Titulní strana

Škoní akademie a zahradní slavnost

ŠKOLNÍ AKADEMIE A ZAHRADNÍ SLAVNOST
Milí žáci, vážení rodiče, přátelé školy,
dne 13.6. 2019 proběhla naše první červnová akademie. Na tříhodinovém vystoupení se podílel především hudebně – dramatický kroužek naší školy, žáci ze 3. A 4. třídy, některé děti z družinky (1., 2. a 3. třída), šikovní jednotlivci napříč třídami a ozdobou našeho programu byli i bývalí žáci naší školy.
Chtěla bych pochválit děti z „dramaťáku“ za krásné zpívání, dramatizaci „Budulínka“, charlestonu a „Popelíny“, která se zvláště podařila a pobavila.
Z vystoupení bylo patrné, že naši žáci milují tanec, objevil se balet, salza, cha-cha, charleston, čardáš, valčík i moderní tanec. Děkuji všem interpretům, zvláště pak naším absolventům sourozencům Báře a Jirkovi Smetanovým, Saše Mádrové a Sofii Ritterové. Byla to neskutečná podívaná v podání téměř profesionálů.
Z nástrojů je na naší škole nejoblíbenější piano. Představilo se nám několik žáků naší školy od 2. až po 4. třídu a klavírní vystoupení zakončil „malý Mozart“ – náš bývalý žák Filip Kabyl. Hrou na kytaru nás potěšila Viktorka Urbanová ze 4. třídy, na flétnu Ilonka Naumovičová ze 4. třídy, krásným zpěvem Eliška Jandová a Anetka Drtinová ze 3. třídy a dnes již dvacetiletá absolventka Kimia Hajianová, které tímto moc děkuji.
Kromě kulturního vystoupení se nám představili též šikovní sportovci. Kluci Míra a Jakub ze 4. třídy předvedli část hodiny z juda, a Eliška Svobodová ze 2. třídy se představila jako nadějná karatistka.
Chtěla bych moc poděkovat panu Hartovi za umožnění opětného vystoupení v krásných prostorách Šeberovského kostela a za ozvučení celé akademie.
Vystoupení bylo krásné a dlouhé a to jsme ještě neukázali všechno !
Většina dětí a rodičů vydržela až do konce a pak jsme se přesunuli do prostor naší školní zahrady. Tam byla připravena zahradní slavnost díky našim obětavým rodičům, kteří zajistili opékání vuřtů, limonády, a napekli dobroty (paní Trsková, paní Adjei, manželé Zelenkovi, paní Knopová…)
Děkuji též Daniele Weber a jejímu kolegovi ze skupiny za úžasné zpívání s kytarou.
Slavnost jsme uzavírali kolem 22. hodiny a tak věřím, že jste si ji všichni skvěle užili.
Děkuji této škole za krásně strávených 20 let. Věřím, že školní akademie a slavnost byla důstojným zakončením nejen mého působení na škole, ale i celého roku 2018 – 2019 a doufám, že najde svého pokračovatele.
Přeji všem krásné léto !
Iva Štainerová

/

Pasování prvňáčků na čtenáře

Popasovali se s tím všichni. Každý dle své úrovně, chutě a schopností. Prvňáčci měli připravený svůj první čtenářský list, na který jim jejich patroni pomohli vyplnit záznam o knize. Prvňáčci o té své vyprávěli, popisovali hlavní postavy, formulovali, co se jim v knížce líbilo, co je pobavilo. Nejdůležitějším okamžikem bylo, něco patronovi z knihy přečíst, dokázat, že je opravdovým čtenářem. Patron pak vyhodnotil, jak se to povedlo a slavnostně předal vlastnoručně vytvořenou listinu, která je dokladem o splnění první náročné zkoušky.

