Hledáme pracovníka/pracovnici na úklid odloučeného pracoviště K Šeberovu 805 s nástupem ihned

Úklid probíhá v podvečerních hodinách po skončení provozu družiny, cca od 17 hodin, celkem 2 hodiny denně.

 

Pozice je vhodná pro rodiče na rodičovské dovolené nebo jako přivýdělek k důchodu.

Pro bližší informace se obraťte na hospodářku školy Evu Pálkovou, 244 811 792,

Hledáme pracovníka/pracovnici školní výdejny obědů v odloučeném pracovišti K Šeberovu 805 s nástupem ihned

Hledáme pracovníka/pracovnici na výdej obědů na odloučeném pracovišti. Pracovní doba v každý všední den 11 – 14 hodin. Pozice je vhodná pro rodiče na rodičovské dovolené nebo jako přivýdělek k důchodu.

Pro bližší informace se obraťte na hospodářku školy Evu Pálkovou, 244 811 792,

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Opatření spočívající v prominutí úplat za stravné a poplatek za ŠD. Podpora může být přiznána žadateli, který má trvalý pobyt v hl. městě Praze a splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři (viz níže) do kanceláře školy V Ladech 6, Šeberov  v těchto termínech:

  • do 30. 9. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 10. 2022)
  • do 31. 10. 2022 (pro prominutí poplatků od 1. 11. 2022)

Bližší informace naleznete ke stažení níže:

Informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům
Stáhnout

Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022–2023
Stáhnout

 

 

Schůzka Spolku rodičů

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzku Spolku rodičů, která se uskuteční v úterý 20.9.2022 od 17 hodin v ZŠ Šeberov v budově V Ladech.

Programem schůzky je naplánování a organizace akcí Spolku rodičů ve školním roce 2022/23, potřebná pomoc škole a další nezbytné aktivity Spolku. Všichni jste vítáni!