Titulní strana

Jarní prázdniny

Vážení rodiče,

v týdnu od 17. – 23. února 2020 proběhnou jarní prázdniny.

Věříme, že týden volna přispěje k uzdravení dětí a po prázdninách se třídy opět zaplní.

Přejeme Vám příznivé počasí, pěkné zážitky a rodinnou pohodu.

vedení školy

Masopust hrou

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,

Spolek rodičů si Vás dovoluje pozvat na zábavné odpoledne  “MASOPUST HROU”.

Akce se bude konat ve čtvrtek 5. 3. od 17 do 19 hod. v prostorách Základní školy Šeberov. Vstupenkou pro děti na akci je maska nebo škraboška a malý dárek do tomboly.

Program:

·  Stanoviště s deskovými hrami a hlavolamy, kde si budete moci vyzkoušet známé i méně známé deskové hry a vyřešit různé hlavolamy. Děti budou mít možnost u jednotlivých stanovišť získat razítka. Po nasbírání určeného počtu razítek získají výhru v tombole.

·  Na závěr bude v tělocvičně uspořádána karnevalová diskotéka s tombolou.

Pokud byste nám chtěli pomoci nebo se zapojit do přípravy, jste vítáni:

·  Občerstvení: upéct oblíbený koláč nebo cokoli jiného dobrého k zakousnutí.

·  Hry: zapůjčit zajímavou deskovou hru, hlavolam nebo retro hru, která není časově náročná a zajistit dozor nad vaší hrou na stanovišti (dozorovat u her můžou i děti 5. ročníku).

·  Cena pro děti do tomboly: hračka, pastelky, knížky nebo jinou drobností, kterou máte doma a již nepoužíváte (ale je jako nová) můžete udělat radost ještě někomu jinému.

 

Ceny do tomboly můžete odevzdat u pana školníka nejpozději do středy 26. 2. Máte–li zájem nám jakkoli pomoci, napište nám na mail spolku

Činnost družiny bude standardně ukončena v 17 hod., pak přebírají zodpovědnost za své děti rodiče nebo jimi pověřené osoby.

Celou akci pořádá Spolek rodičů, proto je nezbytné, aby děti na akci přišly v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby.

Předem děkujeme za podporu, pomoc, pochopení a prosíme o odevzdání návratky ve škole třídním učitelkám, pokud se akce zúčastníte (potřebujeme znát počet účastníků).

Věříme, že si společně Masopust hrou užijeme!

Těšíme se na vaši účast.

Spolek rodičů

/

Platba školy v přírodě

Vážení rodiče,

blíží se termín splatnosti zálohy na školu v přírodě, 15. leden.

Zde je rekapitulace potřebných informací:

Termín a místo: 11. – 15. 5. 2020, Hotel Esprit, Svatý Petr 78, 543 51 Špindlerův Mlýn

Vybíraná částka 3.500,- zahrnuje dopravu, ubytování, stravování a pitný režim, úrazové pojištění a pojištění storna + rezervu na jízdné/vstupné apod. V měsíci červnu proběhne vyúčtování a případné přeplatky vám budou vráceny.

Částku můžete poslat na účet školy (2001039379/0800) celou najednou (do 15. ledna), nebo uhradíte do 15. ledna zálohu 1.580,- a do 5. dubna doplatek 1.920,- Kč. Variabilní symbol je uvedený v žákovské knížce a prosíme o vyplnění specifického symbolu 10000000. Děkujeme!

Je možné navíc objednat pojištění odpovědnosti za škody a přerušení cesty NEJPOZDĚJI DO 15. 1. 2020 (na stránce www.pripojisteni.ck2.cz nebo mailem na , při objednání tohoto připojištění se platí  50,- Kč, které uhradíte přímo na účet ck2 (192087576/0600) po obdržení platebních údajů e-mailem; neposílejte prosím platbu bez variabilního symbolu).

Pokud z nějakého důvodu vaše dítě nebude moci jet na školu v přírodě, oznamte prosím tuto skutečnost škole (písemně) a také cestovní kanceláři ck2 (na e-mail nebo písemně poštou).

 

 

/

Vánoční vystoupení

Ve středu 18. 12. 2019 proběhlo naše tradiční celoškolní vystoupení v kostele Církve bratrské v Šeberově. Letos bylo zaměřeno pohádkově. Třídní vystoupení byla zároveň hádankami, o jakou pohádku se jedná. Průvodci pořadem byli žáci 5. třídy. Všichni účinkující zvládli přípravu i vystoupení na výbornou. Atmosféra byla úžasná a závěrečné zpívání koled určitě nabilo všechny vystupující i diváky radostí pro celý nastávající vánoční čas.