/

Závěrečné práce páťáků

Zase se podařilo! Když jsme se na začátku května  seznámili s kritérii pro splnění závěrečné práce, připadal nám termín 29. května daleko a rozsah práce nijak dlouhý. To přece nic není, najdu téma, na něco se zeptám a “vygůglím”…., se ozývalo. První problémy nastávaly již při sestavování otázky. Aby byla smysluplná, aby byla dostatečně plodná, aby mě bavilo na ni hledat odpověď … Pak se do toho nasunul týden na škole v přírodě a začalo jít do tuhého. Čas na práci jsme při vyučování dostali, ale začal nějak víc  utíkat. Najednou bylo co dělat i doma, přepisování, opravování, přemýšlení. Uvědomování si, zda to, co píšu, odpovídá na mou otázku a zda rozsah není moc dlouhý či krátký. Pak již “jen” napsat závěr, kde nejenže odpovím na otázku, ale i popíšu, co mě překvapilo, co nového jsem se třeba i sám o sobě dozvěděl.  A hotovo! Nejzajímavější byla po dokončení práce reflexe, kdy každý za sebe popsal úskalí, která v průběhu práce musel překonat, co mu pomohlo, jaké “aha” mu z toho plyne. Tyto mluvní projevy jasně dokazují dovednosti a  kompetence, každého z nás. Teď již jen obhajoba před čtvrťáky, učiteli a rodiči a jsou z nás absolventi 2019!

 

/

A ještě jednou Noc s Andersenem…

Už máme několik fotografií z Noci s Andersenem (ostatní se ještě upravují, přidáme je co nejdříve) …

V první části večera jsme četli společně v tělocvičně jeden příběh (o Frantovi, Petalíkovi a kouzelné baterce) a potom jsme se ve skupinách v jednotlivých učebnách pustili do dalších příběhů.

Po večeři děti podnikly výpravu s baterkou do setmělé tělocvičny, aby si našly vhodný materiál na výrobu svého “zvířátka”, které pomocí kouzelné baterky “oživí”. V tělocvičně byla tma, a tak nebylo možné fotografovat, ale ve učebnách při vyrábění se už fotografovat dalo…

Na konci večera jsme se zase všichni sešli v tělocvičně, abychom si představili nové “bytůstky” – a bylo to opravdu zajímavé představování…

Naši fantazii a šikovnost ocenili i rodiče, které jsme pozvali na “výstavu”…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

Sedmá Noc s Andersenem

Jaká byla? Posvítili jsme si především na čtení a bádání v příbězích z knihy Kouzelná baterka od autorky Olgy Černé a ilustrátorky Michaely Kukovičové. Právě obrázky z této knihy nám byly inspirací pro tvorbu nových “recyklovaných” bytostí. Skupiny, do kterých jsme se rozdělili,  měly jména podle kapitol – Vlasátko, Boťata, Korkodýl, Duchnouš a Vitamíni. Příběhy nám pomohly rozeběhnout fantazii a představit si, na co bychom si chtěli posvítit a proč. Na co totiž posvítíš, to ožije a musíš se o to starat! Nejtajemnější byla cesta do temné tělocvičny, kde jsme pomocí baterky hledali vhodné “komponenty” pro tvorbu našeho “živočicha”. Závěrečná prezentace dopadla náramně! Tentokrát jí mohli být přítomni i rodiče, kteří si přišli pro děti. Vzkaz z našich písmenek od nocujících páťáků nás v pondělí mile překvapil.

/

Dárek pod stromeček

Jako dárek pod stromeček jsme dali našim žákům v předstihu programovatelné robůtky OZOBOT. Pořízené z finančních prostředků z darů Spolku rodičů. Slouží k rozvoji logického myšlení. Zábavnou formou mohou žáci naprogramovat pohybujícímu se robůtkovi jakoukoliv cestu a různé “triky” pomocí barevných kódů.

Jak probíhalo první seznámení žáků 4. a 5. třídy si můžete prohlédnout na fotografiích.

 

 

 

/

Vánoční vystoupení

Ve středu 19. prosince se uskutečnila dvě tradiční Vánoční vystoupení žáků naší školy, kde jsme spojili výročí 100 let založení naší republiky a vánoční zvyky jejích pěti tehdejších částí, kterými byly –  Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Celé vystoupení bylo nádherné, pestré a gradovalo společným zpíváním našich koled. Žáci měli možnost si  projít vývojem naší historie. Dopolední představení zaplnily děti mateřských škol v Šeberově a v Hrnčířích spolu se seniory z MČ.

