Titulní strana

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne dne 17. 4. 2023 od 14 do 18 hodin.

Den otevřených dveří se pro zájemce o první třídu koná dne 3. 4. 2023 od 8 do 11:40 hodin. Odpoledne proběhne schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hodin.

Od 3. 4. 2023 přijímáme žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání (bližší informace najdete na stánkách školy pod menu ZÁPIS).

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

blíží se čas ukončení 1. pololetí školního roku 2022/2023 a s tím je spojeno konání třídních schůzek. V současné situaci, kdy máme odloučené pracoviště se konají v pondělí 16. 1. od 17 hodin v budově školy V Ladech 6 a v úterý 17. 1. od 17 hodin v Hrnčířích ve třídě 2. A. Třída 2. B. má schůzky ve středu 18. 1. od 17 hodin.

Na programu jsou informace třídních učitelů k průběhu 1. pololetí a seznámení s nejbližšími akcemi v následujících měsících.

Těšíme se na setkání s vámi.

vedení školy

Zvýšení poplatku za školní družinu od 1. 1. 2023

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvyšování cen materiálu i energií jsme po mnoha letech nuceni přistoupit ke zvýšení poplatku (školného) za školní družinu, a to o 25%.

 

Nový ceník platný od 1. 1. 2023:

odpolední ŠD: 250,- Kč

ranní ŠD: 50,- Kč

odpolední + ranní ŠD: 300,- Kč

 

Děkujeme za pochopení!

 

Připomínáme, že do 15. ledna je splatný poplatek za leden – červen. Prosíme, zkontrolujte, že máte uhrazený poplatek za měsíce září – prosinec, stále evidujeme nedoplatky.

 

Eva Pálková, hospodářka školy

/

Akce školy v měsíci prosinci

Vážení rodiče,

měsíc prosinec je nejen poslední měsíc v kalendářním roce, ale také období konání různých akcí v naší škole. Pro vaši přesnější informovanost uvádíme tyto bližší informace:

úterý 6. 12. – Mikulášská nadílka – v dopoledních hodinách bude Mikuláš se žáky z 5. třídy obcházet své spolužáky a rozdávat balíčky, připravené Spolkem rodičů

středa 21. 12. – třídní besídky – v dopoledních hodinách si každá třída udělá vlastní program, zahrají si hry, rozdají dárky, ochutnají cukroví

čtvrtek 22. 12. – Vánoční vystoupení žáků školy v kostele Církve Bratrské. Dopolední vystoupení od 10 hodin je určeno pro děti z MŠ, důchodce a rodiče, kteří z časových důvodů nemohou přijít na odpolední vystoupení. Hlavní vystoupení je od 17 hodin. Vzhledem k omezenému počtu míst, zvažte, kdo můžete z rodiny přijít již na dopolední vystoupení.

Po ukončení odpoledního vystoupení následuje na zahradě školy setkání rodičů a žáků, které organizuje Spolek rodičů.

Všichni jste srdečně zváni, bude připraveno občerstvení – svařené víno, čaj, cukroví a atmosféra k přátelskému popovídání a popřání si vzájemně klidných svátků.

Těšíme se na společné setkání

Jakmile se rozloučíme, začínají od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 vánoční prázdniny.

Podle nařízení MŠMT o organizaci školního roku 2022/2023 je začátek školy po vánočních prázdninách stanoven na 3. 1. 2023.
To znamená, že v pondělí 2. ledna jsou ještě prázdniny.
Jaroslav Střeštík

 

Hledáme učitele/učitelku

Hledáme zájemce na pozici učitel(ka) na 1. stupni ZŠ. Požadované vzdělání podmínkou. Uvítáme zkušenosti s matematikou prof. Hejného, zájem o práci v malém kolektivu a aktivní sdílení společných vizí školy.

Nabízíme zázemí dobře vybavené školy, prostor pro vlastní realizaci a kolegiální podporu.

Nástup možný ihned.

V případě zájmu nebo dalších dotazů prosím kontaktujte paní Evu Pálkovou (, 244 911 792)

/

Podzimní setkání – výroba lampionů, stezka odvahy a lampionový průvod

Včera ve čtvrtek 3. listopadu škole proběhl první ročník akce „lampionový průvod“. Pro děti byly připraveny dílničky s výrobou lampionů a masek, malování na obličej, na zahradě školy čekala na děti stezka odvahy a závěr akce vyvrcholil lampionovým průvodem. Věříme, že jste si halloweenský podvečer s lampionovým průvodem všichni užili!

Příprava byla náročná, děkujeme všem rodičům a přátelům školy za přípravu a pomoc při organizaci celé akce, škole za zázemí a podporu.

Velikánské poděkování patří všem dětem zejména žákům z páté třídy, jež se zapojili do příprav a pomáhali v rámci dílniček malováním na obličej, dále i dětem z nižších ročníků, které se neváhali zapojit a pomoc při instalaci stezky odvahy.

Těšíme se na příští akci, která se ponese již v duchu vánočním.

Spolek rodičů

Hledáme zájemce o práci školního asistenta s nástupem ihned

Do našeho týmu hledáme zájemce na pozici ŠKOLNÍ ASISTENT.  Podmínkou je pedagogické vzdělání.  ŠA je prostředníkem mezi školou a rodinou, zejména s odlišným mateřským jazykem.  Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou.

Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti podle potřeb pedagoga.

Nástup možný ihned.

Pro bližší informace se prosím obraťte na hospodářku školy Evu Pálkovou, 244 811 792,

/

Aktualizace termínů v celoročním plánu

Vážení rodiče,

termín vánočního vystoupení byl nově stanoven na čtvrtek 22. 12. 2022 od 17 hodin.

Velikonoční Jarmark se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 14 hodin.

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Opatření spočívající v prominutí úplat za stravné a poplatek za ŠD. Podpora může být přiznána žadateli, který má trvalý pobyt v hl. městě Praze a splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři (viz níže) do kanceláře školy V Ladech 6, Šeberov  v těchto termínech:

  • do 30. 9. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 10. 2022)
  • do 31. 10. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 11. 2022)

Bližší informace naleznete ke stažení níže:

Informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům
Stáhnout

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022–2023
Stáhnout

 

 

Schůzka Spolku rodičů

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzku Spolku rodičů, která se uskuteční v úterý 20.9.2022 od 17 hodin v ZŠ Šeberov v budově V Ladech.

Programem schůzky je naplánování a organizace akcí Spolku rodičů ve školním roce 2022/23, potřebná pomoc škole a další nezbytné aktivity Spolku. Všichni jste vítáni!

 

/