Po ukončení vystoupení připravil Spolek rodičů pro všechny občerstvení pod hvězdnou oblohou s cukrovím, dětským horkým punčem a svařeným vínem. Byla to milá tečka a příležitost se zastavit, popovídat si, pozdravit se před Vánoci a popřát si navzájem do nového roku.

Děkuji všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy za přípravu a realizaci vystoupení. Všem ze Spolku rodičů děkuji za zajištění a organizaci pohoštění.

/

Ptáci okolo krmítek

V pátek 20. 12. 2019 byl žákům představen projekt ve spolupráci s ORNITA z.ú., zaměřený na pozorování ptáčků kolem krmítek. Cílem je, aby se žáci naučili poznávat druhy ptáků, zjistili čím se mohou a nesmí krmit, pozorovali jejich zvyky a  vedli záznamy v souladu se zásadami badatelských dovedností.

Škola získala dvě krmítka se zásobníkem a s ochrannou sítí proti velkým ptákům, krmivo na zimní sezonu, metodiku, záznamové archy, plakáty, deníčky pro skupiny pozorovatelů a samolepící obrázky ptáčků pro úspěšné pozorovatele.

Úvodem do projektu byla základní prezentace a soutěž v poznávání nejčastějších návštěvníků krmítek. Pozorování bude spuštěno v lednu 2020.

Jsme rádi, že našim žákům můžeme zprostředkovat bližší seznámení s milými živočichy, kteří bydlí spolu s námi v okolí školy.

/

Čtenářská dílna pro rodiče

V pondělí 14. 10. 2019 proběhla v prostorách naší školy čtenářská dílna pro rodiče. A co se tu vlastně přesně odehrávalo?

V úvodní aktivitě byla začleněna minilekce čtenářského chování – Jak si vybírám knihu? Podle čeho? Který žánr je pro mě lákavý? 

Pak nám dobrovolníci z řad dětí objasnili pravidla ranního čtení (Nikoho nevyrušujeme. Při čtení můžeme sedět v lavici, na koberci, prostě tam, kde se nám bude pohodlně číst. Nejíme, nepijeme, neodcházíme na záchod.).

A nyní už jsme se mohli ponořit do čtení vlastních či zapůjčených knih, a to na 15 až 20 minut.

Po uplynutí stanoveného časového limitu jsme měli možnost vyzkoušet některou z nabízených aktivit a poté ji sdílet ve dvojici, případně s ostatními.

  1. Vyberte si kartu Dixit, která koresponduje s tím, co jste právě přečetli, zaměřte se na prostředí, postavu, emoce.
  2. Využijte jeden z nabízených pracovních listů, vyplňte dle zadaných instrukcí.
  3. Vyberte si z nabízených otázek, reagujte na ně s ohledem na přečtenou část knihy.

Závěrem jsme představili Čtenářské kontinuum, systémový dokument, který zahrnuje oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

Doufáme, že to bylo pro všechny příchozí podnětné a že si to s námi užili.

Budeme se těšit na další společná setkání.

Školní čtenářský tým

rpt

rpt

 

/

Novinky ze Spolku rodičů

Vážení rodiče,

ráda bych Vám představila aktivity, které plánujeme realizovat za Spolek rodičů ve školním roce 2019/2020 pro žáky základní školy v Šeberově a zároveň Vás seznámila s organizačními změnami ve Spolku.

V minulém školním roce Spolek rodičů uskutečnil několik vydařených akcí. Rádi bychom je úspěšně zrealizovali i tento školní rok.

Spolek rodičů již několikátým rokem připravuje pro žáky školy mikulášskou nadílku v podobě mikulášských balíčků plných různých dobrot. Nově se minulý rok uskutečnila krásná předvánoční akce, a to setkání rodičů a přátel školy po vánočním vystoupení žáků v šeberovském kostele u drobného občerstvení a horkého nápoje. Díky této akci se nám podařilo vybrat finanční dar na pořízení programovatelných robůtků OZOBOT 2.0 BIT pro naši školu. Z vánočních akcí nesmím opomenout ani poskytnutí pomoci při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

Ve druhém pololetí školního roku Spolek rodičů podpořil školu na několika akcích, jako je recitační soutěž Šeberovské vajíčko, pomoc na Velikonočním jarmarku, loučení se žáky páté třídy a nově zorganizoval Malou školní slavnost s písničkami a opékáním špekáčků jako rozloučení se školním rokem a přivítáním letních prázdnin. Spolek rodičů prostřednictvím spolkových darů a členských příspěvků financoval různé dárky a ceny pro vítěze a poskytl podporu a pomoc. Poslední aktivitou Spolku rodičů na konci školního roku byla sladká dobrota ve formě nanuků pro všechny žáky, učitele a zaměstnance školy.

