Titulní strana

Hledáme pracovníka/pracovnici na úklid odloučeného pracoviště K Šeberovu 805 s nástupem ihned

Úklid probíhá v podvečerních hodinách po skončení provozu družiny, cca od 17 hodin, celkem 2 hodiny denně.

 

Pozice je vhodná pro rodiče na rodičovské dovolené nebo jako přivýdělek k důchodu.

Pro bližší informace se obraťte na hospodářku školy Evu Pálkovou, 244 811 792,

/

Hledáme pracovníka/pracovnici školní výdejny obědů v odloučeném pracovišti K Šeberovu 805 s nástupem ihned

Hledáme pracovníka/pracovnici na výdej obědů na odloučeném pracovišti. Pracovní doba v každý všední den 11 – 14 hodin. Pozice je vhodná pro rodiče na rodičovské dovolené nebo jako přivýdělek k důchodu.

Pro bližší informace se obraťte na hospodářku školy Evu Pálkovou, 244 811 792,

/

Aktualizace termínů v celoročním plánu

Vážení rodiče,

termín vánočního vystoupení byl nově stanoven na čtvrtek 22. 12. 2022 od 17 hodin.

Velikonoční Jarmark se uskuteční v úterý 4. 4. 2023 od 14 hodin.

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Opatření spočívající v prominutí úplat za stravné a poplatek za ŠD. Podpora může být přiznána žadateli, který má trvalý pobyt v hl. městě Praze a splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři (viz níže) do kanceláře školy V Ladech 6, Šeberov  v těchto termínech:

  • do 30. 9. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 10. 2022)
  • do 31. 10. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 11. 2022)

Bližší informace naleznete ke stažení níže:

Informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům
Stáhnout

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022–2023
Stáhnout

 

 

Schůzka Spolku rodičů

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzku Spolku rodičů, která se uskuteční v úterý 20.9.2022 od 17 hodin v ZŠ Šeberov v budově V Ladech.

Programem schůzky je naplánování a organizace akcí Spolku rodičů ve školním roce 2022/23, potřebná pomoc škole a další nezbytné aktivity Spolku. Všichni jste vítáni!

 

/

Zahájení školy

Slavnostní zahájení školního roku 2022 – 2023 proběhne v pondělí 5. září od 8 hodin před budovou školy V Ladech 6.

Zahájíme všichni společně a proto se pondělí týká také žáků 2. tříd, kteří budou navštěvovat detašované pracoviště v Hrnčířích. Zde bude výuka zahájena v úterý 6. 9. 2022.

 

Těšíme se shledání s vámi po letních prázdninách.

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Organizace vyučování 1. školního týdne od 5. 9.

Pondělí 5. 9. 

8,00 – 8,45

Úterý 6. 9.

1.A,B – do 9,40
2. – 5.tř – do 11,40

(na oběd jdou třídy v tomto pořadi: 11,30 – 1. B; 11,45 – 1. A; 12,00 – 5. tř; 12,15 – 4. tř; 12,30 – 3.tř)

od středy 6. 9.

podle rozvrhu

/

Informace školní jídelny

Vážení rodiče,

od září budeme spolupracovat s novou jídelnou, obědy pro nás nově bude vařit jídelna MŠ Jesenice. Současně dojde k několika změnám:
odhlašování obědů: nově bude možné až do 12:00 hodin pracovního dne na další den, (odhlašování na pondělí bude uzavřeno v pátek ve 12 hodin), pondělní odhlášení už nebude možné ani brzy ráno (jídelna začíná připravovat obědy v 6:00 hodin ráno a suroviny již musí mít nakoupené a nachystané)
– dochází ke zvýšení cen (zdražují ale všechny jídelny z důvodu navýšení cen surovin i energií)
nové ceny obědů: žáci, kteří v tomto školním roce (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023) dovrší 7-10 let, platí 35,- Kč, žáci, kteří v tomto školním roce dovrší 11-14 let, platí 38,- Kč
výše měsíčních záloh: 675,- Kč (7-10 let) a 735,- Kč (11-14 let), záloha je splatná 20. den v měsíci na další měsíc
– vyzvednutí oběda v prvním dni nemoci žáka je možné od 11:15 do 11:30 hodin (v obou budovách)

V letošním roce se z technických důvodů dosud nepodařilo vrátit přeplatky, které máte na stravném, ponecháme je tedy jako zálohy na nový školní rok, pokud souhlasíte.

