Kontakty

Ředitel: Mgr. et Bc. Jiří Luka – ; +420 725 246 206
Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Beranová –
Asistentka vedení: Dária Adlerová – ; +420 725 052 732

Záležitosti týkající se plateb:
Telefon kancelář: 244 911 792, školní družina: 244 913 670

E-mailové adresy pedagogů jsou ve tvaru .

GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail:

Adresa

Základní škola, V Ladech 6, 149 00 Praha 4 – Šeberov
Na mapě: mapy.cz/s/IPR2
IČ: 604 47 354
Dat. schránka: nwadk5e
Účet: 2001039379/0800 Česká spořitelna a.s.

Zřizovatel

Městská část Praha-Šeberov
www.seberov.cz

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12,
Kupeckého 576, Praha 4, tel.: 272 942 004, 777 143 003
www.ppp11a12.cz
Kontaktní osoby pro naši školu: Mgr. Lenka Stehlíková

Školská rada

Lenka Trešlová a Marek Nikl – za zákonné zástupce žáků
Kristina Hořáková a Lenka Beranová – za pedagogické pracovníky školy
Petra Venturová a Ludmila Dvořáková – za zřizovatele

email:

Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).