Titulní strana

Co se dělo ve škole během ředitelského volna

30. 10. 2017 – Formativní hodnocení v práci učitele – cesta k efektivnímu učení žáků

·       seznámili jsme se s jedním z modelů formativního hodnocení (Dylan Wiliam)

·       přemýšleli jsme o tom, jak významné je formativní hodnocení v práci učitele pro to, aby se žáci a studenti mohli efektivně a zároveň individualizovaně učit, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení

·       vyhodnotili jsme, jaký vliv má pět klíčových strategií formativního hodnocení na  pokrok žáků a zlepšování výsledků jejich učení

1.    porozumění cílům a jejich volba

2.   důkazy o učení v učebních činnostech žáků

3.   zpětná vazba pro učení

4.   žáci jako zdroje učení navzájem, autonomie

5.   sebeřízení žáků jako vlastníků svého učení

·       analyzovali jsme přínos a využití rozmanitých technik formativního hodnocení pro učení žáků a plánování výuky

 

10. a 11. 11. 2017 –  Festival pedagogické inspirace 2017 v ZŠ Kunratice

·       třetí ročník festivalu založen na osvědčeném konceptu „učitelé pro učitele“

·       inspirativní setkání učitelů napříč republikou (celkem 740)

·       140 lektorů nabídlo ve čtyřech blocích celkem 122 dílen

Hlavním přínosem naší účasti na festivalu bylo uvědomění si že:

·       Na žákovo učení a jeho školní úspěch má ze všech školních vlivů největší dopad kvalita učitelovy práce.

·       Na každém učiteli záleží.

·       Nejlepších výsledků dosahují žáci těch učitelů, kteří soustavně vyhodnocují dopad svého působení na žákovo učení, kriticky zkoumají důkazy o učení a přizpůsobují další výuku svým zjištěním.

·       Učitelům k zlepšování nejvíce pomáhá společná práce s druhými učiteli týkající se přípravy, realizace, reflexe i vyhodnocení výuky. Jde o různé druhy kolegiální podpory.

·       Učitelé potřebují podporu odborníků při řešení konkrétních výukových problémů a výzev.

·       Lepších výsledků učení dosahují žáci v těch školách, kde se vedení staví za profesní učení učitelů a učí se společně s nimi.

 

16. 11. 2017 – ředitelské volno zaměřené na společné sdílení pedagogické inspirace, východiska pro změnu hodnocení žáků u nás ve škole s ohledem na formativní hodnocení, přemýšlení nad podobou vánočního vystoupení

/

Kroužek keramiky

Vážení rodiče,

po dobu nemoci paní Stangelové povede kroužek Mgr. Miriam Neubertová ve stejném čase.

vedení školy

/