Pronájmy

Pronajímáme tělocvičnu a třídy v době mimo vyučování.

Podmínkou pronájmu je uzavření písemné smlouvy.

V případě zájmu kontaktujte prosím hospodářku školy.