Organizace prvních školních dnů:
v pondělí 5. 9. bude školní rok zahájen se všemi žáky v budově V Ladech. Obědy budou plošně odhlášené, kdo máte o oběd zájem, přihlaste si ho prosím do 2. 9. (do 12:00), nejlépe přes webový jídelníček, přihlašování by již mělo fungovat (rodičům žáků prvních tříd nyní rozesílám přístupové údaje). Obědy pro všechny budou vydávány v budově V Ladech, a to od 11:30, družina bude v provozu i pro ty, kdo zatím nemají odevzdanou přihlášku, je ale nutné mít lístek od rodičů, kdo a kdy dítě vyzvedne.
od úterý 6. 9. budou obědy plošně přihlášeny v běžném režimu. Prosím, důsledně a včas odhlašujte obědy v případě nepřítomnosti vašeho dítěte, děkujeme.

Má vaše dítě lékařem nařízené dietní stravování? I na tyto situace jsme připraveni, kontaktujte prosím hospodářku školy a školní jídelny.

Máte finanční potíže a placení obědů je pro vás nedostupné, ale vaše dítě by na obědy rádo chodilo? Škola není zapojená v projektu Obědy pro děti, protože nás zatím nikdo z rodičů neoslovil s tímto požadavkem. Pokud byste potřebovali pomoc s hrazením obědů, kontaktujte prosím hospodářku školy a školní jídelny co nejdříve (žádost na školní rok 2022/2023 lze podat jen do konce září).

Chcete ochutnat jídlo z nové jídelny? Připravujeme pro vás tuto možnost během září, více informací ještě dostanete…

Děkujeme za spolupráci! Tým školní jídelny ZŠ Šeberov

Eva Pálková, hospodářka školy a školní jídelny, Martina Vavřičková a Věra Skácelová, pracovnice výdejny V Ladech, Irena Raulímová, pracovnice výdejny K Šeberovu, a školník Miloslav Nepraš, který obědy dováží

/

Letní prázdniny a úprava termínu zahájení školního roku

Hlavní prázdniny pro naše žáky probíhají od 1. 7. do 2. 9. 2022.

Na základě souhlasu MŠMT pro naši školu je začátek školního roku posunut na pondělí 5. 9. 2022, z důvodu uzavírky silnice spojující obce Šeberov a Hrnčíře.

Slavnostní zahájení školního roku 2022 – 2023 proběhne od 8 hodin před budovou školy V Ladech 6. Toto zahájení se týká také žáků 2. tříd, kteří budou navštěvovat detašované pracoviště v Hrnčířích. Tam bude výuka zahájena v úterý 6. 9. 2022.

Přejeme všem pěkné léto a těšíme se shledání ve zdraví po prázdninách.

ředitel školy

 

Důležité informace ke konci školního roku

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost následujícím organizačním informacím v souvislosti s koncem školního roku:

– prosím vás o kontrolu plateb za stravné a školní družinu a doplacení případných nedoplatků co nejdříve

– prosím vás o nahlášení/aktualizaci čísla účtu pro vracení přeplatků ze školy v přírodě, stravného a družiny

– promyslete si prosím včas, ve kterých dnech vaše dítě nebude obědvat ve škole a obědy včas odhlaste

– obědy na poslední školní týden lze odhlásit nejpozději ve čtvrtek 23. 6. 2022 do 11 hodin, pozdější odhlašování již není z provozních důvodů možné (neodhlášený oběd ale lze vyzvednout)

– v posledním dni školy se bude vydávat oběd od 10:30 hodin, družina funguje normálně (ale z provozních důvodů bychom byli rádi, kdybyste si mohli děti vzít domů dříve, potřebujeme z místností vystěhovat věci a nachystat školu na prázdninové práce, úklid apod.)

Děkuji vám za spolupráci
Eva Pálková, hospodářka školy a školní jídelny

/