Spolek rodičů

Kdo jsme

Spolek rodičů při základní škole v Šeberově je nezisková organizace, která vznikla v roce 1994 z popudu rodičů tehdejších žáků školy. Spolek sdružuje rodiče a zákonné zástupce žáků školy. Spolek rodičů se snaží přispět, ve spolupráci s vedením školy, ke zvýšení kvality výchovy a vzdělání svých dětí a ke zlepšení životního prostředí.

Spolek je financován z dobrovolných členských příspěvků (200 Kč/rok).

Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově, V Ladech 6, 14900, Praha 4

IČO: 60457597

Výbor spolku

Jana Trsková, předsedkyně

Marek Nikl, člen výboru

Petra Kaňová, členka výboru

Kontaktní údaje:

Aktivity spolku

Sběr papíru a hliníku

3–4× ročně organizuje přistavování kontejnerů na sběrový papír, podporuje děti a rodiče ve sběru hliníku. Výtěžek ze sběrů z větší části pomáhá financovat aktivity spolku a některé akce školy.

Adopce na dálku

Šeberovská škola má prostřednictvím spolku adoptovaného Jumu Ssenyonjoa,  chlapce z Ugandy, který žije se svým otcem, nevlastní matkou a čtyřmi sourozenci. Otec je HIV pozitivní, vlastní matka v důsledku oslabení organismu vlivem viru HIV zemřela. Juma má ve škole nadprůměrné výsledky a rád by se stal učitelem. Baví ho fotbal. Doma pomáhá s nošením vody, zametáním a okopáváním zahrádky. Roční příspěvek na vzdělávání Jumy je 7000 Kč.

Šeberovské vajíčko

Spolek rodičů zajišťuje ceny pro vítěze jarní recitační soutěže Šeberovské vajíčko, čokoládová vajíčka.

Škola v přírodě

V případě, že se rodina žáka školy ocitne ve hmotné nouzi, je spolek rodičů připraven přispět např. na náklady na školu v přírodě. V rámci školy v přírodě také přispíváme na odměny pro žáky (např. do soutěží), vstupné apod.

Mikulášské dobroty

Každoročně připravujeme pro žáky balíčky dobrot, které dostanou v rámci mikulášské nadílky, organizované našimi páťáky.

Vánoční vystoupení

Vánoční setkání má už druhým rokem novou podobu – v první části večera se koná tradiční vystoupení žáků školy a po jeho skončení spolek rodičů organizuje setkání u čaje či jiných teplých nápojů, nabízíme ochutnávku cukroví a drobného občerstvení před kostelem v prostoru osvětleném svíčkami.

Masopust hrou

Odpoledne plné her a masek, letošní horká novinka (právě připravujeme, konkrétní podobu budeme ladit na schůzce 20. ledna, akce proběhne 5. března).

Velikonoční jarmark

V úterý před Velikonocemi se podílíme na akci školy, Velikonočním jarmarku. Podoba Jarmarku se v průběhu let proměňuje a s ní i podoba naší pomoci. Letos už podruhé se Jarmark bude konat na náměstí, naše konkrétní zapojení budeme domlouvat před Jarmarkem.

Malá školní slavnost

V minulém školním roce se úplnou náhodou zrodila nová tradice – setkání rodičů, žáků, zaměstnanců a přátel školy na školní zahradě, s opékáním špekáčků, s moučníky od maminek a babiček, a dokonce i s malou kapelou složenou z nadšenců z řad rodičů, zaměstnanců, žáků a přátel školy. A protože se takové rozloučení se školním rokem líbilo všem, chystáme Malou školní slavnost i letos (ve středu 24. června od 17 hodin). (Vloni byla trochu nešťastně propojená s vystoupením dramatického kroužku, letos ale bude zcela samostatná a snad ještě lepší…)

Loučení s páťáky

Na konci školního roku financujeme dárky pro absolventy naší školy – absolventská trička s logem školy a se jmény spolužáků a knihu s věnováním. V loňském roce jsme navíc připravili všem žákům malé překvapení v podobě nanuků rozdávaných po vysvědčení.

Další aktivity

To samozřejmě není všechno, stále spolupracujeme se školou a operativně pomáháme podle potřeby. Ve vestibulu školy máme svůj kousek nástěnky, kam vyvěšujeme aktuální informace.

Napadlo vás při čtení, co bychom mohli vylepšit? Máte nápady a chuť zorganizovat pro děti v naší škole něco zajímavého? Dejte nám vědět…

Dokumenty

Zprávy spolku rodičů