Titulní strana

Škola v přírodě

Vážení rodiče,

rychle se nám blíží škola v přírodě, a proto upřesňujeme několik informací. Letos se nám nepodařilo najít dostatečně velký objekt, kam bychom se vešli všichni, proto jedeme na tři různá místa.

1. třída pojede (z důvodu obsazení termínu) na dvě vícedenní akce (13.-14.5. a 20.-22.5.) do Říčanské hájovny: (objekt Říčanského muzea). Cena akce je 3.000,- Kč za žáka/pobyt

2., 3. a 4. třída pojedou do Strážného, ubytovaní budou ve třech objektech kousek od sebe, stravování je pro všechny zajištěno v jednom z těchto objektů (Horský domov).

2. třída – Horský domov, hlavní budova, cena 3.500,- Kč za žáka/pobyt

3. třída – Horský domov, budova Vilka, cena 3.000,- Kč za žáka/pobyt

4. třída – Chalupa Jindřiška, cena 3.800,- Kč za žáka/pobyt

5. třída pojede do Malé Skály, do hotelu Kavka, cena 3.000,- Kč za žáka/pobyt

Cena zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, pitný režim a cestovní pojištění.

Prosíme všechny o kontrolu úhrad, mnoho žáků ještě nemá uhrazený doplatek, někteří ale dosud ani zálohu. Uhraďte prosím dlužné platby co nejdříve, děkujeme!

 

Odjezd je plánovaný od školy v pondělí 13. 5. v 8:00 hodin, autobusy budou přistaveny dřív. Prosíme o dochvilnost, abychom mohli odjet včas.

Každý rok při odjezdu na školu v přírodě řešíme, jak minimalizovat dopravní komplikace v okolí školy. Musí se k nám dostat dva velké a dva malé autobusy a musí mít kudy odjet; v pondělí okolo půl osmé také v této části Šeberova jezdí popeláři. Prosíme tedy vás, rodiče: nezajíždějte autem až ke škole, využijte k zaparkování i trochu vzdálenější ulice nebo přijeďte s dětmi autobusem (zejména v případě, že budete chtít vyčkat až do odjezdu autobusů). Děkujeme!

Informace ohledně toho, co mají mít děti s sebou, vám dají třídní učitelé, sledujte také týdenní plány.

Děkujeme! A těšíme se na letošní školu v přírodě!

 

/

Organizační informace na nejbližší období

Vážení rodiče,

v pondělí 29. 4. se od 14 do 18 hod. koná zápis do 1. třídy. Bližší informace najdete na našich stránkách pod odkazem ZÁPIS.

Ve dnech 1. a 8.  května jsou státní svátky. Na dny 2. a 3. května je pro žáky uděleno ředitelské volno.

V týdnu od 13. – 17. 5. se uskuteční škola v přírodě. Prosíme o kontrolu, zda jste již uhradili zálohu i doplatek.

Přejeme vám hezké jarní dny.

vedení školy

A ještě jednou Noc s Andersenem…

Už máme několik fotografií z Noci s Andersenem (ostatní se ještě upravují, přidáme je co nejdříve) …

V první části večera jsme četli společně v tělocvičně jeden příběh (o Frantovi, Petalíkovi a kouzelné baterce) a potom jsme se ve skupinách v jednotlivých učebnách pustili do dalších příběhů.

Po večeři děti podnikly výpravu s baterkou do setmělé tělocvičny, aby si našly vhodný materiál na výrobu svého “zvířátka”, které pomocí kouzelné baterky “oživí”. V tělocvičně byla tma, a tak nebylo možné fotografovat, ale ve učebnách při vyrábění se už fotografovat dalo…

Na konci večera jsme se zase všichni sešli v tělocvičně, abychom si představili nové “bytůstky” – a bylo to opravdu zajímavé představování…

Naši fantazii a šikovnost ocenili i rodiče, které jsme pozvali na “výstavu”…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

Sedmá Noc s Andersenem

Jaká byla? Posvítili jsme si především na čtení a bádání v příbězích z knihy Kouzelná baterka od autorky Olgy Černé a ilustrátorky Michaely Kukovičové. Právě obrázky z této knihy nám byly inspirací pro tvorbu nových “recyklovaných” bytostí. Skupiny, do kterých jsme se rozdělili,  měly jména podle kapitol – Vlasátko, Boťata, Korkodýl, Duchnouš a Vitamíni. Příběhy nám pomohly rozeběhnout fantazii a představit si, na co bychom si chtěli posvítit a proč. Na co totiž posvítíš, to ožije a musíš se o to starat! Nejtajemnější byla cesta do temné tělocvičny, kde jsme pomocí baterky hledali vhodné “komponenty” pro tvorbu našeho “živočicha”. Závěrečná prezentace dopadla náramně! Tentokrát jí mohli být přítomni i rodiče, kteří si přišli pro děti. Vzkaz z našich písmenek od nocujících páťáků nás v pondělí mile překvapil.

/

Kontrola Hygienické stanice

7. 3. 2019 jsme obdrželi protokol s výsledkem kontroly, která proběhla v naší škole dne 8. 2. 2019. Kontrolní orgán se zaměřil na provoz základní školy, školní družiny a výdejny obědů.

Zjišťovala se úroveň osvětlení, způsob a dostatečnost větrání, ukládání oděvů a obuvi, kvalita úklidu, způsob dovozu a výdeje stravy, měření teploty jídla, dodací listy, vnitřní předpisy a platnost zdravotních průkazů.

