Spolek rodičů

SPOLUPRACUJEME S RODIČI, RODIČE SPOLUPRACUJÍ S NÁMI.

Jsme součástí komunity Šeberova, patří do ní také rodiče našich žáků. Spolek rodičů je spojuje v neziskové organizaci, která vznikla v roce 1994 z iniciativy rodičů tehdejších žáků školy. Svými aktivitami přispívá ke zvýšení kvality výchovy a vzdělání dětí, k zefektivnění komunikace mezi školou a rodinou, ke spolupráci při přípravě a organizaci vzdělávacích programů, k pořádání kulturních a komunitních akcí a k posílení vzájemného respektu a tolerance v široké komunitě Šeberova.

Aktivity Spolku slouží všem dětem z celé školy a jsou financovány z dobrovolných příspěvků ve výši 200,- Kč na školní rok a dítě. Je na rodičích každého dítěte, jestli příspěvek uhradí či ne. Děkujeme všem za spolupráci a podporu naší činnosti jakoukoliv formou.

Jaké aktivity připravujeme?

Lampionový průvod: Podzimní čas dušiček si děti užijí při lampionovém průvodu a mnoha aktivitách v okolí školy.

Mikulášské dobroty: Každoročně připravujeme pro žáky balíčky dobrot, které dostanou v rámci mikulášské nadílky ve škole.

Vánoční vystoupení: Po vystoupení žáků školy a organizuje spolek rodičů setkání u čaje či jiných teplých nápojů, nabízíme ochutnávku cukroví a drobného občerstvení před kostelem v prostoru osvětleném svíčkami.

Masopust hrou: Odpoledne plné her a masek.

Velikonoční jarmark: V úterý před Velikonocemi se podílíme na Velikonočním jarmarku.

Šeberovské vajíčko: Zajišťujeme ceny pro vítěze jarní recitační soutěže Šeberovské vajíčko.

Škola v přírodě: V případě, že se rodina žáka školy ocitne ve hmotné nouzi, je Spolek rodičů připraven přispět např. na náklady na školu v přírodě.

Zahradní slavnost: Spolupodílíme se na organizování a finanční podpoře na závěrečné akci školního roku.

To samozřejmě není všechno, stále hledáme cesty, jak dále spolupracovat se školou a rozvíjet naše aktivity.

Máte další nápady? Chuť se zapojit? Zorganizovat pro děti v naší škole něco zajímavého? Dejte nám vědět…

Kontakt

Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově, V Ladech 6, 14900, Praha 4

Jana Trsková, předsedkyně

Marek Nikl, člen výboru

Petra Kaňová, členka výboru

IČO: 60457597

Stanovy Spolku rodičů

Vzpomínka na některé aktivity