Pasování prvňáčků na čtenáře

Popasovali se s tím všichni. Každý dle své úrovně, chutě a schopností. Prvňáčci měli připravený svůj první čtenářský list, na který jim jejich patroni pomohli vyplnit záznam o knize. Prvňáčci o té své vyprávěli, popisovali hlavní postavy, formulovali, co se jim v knížce líbilo, co je pobavilo. Nejdůležitějším okamžikem bylo, něco patronovi z knihy přečíst, dokázat, že je opravdovým čtenářem. Patron pak vyhodnotil, jak se to povedlo a slavnostně předal vlastnoručně vytvořenou listinu, která je dokladem o splnění první náročné zkoušky.

Závěrečné práce páťáků

Zase se podařilo! Když jsme se na začátku května  seznámili s kritérii pro splnění závěrečné práce, připadal nám termín 29. května daleko a rozsah práce nijak dlouhý. To přece nic není, najdu téma, na něco se zeptám a “vygůglím”…., se ozývalo. První problémy nastávaly již při sestavování otázky. Aby byla smysluplná, aby byla dostatečně plodná, aby mě bavilo na ni hledat odpověď … Pak se do toho nasunul týden na škole v přírodě a začalo jít do tuhého. Čas na práci jsme při vyučování dostali, ale začal nějak víc  utíkat. Najednou bylo co dělat i doma, přepisování, opravování, přemýšlení. Uvědomování si, zda to, co píšu, odpovídá na mou otázku a zda rozsah není moc dlouhý či krátký. Pak již “jen” napsat závěr, kde nejenže odpovím na otázku, ale i popíšu, co mě překvapilo, co nového jsem se třeba i sám o sobě dozvěděl.  A hotovo! Nejzajímavější byla po dokončení práce reflexe, kdy každý za sebe popsal úskalí, která v průběhu práce musel překonat, co mu pomohlo, jaké “aha” mu z toho plyne. Tyto mluvní projevy jasně dokazují dovednosti a  kompetence, každého z nás. Teď již jen obhajoba před čtvrťáky, učiteli a rodiči a jsou z nás absolventi 2019!

 

Páťáci den čtvrtý

V nohách máme 10 km. Objevili jsme Besednické skály, užili si vyhlídky do kraje, tajemství jeskyň a tajůplných průchodů. S mapou nám to jde skvěle. Lýkožrout už není neznámá indicie. Poznáváme jeho stopy na každém kroku. Bohužel…