Při kontrole nebyly nikde shledány nedostatky, které by byly v rozporu s legislativními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Protokol o výsledku je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

ŘŠ

 

 

 

Dárek pod stromeček

Jako dárek pod stromeček jsme dali našim žákům v předstihu programovatelné robůtky OZOBOT. Pořízené z finančních prostředků z darů Spolku rodičů. Slouží k rozvoji logického myšlení. Zábavnou formou mohou žáci naprogramovat pohybujícímu se robůtkovi jakoukoliv cestu a různé “triky” pomocí barevných kódů.

Jak probíhalo první seznámení žáků 4. a 5. třídy si můžete prohlédnout na fotografiích.

 

 

 

/

Vánoční vystoupení

Ve středu 19. prosince se uskutečnila dvě tradiční Vánoční vystoupení žáků naší školy, kde jsme spojili výročí 100 let založení naší republiky a vánoční zvyky jejích pěti tehdejších částí, kterými byly –  Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Celé vystoupení bylo nádherné, pestré a gradovalo společným zpíváním našich koled. Žáci měli možnost si  projít vývojem naší historie. Dopolední představení zaplnily děti mateřských škol v Šeberově a v Hrnčířích spolu se seniory z MČ.

Odpolední představení před zcela zaplněným sálem mělo již plně vánoční atmosféru. Ze závěrečného potlesku a poděkování bylo zřejmé, že se velice vydařilo. Ještě jednou bych zde rád vyjádřil své poděkování všem učitelům a žákům, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Je to až neuvěřitelné, kolik práce s výrobou kulis, krojů, secvičení a dokonalé organizace při nácviku a vlastním představení všichni odvedli.

Vstupné bylo dobrovolné s možností vyzvednout si drobné vánoční dárky vyrobené žáky školy. Vybraná částka byla 5.318 Kč, kterou Spolek rodičů daroval škole.

Před a po ukončení programu bylo pro návštěvníky připraveno před kostelem pohoštění ve formě horkého čaje, kávy, svařeného vína a vánočního cukroví. Celou akci připravil Spolek rodičů při naší škole a mnozí ji využili ke vzájemnému setkání, zastavení se v každodenním shonu a povídání nejen o zhlédnutém programu. Za organizaci a příjemnou atmosféru vyjadřuji všem aktérům velké poděkování.

Děkuji vám všem a těším se na další setkání a spolupráci.

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

 

/

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. 12. v naší škole žáci z páté třídy uspořádali Mikulášskou nadílku pro ostatní třídy. Páťáci chodili do tříd v průvodu a zpívali mikulášské koledy. Nejdřív Mikuláš přečetl z knihy, kdo byl hodný a kdo byl zlobivější. Mikuláš vyzval děti, které zlobily, aby zazpívali písničku nebo řekli básničku a teprve pak následovala odměna. Určitě se to celé škole, včetně páťáku moc líbilo!

Jan Matyáš Matějka (5. třída)

/

Žáci učí rodiče

V pondělí 26. 11. se v naší škole konala akce, která měla rodičům pomoci orientovat se v metodách matematiky profesora Hejného, podle které v naší škole učíme. Hlavními aktéry akce byli naši žáci, kteří se ujali role lektorů a provedli rodiče jednotlivými matematickými prostředími. Zúčastnilo se 27 rodičů a 15 žáků ze 3., 4. a 5. třídy. Předpokládáme, že teď již rodiče tolik nebude strašit Děda Lesoň a nebudou se obávat jízdy Autobusem, bravurně se vypletou z Pavučin, Hadi se stanou jejich kamarády, násobit v obdélnících bude zábava a Krokování uplatní nejen v tanci.

Tuto akci opakujeme ve čtyřletém cyklu, abychom umožnili rodičům vhled do efektivních způsobů výuky matematiky, pomocí kterých získáváme zájem žáků pro celoživotní vzdělávání. Ohlasy rodičů jsou velice pozitivní. Přínos pro žáky v oblasti osvojených způsobů učení (sdílení vědomostí, práce s chybou, předání zkušeností, dovednost zdůvodnit a vysvětlit svůj postup), se projevuje také v dalších předmětech, nejen v matematice.

Naše škola vytváří podmínky pro individualizaci v přístupu k osvojování metod, které se stávají trvalými základy pro další studium.

/

Meteorologická stanice

Vážení rodiče,

jako výsledek naší vzájemné spolupráce s vámi, k podpoře badatelských aktivit žáků v letošním školním roce, jsme získali meteorologickou stanici, kterou pro nás vyrobil pan Malenovský.

Osazena byla přístroji, které jsme dostali od sdružení Tereza a některé jsme dokoupili z vašich finančních darů. Během konce října byli žáci po třídách seznámeni s jednotlivými přístroji, jejich významem a měřenými hodnotami. Od 1. listopadu žáci zahájí měření. Výsledky budou zapisovat do sběrného archu. Každý měsíc měří vždy žáci jedné třídy.

Stanice je umístěna pozemku školy za hřištěm. Můžeme sledovat teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Dále rychlost větru a množství srážek.

Věříme, že tato možnost přinese žákům další poznatky o venkovním prostředí, ve které se běžně pohybují. Také možnost usuzovat ze získaných hodnot na změny počasí pro ně bude nová zkušenost.

Děkujeme za spolupráci.

ředitel školy

 

/