Pronájmy

Pronajímáme tělocvičnu pro zájmové aktivity mimo provozní dobu školy.

Podmínkou pronájmu je uzavření písemné smlouvy, ceny se řídí platným ceníkem. Aktuální ceny od 1. 9. 2022: 45 minutová lekce 210,- Kč, 60 minutová lekce 280,- Kč. Od 21. 1. 2023 předpokládáme navýšení cen na 225,- a 300,- Kč v návaznosti na růst cen energií.

V případě zájmu kontaktujte prosím hospodářku školy.