Titulní strana

Noc s Andersenem se blíží

Kdy začíná?            

V pátek 29. března v 17,30 hodin ve škole.

Kdy končí?

pro děti z 1. – 4. třídy ve  20,30 h

pro 5. třídu v sobotu 30. března v 8,00 hodin

Co si s sebou  přinést?

Dobrou náladu, velkou dávku představivosti, fantazie a zvědavosti, chuť spolupracovat, pohodlné oblečení, penál a něco k večeři

pro páťáky –  oblečení vhodné i do terénu, něco i k snídani, spacák, karimatku, oblečení na spaní, kartáček na zuby, pastu.    

Jako vstupenku si, prosím, přineste vlastnoručně vyrobené písmenko! Na přihlášce popište, jaké písmenko vytvoříte a odůvodněte, pro právě toto.

Co nás čeká?

Čtení, předvídání, kreativní tvoření, společné sdílení a radost z toho být v pátek večer spolu.

Co ještě bude potřeba?

Dodržování společně stanovených pravidel, 150,- Kč, včas odevzdanou vyplněnou přihlášku.

Na akci se mohou přihlásit všichni žáci naší školy, kteří mají chuť číst a přemýšlet o příběhu. Přihlášku si každý zájemce osobně vyzvedne u své paní učitelky.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku s odpovědí na kontrolní otázku a platbu odevzdá svojí paní učitelce do středy 20. 3. 2019!

Už se na všechny moc těšíme!

Čtenářský tým ZŠ Šeberov

 

 

/

Kontrola Hygienické stanice

7. 3. 2019 jsme obdrželi protokol s výsledkem kontroly, která proběhla v naší škole dne 8. 2. 2019. Kontrolní orgán se zaměřil na provoz základní školy, školní družiny a výdejny obědů.

Zjišťovala se úroveň osvětlení, způsob a dostatečnost větrání, ukládání oděvů a obuvi, kvalita úklidu, způsob dovozu a výdeje stravy, měření teploty jídla, dodací listy, vnitřní předpisy a platnost zdravotních průkazů.

Při kontrole nebyly nikde shledány nedostatky, které by byly v rozporu s legislativními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Protokol o výsledku je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

ŘŠ

 

 

 

Jarní prázdniny – důležité informace

V týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 budou i na naší škole jarní prázdniny. To ale neznamená, že se ve škole nic neděje. Budou probíhat opravy a plánovaný velký úklid. Proběhne pravidelné čištění koberců a praní všech textilií.

Ve škole se nám v poslední době několikrát objevily vši. Abychom zabránili jejich šíření, je důležitá spolupráce s vámi, rodiči, abychom jejich výskyt omezili na minimum. Využijme časový prostor nadcházejících prázdnin.  Žádáme vás, abyste dětem důkladně denně prohlíželi vlasy a před návratem do školy měli jistotu, že vaše dítě vši nemá.

Vši se mohou mezi jedinci šířit také pomocí čepic a šál. Ve škole nelze v současných prostorových podmínkách zajistit jejich oddělené uložení.

Od pondělí 18. 2. 2019 navrhujeme následující opatření: rodiče pořídí dítěti prodyšný sáček, do kterého se čepice, případně i šála, vloží a spolu s botami se uloží do poličky v botárně (což je jediné místo, kde má každý žák oddělené místo), případně je možné čepice a šály vkládat do rukávu bundy či do aktovky.  Věříme, že naši snahu podpoříte, abychom  společně aktivně tento problém řešili.

vedení školy

 

/

Hledáme objekt pro školu v přírodě na rok 2020

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás o pomoc při hledání vhodného objektu pro realizaci školy v přírodě v roce 2020. Vzhledem ke stále většímu počtu žáků hledáme objekt, který by splňoval níže uvedená kritéria. Zjistili jsme, že roční lhůta na hledání často nestačí. Pokud byste měli nějaký tip, prosíme kontaktujte paní hospodářku.

  • kapacita min. 140 osob bez přistýlek
  • uvítáme sociální vybavení na pokojích
  • důraz na čistotu a hygienu všech prostor
  • zděný objekt pod uzamčením
  • 3 x denně teplá strava + svačiny, pitný režim, možnost dietního stravování
  • dojezdová vzdálenost od Šeberova max. do 150 Km
  • cena ubytování a stravy max. 450 Kč za osobu a den
  • hezké okolí

Za poskytnutá a ověřená doporučení děkujeme.

Aktuální informace

Děkujeme všem rodičům za účast na třídních schůzkách a při sběru papíru. Níže připomínáme důležité organizační informace na následující období:

Do pátku 25. 1. prosíme odevzdat vyplněné rodičovské dotazníky (rozdány na třídních schůzkách).

Ve čtvrtek 31. 1. se rozdává poslední vyučovací hodinu výpis pololetního vysvědčení.

V pátek 1. 2. jsou pololetní prázdniny.

Od 11. – 15. 2. jsou jarní prázdniny.

Na dny 2. a 3. května je pro žáky uděleno ředitelské volno.

V týdnu od 13. – 17. 5.  škola v přírodě.

 

Jménem všech zaměstnanců přeji vám všem hezké zimní dny.

