Zápis

Zápis pro školní rok 2020/2021

Termínu zápisu je stanoven na 6. 4. 2020 od 14 do 18 hodin.

Možnost podávat žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání je od 30. 3. 2020 denně v kanceláři školy od 8 do 15:30 hod. Formulář je k dispozici na stránkách školy.

Den otevřených dveří je pro zájemce připraven na 30. 3. 2020. 

Zájemci mají možnost podívat se do výuky od 8:00 do 11:40 hod,  do školní družiny od 11:40 do 16 hodin.

Dále je na odpoledne připravena informativní schůzka pro rodiče předškoláků od 17 hod., kde vedení školy seznámí rodiče se školním vzdělávacím programem, nabídkou zájmové činnosti, systémem vzdělávání a hodnocení žáků, včetně významu týdenních plánů a žákovských portfolií.

 

Od 30. 3. 2020 můžete využít naší tradiční nabídky a objednat se na konkrétní hodinu k zápisu, telefonicky (244 911 792) nebo osobně v kanceláři školy.

Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemůžete s vaším dítětem dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelem školy.

K zápisu je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce (v případě cizinců cestovní pas)

Pokud si chcete připravit předem formuláře nutné k zápisu, na internetových stránkách školy jsou ke stažení dokumenty: