Naše škola

Základní škola v Šeberově byla založena v roce 1904. Nachází se v klidném prostředí starého Šeberova v blízkosti rybníků a chráněného přírodního území.

Najdete u nás pouze 1.- 5. ročník, od každého ročníku vždy jednu třídu. Říkáme, že jsme školou rodinného typu. Maximální kapacita školy je 120 žáků. Nižší počet žáků přináší výhody. Všechny děti se znají mezi sebou, znají všechny pedagogy a ti znají každé dítě, většinou i jménem. V takových podmínkách je minimální prostor pro šikanu a její případné projevy řešíme již v zárodku.

Nízký počet dětí ve třídě samozřejmě přímo souvisí s péčí, které se dětem dostává. Učitelé mají více prostoru věnovat se dětem individuálně, lépe je poznat a pomáhat přesně tam, kde je třeba. Všichni se snažíme, aby ve škole panovala přátelská atmosféra, vzájemná úcta a porozumění. V dítěti respektujeme jedinečnou bytost, partnera pro dialog. Důsledně dbáme na dodržování trvale platných morálních zásad mezilidského chování a jednání.

Vize naší „Malé, ale šikovné…“

Prioritou naší školy je vychovat vzdělané, zdravé a spokojené dítě. Vytvořit podmínky ve škole tak, aby se každý žák mohl učit naplno a s radostí a své učení si řídil.

Cestou jsou:

  • metody a formy práce (formativní hodnocení, kritické myšlení, projektové vyučování, badatelská výuka) vedoucí ke kritické gramotnosti
  • příležitosti pro sebeřízení žáků – sebehodnocení a důraz na vlastní zodpovědnost za vzdělávání
  • moderní, podnětné prostředí odpovídající současným technickým možnostem v harmonii s historickou budovou
  • kultura ve škole postavená na pilířích důvěry, respektu a vzájemného pochopení
  • učící se škola – zapojení celé školy a jejích pedagogů do projektu PŠÚ, sledující tři univerzální oblasti pedagogického rozvoje: 1. sledování dopadu výuky na učení žáka, 2. propojování (integrace) učení žáka a učení učitele (profesní učení), 3. vytváření a obnovování profesní učící se komunity

Přečtěte si více o:

  1. našich cílech a metodách,
  2. zázemí a vybavení školy,
  3. výsledcích našich žáků,
  4. rozpočet školy 2022