Naše škola

Základní škola v Šeberově byla založena v roce 1904. Nacházíme se v klidném prostředí Šeberova a další pracoviště máme v Hrnčířích v blízkosti rybníků a chráněného přírodního území.

Ve školním roce 2023/2024 u nás najdete 8 tříd 1.- 5. ročníku. Od příštího roku se přesuneme do nového areálu. Vzhledem k poloze v městské části Praha – Šeberov jsme školou komunitního typu:

 • všichni se tu známe,
 • panuje u nás přátelská atmosféra,
 • vzájemná úcta a porozumění,
 • společné aktivity,
 • spolupráce s rodiči, veřejností, zřizovatelem.
Vize naší školy: „Škola pro úspěch každého žáka.“

Prioritou naší školy je vychovat vzdělané, zdravě sebevědomé a spokojené dítě. Podmínky ve škole nastavujeme tak, aby se každý žák učil naplno, s radostí a své učení si řídil.

 

Jak toho dosahujeme?
 • pestré metody a formy práce: kritické myšlení, tematická výuka, badatelská výuka, učíme se venku
 • podpora čtenářství, pisatelství, gramotností
 • rozvoj soft-skills (kritické myšlení, komunikace, spolupráce, kreativita)
 • objevování a rozvoj hodnot
 • podpora autonomie žáků (sebehodnocení, sebeřízení, vlastní zodpovědnost za vzdělávání)
 • moderní, podnětné prostředí
 • kultura ve škole postavená na hodnotách
 • učící se škola – zapojení celé školy a jejích pedagogů do projektu PŠÚ
Podrobněji o koncepci