Spolek rodičů

Kdo jsme

Spolek rodičů při základní škole v Šeberově je nezisková organizace, která vznikla v roce 1994 z popudu rodičů tehdejších žáků školy. Spolek sdružuje rodiče a zákonné zástupce žáků školy. Spolek rodičů se snaží přispět, ve spolupráci s vedením školy, ke zvýšení kvality výchovy a vzdělání svých dětí a ke zlepšení životního prostředí.

Spolek je financován z dobrovolných členských příspěvků (100 Kč/rok).

Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově, V Ladech 6, 14900, Praha 4

IČO: 60457597

Výbor spolku

Daniela Adjei, předsedkyně

Kateřina Pisková, členka výboru

Jana Trsková, členka výboru

Kontaktní údaje:

Aktivity spolku

Sběr papíru a hliníku

3–4× ročně organizuje přistavování kontejnerů na sběrový papír, podporuje děti a rodiče ve sběru hliníku. Výtěžek ze sběrů z větší části pomáhá financovat aktivity spolku a některé akce školy.

Adopce na dálku

Šeberovská škola má prostřednictvím spolku adoptovaného Jumu Ssenyonjoa,  chlapce z Ugandy, který žije se svým otcem, nevlastní matkou a čtyřmi sourozenci. Otec je HIV pozitivní, vlastní matka v důsledku oslabení organismu vlivem viru HIV zemřela. Juma má ve škole nadprůměrné výsledky a rád by se stal učitelem. Baví ho fotbal. Doma pomáhá s nošením vody, zametáním a okopáváním zahrádky. Roční příspěvek na vzdělávání Jumy je 7000 Kč.

Šeberovské vajíčko

Spolek rodičů zajišťuje ceny pro vítěze jarní recitační soutěže Šeberovské vajíčko, čokoládová vajíčka.

Škola v přírodě

V případě, že se rodina žáka školy ocitne ve hmotné nouzi, je spolek rodičů připraven přispět např. na náklady na školu v přírodě. V rámci školy v přírodě také přispíváme na odměny pro žáky (např. do soutěží), vstupné apod.

Mikulášské dobroty

Každoročně připravujeme pro žáky balíčky dobrot, které dostanou v rámci mikulášské nadílky, organizované našimi páťáky.

Vánoční vystoupení

V rámci Vánočního setkání organizujeme výběr dobrovolného vstupného a drobné dárky pro dárce či malé občerstvení před a po akci (letošní novinka).

Velikonoční jarmark

V úterý před Velikonocemi se podílíme na akci školy, Velikonočním jarmarku. Můžete nás najít v mezipatře školy ve víceúčelové pracovně proměněné na Školní kavárnu. Uvaříme vám kávu, nalijeme domácí limonádu, můžete ochutnat naše vlastnoručně upečené dobroty a posedět, popovídat…

Podílíme se také na zajištění materiálu na dílničky pro děti atd.

Loučení s páťáky

Na konci školního roku financujeme dárky pro absolventy naší školy – absolventská trička s logem školy a se jmény spolužáků a knihu s věnováním.

Další aktivity

To samozřejmě není všechno, stále spolupracujeme se školou a operativně pomáháme podle potřeby.

Napadlo vás při čtení, co bychom mohli vylepšit? Máte nápady a chuť zorganizovat pro děti v naší škole něco zajímavého? Dejte nám vědět…

Dokumenty

Zprávy spolku rodičů