Halloween hrou – deskové hry ve škole

Milí žáci a rodiče,

s potěšením vám oznamujeme, že Spolek rodičů připravil zábavné odpoledne pro všechny zájemce o deskové hry.

Zveme vás do naší školy ve středu 3. listopadu od 17 hodin. Jsou připraveny nejrůznější deskové hry, které si můžete s chutí zahrát ve třech učebnách.

Drobné občerstvení zajištěno.

Bližší informace najdete na letáčku.

Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na společné setkání.

Spolek rodičů

Oznámení o karanténě

Vážení rodiče,

dne 20. 10. 2021 ve 12:55 hod. oznámila Hygienická stanice Praha škole vyhlášení karantény pro žáky 5. třídy, kteří byli v pátek 15. 10. 2021 přítomni ve výuce. Karanténa v délce 14 dnů je stanovena od 15. 10. 2010. Žáci, kteří nebyli inkriminovaný den ve škole mají normální výuku. Pro žáky v karanténě bude ve dnech 21. a 22. 10 2021 probíhat online výuka.

Karanténa se týká pouze žáků, netýká se rodinných příslušníků.

Podrobné informace budou sděleny zákonným zástupcům na mailové adresy. Konkrétní dotazy k výuce zodpoví třídní učitelka.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

Podzimní prázdniny a ředitelské volno

Vážení rodiče,

připomínáme blížící se termín podzimních prázdnin ve dnech 27. – 29. 10. 2021. V souladu s celoročním plánem, který byl zveřejněn  1. 9. 2021, byly vyhlášeny dva dny ředitelského volno na 25. a 26. 10. 2021 z důvodu  účasti ped. sboru na celodenní on-line akci  NPI, odborný panel – revize RVP ZV a účast členů ped. sboru na přípravě aktualizace Školního vzdělávacího programu, které vyplývají ze zveřejněných změn.

vedení školy

Kroužky 2021/22

Přehled kroužků a způsob přihlašování dětí je uveřejněn také  v Google učebnách jednotlivých tříd. Většina kroužků začíná v prvním říjnovém týdnu a stále jsou ještě volná místa.

vedení školy

Kroužky ve školním roce 2021/22 – 1. pololetí
Kroužek Čas způsob přihlašovaní umístění 1. lekce
Pondělí Taneční kroužek 15,00 – 16,00 www.krouzky.cz TV 4.10.
AJ 1. třída 15 – 15,45 4. tř 4.10.
AJ 4. třída 15,45 – 16,30 4. tř 11.10.
Šachy 15,30 – 16,15 5. třída 4.10.
Úterý AJ 2. třída 15 – 15,45 4.tř 5.10.
Gymnatlon 15,30 – 17,30 www.gymnatlon.cz TV 20.9.
Středa AJ 3. třída 15 – 15,45 4.tř 6.10.
Florbal 15,00 – 16,00 www.krouzky.cz TV 6.10.
Klavír -individuální hra 15,00 – 17,00 loňští zájemci 4. tř září
Výtvarný kroužek 16,00 – 17,00 www.vedanasbavi.cz 2. tř 4.11.
Badminton 16,15 – 17,00 TV 29.9.
Čtvrtek Judo 15 – 16,00 www.judoprodeti.cz TV 30.9.
Pátek Vědecké pokusy 15 – 16,00 www.vedanasbavi.cz 4.tř 8.10.

Bibliobus

Hurá, bibliobus Oskar zase jezdí!

Bibliobus k nám opět jezdí každé liché úterý vždy od 9:30 – 12:30 hodin.

Termíny: 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7.12., 21. 12.  2021, 4. 1., 18. 1. 2022

Čtenáři, těšte se, zase budete moci vracet a půjčovat si knihy přímo u školy! Nachystejte si svoje čtenářské průkazy 🙂