Jarní prázdniny

Vážení rodiče,

v týdnu od 17. – 23. února 2020 proběhnou jarní prázdniny.

Věříme, že týden volna přispěje k uzdravení dětí a po prázdninách se třídy opět zaplní.

Přejeme Vám příznivé počasí, pěkné zážitky a rodinnou pohodu.

vedení školy

Masopust hrou

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,

Spolek rodičů si Vás dovoluje pozvat na zábavné odpoledne  “MASOPUST HROU”.

Akce se bude konat ve čtvrtek 5. 3. od 17 do 19 hod. v prostorách Základní školy Šeberov. Vstupenkou pro děti na akci je maska nebo škraboška a malý dárek do tomboly.

Program:

·  Stanoviště s deskovými hrami a hlavolamy, kde si budete moci vyzkoušet známé i méně známé deskové hry a vyřešit různé hlavolamy. Děti budou mít možnost u jednotlivých stanovišť získat razítka. Po nasbírání určeného počtu razítek získají výhru v tombole.

·  Na závěr bude v tělocvičně uspořádána karnevalová diskotéka s tombolou.

Pokud byste nám chtěli pomoci nebo se zapojit do přípravy, jste vítáni:

·  Občerstvení: upéct oblíbený koláč nebo cokoli jiného dobrého k zakousnutí.

·  Hry: zapůjčit zajímavou deskovou hru, hlavolam nebo retro hru, která není časově náročná a zajistit dozor nad vaší hrou na stanovišti (dozorovat u her můžou i děti 5. ročníku).

·  Cena pro děti do tomboly: hračka, pastelky, knížky nebo jinou drobností, kterou máte doma a již nepoužíváte (ale je jako nová) můžete udělat radost ještě někomu jinému.

 

Ceny do tomboly můžete odevzdat u pana školníka nejpozději do středy 26. 2. Máte–li zájem nám jakkoli pomoci, napište nám na mail spolku

Činnost družiny bude standardně ukončena v 17 hod., pak přebírají zodpovědnost za své děti rodiče nebo jimi pověřené osoby.

Celou akci pořádá Spolek rodičů, proto je nezbytné, aby děti na akci přišly v doprovodu rodiče nebo jiné dospělé osoby.

Předem děkujeme za podporu, pomoc, pochopení a prosíme o odevzdání návratky ve škole třídním učitelkám, pokud se akce zúčastníte (potřebujeme znát počet účastníků).

Věříme, že si společně Masopust hrou užijeme!

Těšíme se na vaši účast.

Spolek rodičů

Platba školy v přírodě

Vážení rodiče,

blíží se termín splatnosti zálohy na školu v přírodě, 15. leden.

Zde je rekapitulace potřebných informací:

Termín a místo: 11. – 15. 5. 2020, Hotel Esprit, Svatý Petr 78, 543 51 Špindlerův Mlýn

Vybíraná částka 3.500,- zahrnuje dopravu, ubytování, stravování a pitný režim, úrazové pojištění a pojištění storna + rezervu na jízdné/vstupné apod. V měsíci červnu proběhne vyúčtování a případné přeplatky vám budou vráceny.

Částku můžete poslat na účet školy (2001039379/0800) celou najednou (do 15. ledna), nebo uhradíte do 15. ledna zálohu 1.580,- a do 5. dubna doplatek 1.920,- Kč. Variabilní symbol je uvedený v žákovské knížce a prosíme o vyplnění specifického symbolu 10000000. Děkujeme!

Je možné navíc objednat pojištění odpovědnosti za škody a přerušení cesty NEJPOZDĚJI DO 15. 1. 2020 (na stránce www.pripojisteni.ck2.cz nebo mailem na , při objednání tohoto připojištění se platí  50,- Kč, které uhradíte přímo na účet ck2 (192087576/0600) po obdržení platebních údajů e-mailem; neposílejte prosím platbu bez variabilního symbolu).

Pokud z nějakého důvodu vaše dítě nebude moci jet na školu v přírodě, oznamte prosím tuto skutečnost škole (písemně) a také cestovní kanceláři ck2 (na e-mail nebo písemně poštou).

 

 

Vánoční vystoupení

Ve středu 18. 12. 2019 proběhlo naše tradiční celoškolní vystoupení v kostele Církve bratrské v Šeberově. Letos bylo zaměřeno pohádkově. Třídní vystoupení byla zároveň hádankami, o jakou pohádku se jedná. Průvodci pořadem byli žáci 5. třídy. Všichni účinkující zvládli přípravu i vystoupení na výbornou. Atmosféra byla úžasná a závěrečné zpívání koled určitě nabilo všechny vystupující i diváky radostí pro celý nastávající vánoční čas.

Po ukončení vystoupení připravil Spolek rodičů pro všechny občerstvení pod hvězdnou oblohou s cukrovím, dětským horkým punčem a svařeným vínem. Byla to milá tečka a příležitost se zastavit, popovídat si, pozdravit se před Vánoci a popřát si navzájem do nového roku.

Děkuji všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy za přípravu a realizaci vystoupení. Všem ze Spolku rodičů děkuji za zajištění a organizaci pohoštění.

Ptáci okolo krmítek

V pátek 20. 12. 2019 byl žákům představen projekt ve spolupráci s ORNITA z.ú., zaměřený na pozorování ptáčků kolem krmítek. Cílem je, aby se žáci naučili poznávat druhy ptáků, zjistili čím se mohou a nesmí krmit, pozorovali jejich zvyky a  vedli záznamy v souladu se zásadami badatelských dovedností.

Škola získala dvě krmítka se zásobníkem a s ochrannou sítí proti velkým ptákům, krmivo na zimní sezonu, metodiku, záznamové archy, plakáty, deníčky pro skupiny pozorovatelů a samolepící obrázky ptáčků pro úspěšné pozorovatele.

Úvodem do projektu byla základní prezentace a soutěž v poznávání nejčastějších návštěvníků krmítek. Pozorování bude spuštěno v lednu 2020.

Jsme rádi, že našim žákům můžeme zprostředkovat bližší seznámení s milými živočichy, kteří bydlí spolu s námi v okolí školy.