Průběh a výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Dne 25. 4. 2022 proběhl zápis do 1. třídy naší školy, náhradní termín zápisu se konal 29. 4. 2022. Registrováno bylo celkem 47 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a 4 žádosti o odklad povinné školní docházky. Žadatelů s trvalým bydlištěm ze školského obvodu naší školy bylo 36, z hl. m. Prahy byli 3 a mimopražských bylo 8.

Dne 16. 5. 2022 bylo rozhodnuto o přijetí a byl sestaven seznam s pořadím uchazečů. Přijato bylo 44 žadatelů, které bylo možno přijmout do nově stanovené kapacity 165 žáků platné od 1. 9. 2022. U dvou uchazečů (kteří k 31. 8. 2022 nedovrší 6 let věku) bylo řízení o přijetí přerušeno na dobu nezbytně nutnou z důvodu nutnosti doložení doporučujícího stanoviska školského poradenského zařízení a potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Jednomu žadateli bylo zastaveno řízení o přijetí z důvodu podání a kladného vyřízení žádosti o odklad povinné školní docházky.

Mgr. Bc. Jaroslav Střeštík

Jaro plné her

Včera ve škole proběhla akce Spolku rodičů „jaro plné her“.  Děti si na jednotlivých stanovištích zahrály různé deskové a karetní hry a vyřešily i složitější hlavolamy. V jídelně na všechny čekalo malé občerstvení. Na závěr si děti odnesly domů malé překvapení. Věříme, že si zábavné odpoledne všichni užili!

Děkuji všem rodičům a přátelům školy za pomoc s přípravou a organizací celé akce, škole za zázemí a podporu.

 

Těšíme se na příští akci, rozloučení se stávajícím školním rokem, která se uskuteční 29. 6. 2022.

Spolek rodičů

 

Jaro plné her

Spolek rodičů si Vás dovoluje pozvat na akci „Jaro plné her“, která se uskuteční příští čtvrtek 12.5.2022 v ZŠ Šeberov od 17 hod. Všichni, kteří si rádi hrají, si budou moci zahrát deskové a karetní hry, vyzkoušet svou paměť luštěním hlavolamů. Ve školní jídelně bude připraveno drobné občerstvení.

 

Těšíme se na Vaší účast!

 

Velikonoční jarmark – poděkování

Milí rodiče, žáci, zaměstnanci a přátelé školy,

rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili krásné akce „Velikonočního jarmarku“. Děkujeme vám, kteří jste se zapojili do příprav, napekli dobroty na prodej, darovali materiál, stali se lektory v dílničkách a provozovali “školní kavárnu”, i vám, kteří jste se stali návštěvníky, poseděli v kavárně, vyráběli a pletli pomlázky v dílničkách a zakoupili výrobky ve “školním obchůdku”. Děkujeme páťákům (s jejich paní učitelkou) za profesionální naaranžování zboží a vedení školního obchůdku.

Myslíme, že si každý z účastníků mohl užít atmosféru, vzájemnost, neformální setkání a odnést si kromě pečiva či dekorace také kousek radosti. Příjemným bonusem celé akce je částka, kterou jsme získali (prodejem pečiva, výrobků, dobrovolnými příspěvky na materiál a provozem kavárny) krásných 20.363, – Kč po odečtení uplatněných nákladů (většina těch, kteří chystali pečivo, kavárnu a dílny ale náklady neuplatnila a své finance a práci tak věnovala škole, děkujeme ještě jednou za jejich obětavost).

Vybraná částka bude použita zejména na úhradu dvou posledních roků adopce na dálku (ve výši 14.000,-Kč – v minulém covidovém roce jsme úhradu neposlali a letos již Juma ukončil školu a začíná pracovat – v samostatném článku vás budeme informovat podrobněji). Další prostředky použijeme na trička a knihy pro páťáky (loučení s páťáky 29. 6. 2022), případné další finance jsme připraveni využít po dohodě s panem ředitelem podle aktuálních potřeb školy (například na financování mimoškolních akcí pořádaných školou nebo Spolkem rodičů apod.)

Letošní Velikonoční jarmark snad odstartoval dobu, kdy se zase můžeme scházet ve větším počtu a radovat se ze setkání. Budeme se těšit na příští akci!

Spolek rodičů