Kontakty

Ředitel: Mgr. et Bc. Jiří Luka – ; +420 725 246 206
Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Beranová –
Asistentka vedení: Dária Adlerová – ; +420 725 052 732

Záležitosti týkající se plateb:
Telefon kancelář: 244 911 792, školní družina: 244 913 670

Pedagogický sbor 2022 – 2023
E-mailové adresy pedagogů jsou ve tvaru .

1.A – Mgr. Martina Němcová
1.B – Mgr. Eliška Janotová
2.A – Mgr. Kristina Hořáková
2.B – Mgr. Michaela Šornová
3. A– Mgr. Petra Votočková
3. B– Mgr. Danuše Žáčková
4. třída –Mgr. Kateřina Slaná
5. třída – Jan Vávra

Angličtina – Mgr. Linda Badurová, MgA. Gabriela Lásková, Mgr. Jiří Luka
ŠD – Anežka Pytlounová, Petra Záleská, Barbora Šimůnková, Jana Jirásková, Olga Jonášová, Klára Hencová, Daniela Weber
AP –  Anežka Pytlounová, Petra Záleská, Adéla Běláková, Barbora Švejdová, Jana Klimešová, Anna Havlová

Výchovné poradenství: Mgr. Lenka Beranová
Školník: Miloslav Nepraš
GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail:

Adresa

Základní škola, V Ladech 6, 149 00 Praha 4 – Šeberov
Na mapě: mapy.cz/s/IPR2
Dopravní spojení: Autobusy 154, 326, 327, 331, 357, zastávka v Ladech (ze stanice Opatov, trasa C)

Důležité údaje

IČ: 604 47 354
Dat. schránka: nwadk5e
Účet: 2001039379/0800 Česká spořitelna a.s.

Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů

Zřizovatel

Městská část Praha-Šeberov
www.seberov.cz

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12,
Kupeckého 576, Praha 4, tel.: 272 942 004, 777 143 003
www.ppp11a12.cz
Kontaktní osoby pro naši školu: Mgr. Lenka Stehlíková