Zápis

Milí rodiče, o zápis do Základní školy Praha 4, V Ladech 6 pro školní rok 2024/2025 žádalo právě 100 dětí. Velmi si vážíme takového zájmu, děkujeme, že je pro vás vzdělávání vašich dětí důležité a že jste v hledání našli cestu také do naší školy. Vzhledem ke kapacitě školy a daným kritériím nemůžeme bohužel vyhovět všem a je nám to líto. Přejeme všem, aby pro své děti našli tu správnou školu.

V dokumentu  Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete seznam registračních čísel přijatých uchazečů. Prosíme všechny, kdo se rozhodli nastoupit na jinou školu, aby nám to dali vědět a mohli jsme oslovit ty, kteří o vzdělávání v naší škole mají zájem. Děkuji.

K základnímu vzdělávání v Základní škole Praha 4, V Ladech 6 se od 1. 9. 2024 přijímá 48 žáků. Základní škola Praha 4, V Ladech 6 přijala k základnímu vzdělávání celkem 36 uchazečů, kteří mají trvalý pobyt v Městské části Praha-Šeberov. (tj. uchazeče, pro které je Základní škola Praha 4, V Ladech 6 školou spádovou) a 1 uchazeče s místem trvalého pobytu v jiné městské části hlavního města Prahy, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává. Zbývajících 11 uchazečů bylo určeno losováním v následujícím kritériu dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hlavního města Prahy. Ostatní uchazečům byla zaslána doporučenou poštou zpráva o nepřijetí (zpráva o přijetí se poštou nezasílá). Ještě jednou děkujeme a přejeme všem dětem vše dobré.

S našimi skoroprvňáčky se do konce školního roku ještě potkáme, aby si vyzkoušeli, jaké to je ve škole, poznali své budoucí spolužáky, učitele a naladili se na svoji první třídu.

************

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 proběhl 22. dubna 2024. Podrobné informace k zápisům pro školní rok 2024/2025 naleznete zde, žádost zákonných zástupců k přijetí do první třídy zde.

 

V případě zájmu o přestup do vyšších ročníků v novém školním roce, přejděte prosím na stránku PŘESTUPY.