Titulní strana

Halloween hrou – deskové hry ve škole

Milí žáci a rodiče,

s potěšením vám oznamujeme, že Spolek rodičů připravil zábavné odpoledne pro všechny zájemce o deskové hry.

Zveme vás do naší školy ve středu 3. listopadu od 17 hodin. Jsou připraveny nejrůznější deskové hry, které si můžete s chutí zahrát ve třech učebnách.

Drobné občerstvení zajištěno.

Bližší informace najdete na letáčku.

Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na společné setkání.

Spolek rodičů

/

Oznámení o karanténě

Vážení rodiče,

dne 20. 10. 2021 ve 12:55 hod. oznámila Hygienická stanice Praha škole vyhlášení karantény pro žáky 5. třídy, kteří byli v pátek 15. 10. 2021 přítomni ve výuce. Karanténa v délce 14 dnů je stanovena od 15. 10. 2010. Žáci, kteří nebyli inkriminovaný den ve škole mají normální výuku. Pro žáky v karanténě bude ve dnech 21. a 22. 10 2021 probíhat online výuka.

Karanténa se týká pouze žáků, netýká se rodinných příslušníků.

Podrobné informace budou sděleny zákonným zástupcům na mailové adresy. Konkrétní dotazy k výuce zodpoví třídní učitelka.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

/

Podzimní prázdniny a ředitelské volno

Vážení rodiče,

připomínáme blížící se termín podzimních prázdnin ve dnech 27. – 29. 10. 2021. V souladu s celoročním plánem, který byl zveřejněn  1. 9. 2021, byly vyhlášeny dva dny ředitelského volno na 25. a 26. 10. 2021 z důvodu  účasti ped. sboru na celodenní on-line akci  NPI, odborný panel – revize RVP ZV a účast členů ped. sboru na přípravě aktualizace Školního vzdělávacího programu, které vyplývají ze zveřejněných změn.

vedení školy

/

Kroužky 2021/22

Přehled kroužků a způsob přihlašování dětí je uveřejněn také  v Google učebnách jednotlivých tříd. Většina kroužků začíná v prvním říjnovém týdnu a stále jsou ještě volná místa.

vedení školy

Kroužky ve školním roce 2021/22 – 1. pololetí
Kroužek Čas způsob přihlašovaní umístění 1. lekce
Pondělí Taneční kroužek 15,00 – 16,00 www.krouzky.cz TV 4.10.
AJ 1. třída 15 – 15,45 4. tř 4.10.
AJ 4. třída 15,45 – 16,30 4. tř 11.10.
Šachy 15,30 – 16,15 5. třída 4.10.
Úterý AJ 2. třída 15 – 15,45 4.tř 5.10.
Gymnatlon 15,30 – 17,30 www.gymnatlon.cz TV 20.9.
Středa AJ 3. třída 15 – 15,45 4.tř 6.10.
Florbal 15,00 – 16,00 www.krouzky.cz TV 6.10.
Klavír -individuální hra 15,00 – 17,00 loňští zájemci 4. tř září
Výtvarný kroužek 16,00 – 17,00 www.vedanasbavi.cz 2. tř 4.11.
Badminton 16,15 – 17,00 TV 29.9.
Čtvrtek Judo 15 – 16,00 www.judoprodeti.cz TV 30.9.
Pátek Vědecké pokusy 15 – 16,00 www.vedanasbavi.cz 4.tř 8.10.
/

Bibliobus

Hurá, bibliobus Oskar zase jezdí!

Bibliobus k nám opět jezdí každé liché úterý vždy od 9:30 – 12:30 hodin.

Termíny: 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7.12., 21. 12.  2021, 4. 1., 18. 1. 2022

Čtenáři, těšte se, zase budete moci vracet a půjčovat si knihy přímo u školy! Nachystejte si svoje čtenářské průkazy 🙂

/

Knihovničky ve vestibulu – volné půjčování a výměna knih

Jistě jste si již všimli, že ve vestibulu přibyly dva regály = knihovničky. Jsou určené pro volné půjčování knih.

Jak to funguje?

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihovničky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. Líbí se vám kniha v knihovničce a chtěli byste ji domů? Přineste za ni jinou na výměnu. Knihovnička slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Jaké knihy můžete přinést?

Knihovnička je primárně určena na knihy pro čtenáře školního věku. Dbejte tedy prosím na to, aby přinesená kniha byla vhodná pro děti a jednalo se o knihu, která má co dětem nabídnout (nejde přece o to se nějaké „hrozné“ knihy zbavit). Škola si vyhrazuje právo věnované knihy kontrolovat a nevhodné či poničené knihy z knihovničky vyřazovat.

/

Meteorologická stanice

Vážení rodiče,

jako výsledek naší vzájemné spolupráce s vámi, k podpoře badatelských aktivit žáků v letošním školním roce, jsme získali meteorologickou stanici, kterou pro nás vyrobil pan Malenovský.

Osazena byla přístroji, které jsme dostali od sdružení Tereza a některé jsme dokoupili z vašich finančních darů. Během konce října byli žáci po třídách seznámeni s jednotlivými přístroji, jejich významem a měřenými hodnotami. Od 1. listopadu žáci zahájí měření. Výsledky budou zapisovat do sběrného archu. Každý měsíc měří vždy žáci jedné třídy.

Stanice je umístěna pozemku školy za hřištěm. Můžeme sledovat teplotu, tlak a vlhkost vzduchu. Dále rychlost větru a množství srážek.

Věříme, že tato možnost přinese žákům další poznatky o venkovním prostředí, ve které se běžně pohybují. Také možnost usuzovat ze získaných hodnot na změny počasí pro ně bude nová zkušenost.

Děkujeme za spolupráci.

ředitel školy

 

/