Jaroslav Střeštík

 

Dárek pod stromeček

Jako dárek pod stromeček jsme dali našim žákům v předstihu programovatelné robůtky OZOBOT. Pořízené z finančních prostředků z darů Spolku rodičů. Slouží k rozvoji logického myšlení. Zábavnou formou mohou žáci naprogramovat pohybujícímu se robůtkovi jakoukoliv cestu a různé “triky” pomocí barevných kódů.

Jak probíhalo první seznámení žáků 4. a 5. třídy si můžete prohlédnout na fotografiích.

 

 

 

/

Vánoční vystoupení

Ve středu 19. prosince se uskutečnila dvě tradiční Vánoční vystoupení žáků naší školy, kde jsme spojili výročí 100 let založení naší republiky a vánoční zvyky jejích pěti tehdejších částí, kterými byly –  Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. Celé vystoupení bylo nádherné, pestré a gradovalo společným zpíváním našich koled. Žáci měli možnost si  projít vývojem naší historie. Dopolední představení zaplnily děti mateřských škol v Šeberově a v Hrnčířích spolu se seniory z MČ.

Odpolední představení před zcela zaplněným sálem mělo již plně vánoční atmosféru. Ze závěrečného potlesku a poděkování bylo zřejmé, že se velice vydařilo. Ještě jednou bych zde rád vyjádřil své poděkování všem učitelům a žákům, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Je to až neuvěřitelné, kolik práce s výrobou kulis, krojů, secvičení a dokonalé organizace při nácviku a vlastním představení všichni odvedli.

Vstupné bylo dobrovolné s možností vyzvednout si drobné vánoční dárky vyrobené žáky školy. Vybraná částka byla 5.318 Kč, kterou Spolek rodičů daroval škole.

Před a po ukončení programu bylo pro návštěvníky připraveno před kostelem pohoštění ve formě horkého čaje, kávy, svařeného vína a vánočního cukroví. Celou akci připravil Spolek rodičů při naší škole a mnozí ji využili ke vzájemnému setkání, zastavení se v každodenním shonu a povídání nejen o zhlédnutém programu. Za organizaci a příjemnou atmosféru vyjadřuji všem aktérům velké poděkování.

Děkuji vám všem a těším se na další setkání a spolupráci.

Jaroslav Střeštík

ředitel školy

 

 

/

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. 12. v naší škole žáci z páté třídy uspořádali Mikulášskou nadílku pro ostatní třídy. Páťáci chodili do tříd v průvodu a zpívali mikulášské koledy. Nejdřív Mikuláš přečetl z knihy, kdo byl hodný a kdo byl zlobivější. Mikuláš vyzval děti, které zlobily, aby zazpívali písničku nebo řekli básničku a teprve pak následovala odměna. Určitě se to celé škole, včetně páťáku moc líbilo!

Jan Matyáš Matějka (5. třída)

/

Žáci učí rodiče

V pondělí 26. 11. se v naší škole konala akce, která měla rodičům pomoci orientovat se v metodách matematiky profesora Hejného, podle které v naší škole učíme. Hlavními aktéry akce byli naši žáci, kteří se ujali role lektorů a provedli rodiče jednotlivými matematickými prostředími. Zúčastnilo se 27 rodičů a 15 žáků ze 3., 4. a 5. třídy. Předpokládáme, že teď již rodiče tolik nebude strašit Děda Lesoň a nebudou se obávat jízdy Autobusem, bravurně se vypletou z Pavučin, Hadi se stanou jejich kamarády, násobit v obdélnících bude zábava a Krokování uplatní nejen v tanci.

Tuto akci opakujeme ve čtyřletém cyklu, abychom umožnili rodičům vhled do efektivních způsobů výuky matematiky, pomocí kterých získáváme zájem žáků pro celoživotní vzdělávání. Ohlasy rodičů jsou velice pozitivní. Přínos pro žáky v oblasti osvojených způsobů učení (sdílení vědomostí, práce s chybou, předání zkušeností, dovednost zdůvodnit a vysvětlit svůj postup), se projevuje také v dalších předmětech, nejen v matematice.

Naše škola vytváří podmínky pro individualizaci v přístupu k osvojování metod, které se stávají trvalými základy pro další studium.

/

Meteorologická stanice

Vážení rodiče,

jako výsledek naší vzájemné spolupráce s vámi, k podpoře badatelských aktivit žáků v letošním školním roce, jsme získali meteorologickou stanici, kterou pro nás vyrobil pan Malenovský.

Osazena byla přístroji, které jsme dostali od sdružení Tereza a některé jsme dokoupili z vašich finančních darů. Během konce října byli žáci po třídách seznámeni s jednotlivými přístroji, jejich významem a měřenými hodnotami. Od 1. listopadu žáci zahájí měření. Výsledky budou zapisovat do sběrného archu. Každý měsíc měří vždy žáci jedné třídy.

Stanice je umístěna pozemku školy za hřištěm. Můžeme sledovat teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Dále rychlost větru a množství srážek.

Věříme, že tato možnost přinese žákům další poznatky o venkovním prostředí, ve které se běžně pohybují. Také možnost usuzovat ze získaných hodnot na změny počasí pro ně bude nová zkušenost.

Děkujeme za spolupráci.

ředitel školy

 

/