Páteční pozdrav 40_2023/2024

VÍTEJTE U DALŠÍHO PÁTEČNÍHO POZDRAVU A VSTUPTE DO SVĚTA NAŠÍ-VAŠÍ ŠKOLY, KDE JE UČENÍ RADOSTÍ.

Je to neskutečné, vítám vás již u našeho čtyřicátého pátečního pozdravu 🙂 a nemohu začít jinak, než připomínkou nedělní společné oslavy vítězství našich hokejistů ve finále mistrovství světa v hokeji. Děkuju všem, kdo dorazili a podpořili fajn atmosféru v tělocvičně naší školy. Byl to prima společný večer.

Hned další den ráno u nás ve škole probíhalo naše celoškolní setkání, kterému říkáme ŠEBETKÁNÍ. Na něm jsme v úvodu zmínili právě vítězství hokejistů a přemýšleli nad tím, na co můžeme být jako Češi hrdí. Co bychom řekli kamarádovi třeba ze Španělska? Na co jsme na svoji zemi pyšní? Děti napadaly různé osobnosti, památky, král Karel IV., dokonce i pivo :-), sportovci a příroda. Právě posledně jmenované nám bylo východiskem k dalšímu tématu. Čtvrťáci pro nás připravili prezentace o různých přírodních společenstvech: pole, rybník, lidské obydlí, les, park a louky. To závěrečné nás přivedlo k tomu, že naši čtvrťáci zahájili patronství Základní školy Šeberov nad Hrnčířskými loukami. Tento projekt je iniciativou organizovanou Skautským institutem ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Praha a má za cíl zapojit školy a skautské oddíly do péče o významná přírodní místa v Praze, což přispívá k probuzení vztahu k danému území, jeho ochraně a údržbě. Naše škola se tedy od května 2024 stala patronem Hrnčířských luk, které obklopují naše obce a jsou významným přírodním územím. V rámci patronství budeme organizovat různé aktivity zaměřené na údržbu a ochranu této oblasti. Budou to například úklidové akce, výsadba rostlin, monitorování stavu přírody a další dobrovolnické činnosti. Tyto aktivity nejen pomohou udržovat a chránit Hrnčířské louky, ale také poskytnou našim dětem příležitost přiblížit se přírodě u nás a přijmout za její stav osobní zodpovědnost. Naše společné ŠEBETKÁNÍ jsme zakončili souhrnem plánovaných akcí na následující měsíc. Další a v tomto školním roce poslední ŠEBETKÁNÍ se uskuteční 27. června v den vysvědčení. Do té doby nás ale čeká ještě mnoho zajímavých aktivit.

Hned v pondělí odpoledne přišli do školy naši skoroprvňáčci. Vyzkoušeli si některé školní aktivity, pracovali ve dvojicích, ve skupinkách, stavěli věže z kostek, plnili různé úkoly. Poznali také paní učitelky, které je budou učit. Další setkání skoroprvňáčků proběhne 17. června.

V úterý nás čekalo od 17:30 setkání Na kafe s ředitelem, tentokrát na téma (ne)bezpečí na internetu. Na úvod jsme si položili následující otázky:

  • K jakým technologiím má vaše dítě přístup?
  • Které jsou jeho nejoblíbenější?
  • Co na nich dělá?
  • Na jaké televizní programy se dívá samo?
  • Na jaké se díváte společně?
  • Jaká máte pravidla využívání technologií?
  • Jaké nebezpečí podle vás dítěti v e-prostoru hrozí?
  • Co vás k tomuto tématu ještě napadá?

O našich odpovědích jsme poté diskutovali ve skupinkách a říkali jsme si, co nám doma dobře funguje, co nefunguje, čemu nerozumíme, co nás v oblasti technologií, kyberprostoru trápí… Pro další diskuzi nás navštívil student Smíchovské střední průmyslové školy a sdílel s námi postřehy ze svého úhlu pohledu, z úhlu pohledu studenta, který je věku našich dětí blíže. Bylo to moc zajímavé a maminky napadlo, že by bylo fajn, kdyby mohl David navštívit naše žáky. Hlavním uvědoměním, které jsme si odnesli, bylo asi to, že podstatná je důvěra, komunikace, povídat si s našimi dětmi, trávit s nimi čas, být jim dobrými parťáky. A tak nám přeju aby nám k tomu následující víkend posloužil :-). Na závěr setkání jsme si s rodiči ještě povídali při kávě a dobrotách, které napekli. Děkujeme za účast a Spolku za organizaci.

Milí rodiče informace ke škole v přírodě máte již od našich učitelů, případně k odjezdu v  minulém pátečním pozdravu. Těšíme se na naše-vaše děti v pondělí ráno od 7:30 v ulici vedle naší nové školy. Ještě jednou dopředu moc děkuji za ohleduplnost při svozu dětí (prosíme, abyste v ulici neparkovali, pouze případně vysadili děti a jeli zaparkovat jinam) a v pátek při vyzvedávání. Jede nás hodně najednou, tak ať máme začátek školy v přírodě poklidný. Děkujeme všem, kdo k tomu přispějí.

Ještě krátce letem světem k tomuto týdnu.

Páťáci vyrazili v pátek na procházku Prahou. Stihli projít přes Nové zámecké schody na Hradčanské náměstí, od soch T.G. Masaryka viděli střídání stráží, prohlédli si katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha, prodrali se Vladislavským sálem až ke kopiím korunovačních klenotů a po Starých zámeckých schodech došli k metru. Na Václavském náměstí zvládli rozchod a sraz pod ocasem :-).

Žáci z 3.A přinesli babičkám a dědečkům z domova seniorů trochu radosti v podobě obrázků a milých vzkazů na chodníku. Třeba potěší i vás. Děkujeme třeťáci.

Čtvrťáci měli souřadnicový orientační běh, žáci z 1.A vyrazili do rehabilitačního centra pro tělesně postižené, kde se seznámili s rehabilitačními pomůckami, které tito lidé využívají, setkali se s lidmi, které tyto pomůcky ke svému životu potřebují a hlavní součástí programu byla také přednáška – povídání s člověkem na vozíku, který dětem řekl, jak se mu na vozíku žije.

Badatelé z 2.B se zaměřili na prostředí rybníku a pozorovali a kreslili vodní živočichy. Ve 2.A zkoumali zase výhody a nevýhody různých dopravních prostředků.

 

Do 3.B přišla na hodinu ČJ paní učitelka Péťa a děti si společně s ní pohrávaly se zajímavými slovesy.

V pondělí k nám do školy přišel také pan fotograf a fotili jsme se. Až od něj fotografie dostaneme, pošleme vám ke způsobu objednávání bližší informace. Bude probíhat online. Níže se můžete podívat na novinky ze stavby naší nové školy.

Krásný víkend!

RADOST A POHODU DO VAŠICH DOMOVŮ
přeje za tým ZŠ
Jiří Luka