Naše škola

Základní škola v Šeberově byla založena v roce 1904. Nachází se v klidném prostředí starého Šeberova v blízkosti rybníků a chráněného přírodního území.

Najdete u nás pouze 1.- 5. ročník, od každého ročníku vždy jednu třídu. Říkáme, že jsme školou rodinného typu. Maximální kapacita školy je 120 žáků. Nižší počet žáků přináší výhody. Všechny děti se znají mezi sebou, znají všechny pedagogy a ti znají každé dítě, většinou i jménem. V takových podmínkách je minimální prostor pro šikanu a její případné projevy řešíme již v zárodku.

Nízký počet dětí ve třídě samozřejmě přímo souvisí s péčí, které se dětem dostává. Učitelé mají více prostoru věnovat se dětem individuálně, lépe je poznat a pomáhat přesně tam, kde je třeba. Všichni se snažíme, aby ve škole panovala přátelská atmosféra, vzájemná úcta a porozumění. V dítěti respektujeme jedinečnou bytost, partnera pro dialog. Důsledně dbáme na dodržování trvale platných morálních zásad mezilidského chování a jednání.

Přečtěte si více o:

  1. našich cílech a metodách,
  2. zázemí a vybavení školy,
  3. výsledcích našich žáků,
  4. rozpočet školy 2021