Dalšími aktivitami Spolku uskutečněnými v průběhu celého školního roku jsou sběr papíru, adopce na dálku a v minulém školním roce jsme podporovali také párovou výuku ve škole.

K usnadnění fungování Spolku rodičů a možnosti pořádat různě akce pro žáky školy bych Vás ráda požádala o spolupráci s provedením nezbytných organizačních změn ve Spolku rodičů. Jedná se o vyplnění přihlášky a udělení plné moci. Tyto dokumenty Vám budou předloženy k vyplnění a podpisu během konzultačních dní ve škole. V každé třídě členové Spolku zvolí svého zástupce  – delegáta rodičů, který bude za tyto členy vystupovat, hlasovat na členské schůzi Spolku a informovat členy o činnosti Spolku. V této souvislosti bude také provedena změna stanov Spolku. Dále proběhne volba nových chybějících členů do výboru Spolku. Vzhledem k tomu, že členský příspěvek zůstal od začátku fungování Spolku na stejné výši (ale vše se zdražilo) bude navrženo zvýšení členského příspěvku na 200,- Kč za rok. Polovina této částky se bude vybírat v listopadu při konzultacích a druhá polovina na lednových třídních schůzkách. Členské příspěvky budou použity na zajištění všech aktivit realizovaných Spolkem rodičů. Předem moc děkujeme za Vaše členské příspěvky a nesmírně si toho vážíme, bez finanční podpory by aktivity spolku nešly realizovat. Program členské schůze a zejména obsah nových stanov Spolku bude umístěn na webové stránce školy a na nástěnce ve vestibulu školy.

Závěrem bych ráda poděkovala všem rodičům a přátelům školy za poskytnutou pomoc na akcích realizovaných Spolkem rodičů, neboť bez pomoci by nebyla možná jejich realizace. Těším se na vše nové, co nám školní rok přinese a dovoluji si Vás pobídnout k poskytnutí pomoci, nápadů a chuti organizovat pro naše děti v naší škole něco zajímavého.

Děkujeme za pozornost a podporu!

Jana Trsková

Spolek rodičů

/

Změna termínu Vánočního setkání

V Celoročním plánu jsme měli naplánované Vánoční setkání na čtvrtek 19. 12.

Z provozních důvodů musel být termín změněn na středu 18. 12. 

V 10:00 hodin proběhne veřejná generálka (na kterou pozveme děti z MŠ, prarodiče a všechny, kdo si mohou dopoledne udělat čas) a v 17:00 se těšíme na podvečerní vystoupení.  Prosíme, přepište si termín ve svých diářích, bude to určitě stát za to…

Děkujeme za pochopení!

/

Knihovničky ve vestibulu – volné půjčování a výměna knih

Jistě jste si již všimli, že ve vestibulu přibyly dva regály = knihovničky. Jsou určené pro volné půjčování knih.

Jak to funguje?

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihovničky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. Líbí se vám kniha v knihovničce a chtěli byste ji domů? Přineste za ni jinou na výměnu. Knihovnička slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Jaké knihy můžete přinést?

Knihovnička je primárně určena na knihy pro čtenáře školního věku. Dbejte tedy prosím na to, aby přinesená kniha byla vhodná pro děti a jednalo se o knihu, která má co dětem nabídnout (nejde přece o to se nějaké „hrozné“ knihy zbavit). Škola si vyhrazuje právo věnované knihy kontrolovat a nevhodné či poničené knihy z knihovničky vyřazovat.

/

Meteorologická stanice

Vážení rodiče,

jako výsledek naší vzájemné spolupráce s vámi, k podpoře badatelských aktivit žáků v letošním školním roce, jsme získali meteorologickou stanici, kterou pro nás vyrobil pan Malenovský.

Osazena byla přístroji, které jsme dostali od sdružení Tereza a některé jsme dokoupili z vašich finančních darů. Během konce října byli žáci po třídách seznámeni s jednotlivými přístroji, jejich významem a měřenými hodnotami. Od 1. listopadu žáci zahájí měření. Výsledky budou zapisovat do sběrného archu. Každý měsíc měří vždy žáci jedné třídy.

Stanice je umístěna pozemku školy za hřištěm. Můžeme sledovat teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Dále rychlost větru a množství srážek.

Věříme, že tato možnost přinese žákům další poznatky o venkovním prostředí, ve které se běžně pohybují. Také možnost usuzovat ze získaných hodnot na změny počasí pro ně bude nová zkušenost.

Děkujeme za spolupráci.

ředitel školy

 

/