

Osazena byla přístroji, které jsme dostali od sdružení Tereza a některé jsme dokoupili z vašich finančních darů. Během konce října byli žáci po třídách seznámeni s jednotlivými přístroji, jejich významem a měřenými hodnotami. Od 1. listopadu žáci zahájí měření. Výsledky budou zapisovat do sběrného archu. Každý měsíc měří vždy žáci jedné třídy.

Stanice je umístěna pozemku školy za hřištěm. Můžeme sledovat teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Dále rychlost větru a množství srážek.

Věříme, že tato možnost přinese žákům další poznatky o venkovním prostředí, ve které se běžně pohybují. Také možnost usuzovat ze získaných hodnot na změny počasí pro ně bude nová zkušenost.

Děkujeme za spolupráci.

ředitel školy

 

/

Zvýšené záhony

Během letních prázdnin jsme mohli, díky finančním darům od rodičů, pořídit na školním pozemku žákům zvýšené záhony.  Na začátku nového školního roku jsme zapojili žáky ze všech tříd do přípravy záhonů na pěstování. Držíme se zásady, co si žáci mohou udělat samostatně a něco se přitom naučit nebo objevit, je lépe, než to dělat za ně.

Objednali jsme nákladní auto s kvalitní zeminou. Žáci připravili podklad do záhonů, který se postará o živiny, a po třídách si zaplnili svůj třídní záhonek, o který se budou starat po celou dobu školní docházky.

Věříme, že připravené třídní záhonky se stanou místem pokusů, pozorování a zážitků při sklizni. Rádi bychom umožnili získat dětem zkušenosti s bylinkami, zeleninou, kořením a okrasnými rostlinami.

Věříme, že tento prostor přinese našim žákům zpestření výuky a praktické dovednosti do dalšího života.

Jaroslav Střeštík