Naše škola

Základní škola v Šeberově byla založena v roce 1904. Nacházíme se v klidném prostředí starého Šeberova a detašované pracoviště máme v Hrnčířích v blízkosti rybníků a chráněného přírodního území.

Najdete u nás pouze 1.- 5. ročník, nyní máme 7 tříd (Dvě třídy jsou umístěny v Hrčířích). Říkáme, že jsme školou rodinného typu. Maximální kapacita školy je 165 žáků. Nižší počet žáků přináší výhody. Všechny děti se znají mezi sebou, znají všechny pedagogy a ti znají každé dítě, většinou i jménem. V takových podmínkách je minimální prostor pro šikanu a její případné projevy řešíme již v zárodku.

Menší počet dětí ve třídě samozřejmě přímo souvisí s péčí, které se dětem dostává. Učitelé mají více prostoru věnovat se dětem individuálně, lépe je poznat a pomáhat přesně tam, kde je třeba. Všichni se snažíme, aby ve škole panovala přátelská atmosféra, vzájemná úcta a porozumění. V dítěti respektujeme jedinečnou bytost, partnera pro dialog. Důsledně dbáme na dodržování trvale platných morálních zásad mezilidského chování a jednání.

Vize naší školy: „Škola pro úspěch každého žáka.“

Prioritou naší školy je vychovat vzdělané, zdravé a spokojené dítě. Vytvořit podmínky ve škole tak, aby se každý žák mohl učit naplno a s radostí a své učení si řídil.

Cestou jsou:

  • metody a formy práce (formativní hodnocení, kritické myšlení, projektové vyučování, badatelská výuka) vedoucí ke kritické gramotnosti
  • příležitosti pro sebeřízení žáků – sebehodnocení a důraz na vlastní zodpovědnost za vzdělávání
  • moderní, podnětné prostředí odpovídající současným technickým možnostem v harmonii s historickou budovou
  • kultura ve škole postavená na pilířích důvěry, respektu a vzájemného pochopení
  • učící se škola – zapojení celé školy a jejích pedagogů do projektu PŠÚ, sledující tři univerzální oblasti pedagogického rozvoje: 1. sledování dopadu výuky na učení žáka, 2. propojování (integrace) učení žáka a učení učitele (profesní učení), 3. vytváření a obnovování profesní učící se komunity

Přečtěte si více o:

  1. našich cílech a metodách,
  2. zázemí a vybavení školy,
  3. výsledcích našich žáků,
  4. návrh rozpočtu školy na rok 2023