Koncepce školy

VIZE: „Škola pro úspěch každého žáka.“
V naší škole děti učení baví. Podmínky pro vzdělávání nastavujeme tak, aby se každý žák mohl učit naplno, s radostí a své učení si řídil. To každému umožňuje objevovat a rozvíjet svůj potenciál…
       Klademe důraz na individuální přístup k žákům, rozvíjení jejich jedinečných schopností a podporu jejich zájmů. Vytváříme inspirující a radostné prostředí, kde je každý žák podporován a motivován k dosahování svých cílů.
Poskytujeme kvalitní vzdělání, které rozvíjí nejen akademické dovednosti, ale také hodnoty a sociální a emoční inteligenci našich žáků. Věříme, že právě tyto schopnosti jsou klíčem k budování šťastného a úspěšného života.