Jídelna

Odkaz na webový jídelníček  je ZDE

Informace a podmínky stravování školní výdejny ZŠ V Ladech

Školní stravování je služba garantovaná a dotovaná státem, řídí se několika právními předpisy, zejména Vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování.

Každý žák stravující se ve školní jídelně musí mít podepsanou přihlášku ke stravování (PDF), kterou obdrží při nástupu ZŠ, Praha 4, V Ladech 6

Obědy pro žáky se vydávají od 11,40 do 13,45 hodin každý den školní docházky. Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 20. pracovního dne v měsíci, na následující měsíc, včetně platby na září.

Ceny obědů

  • Cena oběda pro žáky od 6 do 10 let je 38 Kč
  • Cena oběda pro žáky od 11 do 14 let je 41 Kč.

Platba obědů

Způsob úhrady obědů: převodem (ideálně trvalým příkazem) na číslo účtu 2001039379/0800.

Variabilní symbol Vašeho dítěte pro platby obědů je uveden v žákovské knížce.

Specifický symbol: je stejný pro všechny žáky: 01000 00000.

Zřiďte si prosím příkaz k úhradě splatný vždy do 20. dne v měsíci (mimo červen a červenec).

Částky pro rok 2022/2023:

  • Žáci, kteří v daném školním roce (září až srpen) dosáhnou věku 6 až 10 let platí měsíčně 735 Kč.
  • Žáci, kteří v daném školním roce (září až srpen) dosáhnou věku 11 až 14 let platí měsíčně 795 Kč.

Vyúčtování skutečného čerpání bude 1 × ročně v červnu (červenci). V případě potřeby k nahlédnutí průběžně během roku u paní hospodářky. Stav svého „konta“ můžete rovněž najít na webovém jídelníčku, tam ale je jen orientační, zobrazuje se s odečtem aktuálně zveřejněných obědů.

Stravování v době nemoci žáka

Ve školní jídelně se děti stravují pouze v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci nemá dítě nárok na dotovanou stravu, tzn., že první den nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd do přinesených nádob (v době od 11,15 do 11,30 h) a další dny nemoci jsou povinni obědy odhlásit.

Odhlášení obědů

Odhlašování obědů lze provést nejpozději jeden pracovní den předem do 12:00 hodin v internetovém jídelníčku (tj. oběd na pondělí lze odhlásit do pátku 12:00).

Způsob odhlášení obědů přes internet:

Obědy se odhlašují na webovém jídelníčku na webu www.jidelna.cz. Při odhlašování přes internet je potřeba zadat uživatelské jméno a heslo žáka, které získáte u hospodářky v kanceláři školy.

Odkaz na webový jídelníček  je také ZDE

Vnitřní řád školní jídelny (PDF)