Odpolední představení před zcela zaplněným sálem mělo již plně vánoční atmosféru. Ze závěrečného potlesku a poděkování bylo zřejmé, že se velice vydařilo. Ještě jednou bych zde rád vyjádřil své poděkování všem učitelům a žákům, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Je to až neuvěřitelné, kolik práce s výrobou kulis, krojů, secvičení a dokonalé organizace při nácviku a vlastním představení všichni odvedli.

Vstupné bylo dobrovolné s možností vyzvednout si drobné vánoční dárky vyrobené žáky školy. Vybraná částka byla 5.318 Kč, kterou Spolek rodičů daroval škole.

Před a po ukončení programu bylo pro návštěvníky připraveno před kostelem pohoštění ve formě horkého čaje, kávy, svařeného vína a vánočního cukroví. Celou akci připravil Spolek rodičů při naší škole a mnozí ji využili ke vzájemnému setkání, zastavení se v každodenním shonu a povídání nejen o zhlédnutém programu. Za organizaci a příjemnou atmosféru vyjadřuji všem aktérům velké poděkování.

Děkuji vám všem a těším se na další setkání a spolupráci.

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

 

/

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. 12. v naší škole žáci z páté třídy uspořádali Mikulášskou nadílku pro ostatní třídy. Páťáci chodili do tříd v průvodu a zpívali mikulášské koledy. Nejdřív Mikuláš přečetl z knihy, kdo byl hodný a kdo byl zlobivější. Mikuláš vyzval děti, které zlobily, aby zazpívali písničku nebo řekli básničku a teprve pak následovala odměna. Určitě se to celé škole, včetně páťáku moc líbilo!

Jan Matyáš Matějka (5. třída)

/

Žáci učí rodiče

V pondělí 26. 11. se v naší škole konala akce, která měla rodičům pomoci orientovat se v metodách matematiky profesora Hejného, podle které v naší škole učíme. Hlavními aktéry akce byli naši žáci, kteří se ujali role lektorů a provedli rodiče jednotlivými matematickými prostředími. Zúčastnilo se 27 rodičů a 15 žáků ze 3., 4. a 5. třídy. Předpokládáme, že teď již rodiče tolik nebude strašit Děda Lesoň a nebudou se obávat jízdy Autobusem, bravurně se vypletou z Pavučin, Hadi se stanou jejich kamarády, násobit v obdélnících bude zábava a Krokování uplatní nejen v tanci.

Tuto akci opakujeme ve čtyřletém cyklu, abychom umožnili rodičům vhled do efektivních způsobů výuky matematiky, pomocí kterých získáváme zájem žáků pro celoživotní vzdělávání. Ohlasy rodičů jsou velice pozitivní. Přínos pro žáky v oblasti osvojených způsobů učení (sdílení vědomostí, práce s chybou, předání zkušeností, dovednost zdůvodnit a vysvětlit svůj postup), se projevuje také v dalších předmětech, nejen v matematice.

Naše škola vytváří podmínky pro individualizaci v přístupu k osvojování metod, které se stávají trvalými základy pro další studium.

/

Meteorologická stanice

Vážení rodiče,

jako výsledek naší vzájemné spolupráce s vámi, k podpoře badatelských aktivit žáků v letošním školním roce, jsme získali meteorologickou stanici, kterou pro nás vyrobil pan Malenovský.

Osazena byla přístroji, které jsme dostali od sdružení Tereza a některé jsme dokoupili z vašich finančních darů. Během konce října byli žáci po třídách seznámeni s jednotlivými přístroji, jejich významem a měřenými hodnotami. Od 1. listopadu žáci zahájí měření. Výsledky budou zapisovat do sběrného archu. Každý měsíc měří vždy žáci jedné třídy.

Stanice je umístěna pozemku školy za hřištěm. Můžeme sledovat teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Dále rychlost větru a množství srážek.

Věříme, že tato možnost přinese žákům další poznatky o venkovním prostředí, ve které se běžně pohybují. Také možnost usuzovat ze získaných hodnot na změny počasí pro ně bude nová zkušenost.

Děkujeme za spolupráci.

ředitel školy

 

/