Sedmá Noc s Andersenem

Jaká byla? Posvítili jsme si především na čtení a bádání v příbězích z knihy Kouzelná baterka od autorky Olgy Černé a ilustrátorky Michaely Kukovičové. Právě obrázky z této knihy nám byly inspirací pro tvorbu nových “recyklovaných” bytostí. Skupiny, do kterých jsme se rozdělili,  měly jména podle kapitol – Vlasátko, Boťata, Korkodýl, Duchnouš a Vitamíni. Příběhy nám pomohly rozeběhnout fantazii a představit si, na co bychom si chtěli posvítit a proč. Na co totiž posvítíš, to ožije a musíš se o to starat! Nejtajemnější byla cesta do temné tělocvičny, kde jsme pomocí baterky hledali vhodné “komponenty” pro tvorbu našeho “živočicha”. Závěrečná prezentace dopadla náramně! Tentokrát jí mohli být přítomni i rodiče, kteří si přišli pro děti. Vzkaz z našich písmenek od nocujících páťáků nás v pondělí mile překvapil.

Druhé patronské čtení

Tentokrát jsme patronské čtení zaměřili na to, aby se díky poslechu četby prvňáčci něco nového dozvěděli, zapamatovali si zajímavou informaci a předali ji ostatním ve třídě. Pokud si totiž něco zapamatuji a dokážu se s tím podělit i s ostatními, „umím to“. Nejdříve si páťaci rozebrali texty o různých zvířatech, ve kterých byla část naučná a příběh. Text si měli pozorně přečíst, vybrat 3 důležité informace, které by pro prvňáčka mohly být zajímavé, a připravit si “festivalové” čtení příběhu. Pokud si někdo připravil otázky na porozumění textu, bylo to jen ku prospěchu. Aktivita probíhala v patronských skupinách ve dvou třídách. Přes počáteční rozpačitost na obou stranách se práce pěkně dařila a v závěrečném kolečku, kdy každý prvňáček měl sdělit, co se zajímavého dozvěděl, uspěl úplně každý. Nechybělo ani vzájemné ocenění. Pro některé páťáky bylo překvapivé, že někteří prvňáčci jsou již zdatní čtenáři a dokáží si poradit i s pojmy jako např. obojživelníci.

Lenka Beranová

Text nebo graf?

Co je snadnější? Získávat informace ze čteného textu nebo porozumět grafickému vyjádření? Díky propojeným hodinám čtení, matematiky a přírodovědy jsme pomocí textu doplněného grafem hledali argumenty, která z těchto dvou forem písemného sdělení je nám bližší a proč. Rozdělili jsme se na dvě skupiny podle osobního názoru, a potom jsme se přesvědčovali o výhodách. V další hodině jsme měli k dispozici graf, který vytvořili třeťáci, a my jsme z něj četli všechny informace, které nabízel. Přišli jsme na to, že se jedná o záznam měření teploty vzduchu za měsíc leden v naši meteorologické budce. Pak už bylo na nás vybrat si měřenou veličinu (teplotu, tlak, vlhkost vzduchu, rychlost větru nebo množství srážek) a podobu grafu. Pracovali jsme ve volně zvolených skupinách. Hotové grafy jsme naskenovali, společně sdíleli, popisovali a hodnotili. Všichni zvládli práci na výbornou!

LB

Pololetní rámování v páté třídě

Nebylo to jednoduché ohlížet se zpět a ze všech aktivit a činností, které máme za sebou, vybrat, co bylo pro nás osobně důležité, kde jsme zaznamenali největší pokrok, z čeho máme radost. Napomohly nám týdenní plány, ve kterých jsme rámovali průběžně. Listovali jsme, probírali se výstupy učiva a sebehodnotili. Pro další období si někdo do rámečku dal oblast přípravy na vyučování, někdo aktivitu v hodinách, někdo i učivo, ve kterém stále pokulhává. Někdo cítil, že by rád, aby už rodiče nemuseli tolikrát upozorňovat na dokončení úkolu. Rámy máme vyvěšené ve třídě a plány osobního rozvoje nám budou celé pololetí připomínat.

Lenka Beranová

Mikulášská nadílka

Ve středu 5. 12. v naší škole žáci z páté třídy uspořádali Mikulášskou nadílku pro ostatní třídy. Páťáci chodili do tříd v průvodu a zpívali mikulášské koledy. Nejdřív Mikuláš přečetl z knihy, kdo byl hodný a kdo byl zlobivější. Mikuláš vyzval děti, které zlobily, aby zazpívali písničku nebo řekli básničku a teprve pak následovala odměna. Určitě se to celé škole, včetně páťáku moc líbilo!

Jan Matyáš Matějka (5. třída)