Milí čtvrťáci,

konec prázdnin klepe na dveře a začátek školního roku se blíží. Doufám, že jste si léto užili a načerpali nové síly. Co jste všechno zažili? Kam jste se podívali? Povíme si příští týden.

Letošní rok se ponese v duchu změn, ale žádný strach! Změny jsou jen nové výzvy, které jistě všichni zvládneme. Ve třídě se na vás těší nové paní učitelky. Společně budeme objevovat nové předměty přírodovědu, vlastivědu, informatiku a naučíme se toho zase více do života. Tak s chutí do toho!

Veronika Gottlieberová a Petra Záleská

Vítejte po prázdninách!

Milí čtvrťáci!

Máte oblíbené místo? Teď nemyslím zrovna ve třídě třetí lavici u okna, ale místo, kde jste rádi, kde vám to voní, kde rádi sníte, hrajete si, pouštíte si fantazii na špacír. Je to u babičky? Doma? Na dovolené? V lese? Na konci zahrady? Na stromě? Věřím, že takové místo si vybaví každý z vás. I já takové mám a není daleko od školy. Místa budeme společně odhalovat, hledat, čím jsou si podobná, nebo čím jsou originální. Vytvoříme si jejich mapu.

Jak rozumíte slovu krajina? Může být krajinou matematika? Mohou mít svou krajinu čtenáři? Pisatelé? Krajinu naší země budeme každopádně objevovat ve vlastivědě, v přírodovědě. Budeme ji kreslit, modelovat, pozorovat… Těšíte se? Já ano!

Lenka Beranová

Erby jako osobní znak

V rámci domácí výuky se měli žáci zamyslet nad symbolem, který by je charakterizoval. Jako propojení s tématem vlastivědy – středověké erby a znaky, si měli žáci podle video návodu vyrobit vlastní erb a umístit na něj svůj znak. Prostudovali PL se základy heraldiky, připravili si pomůcky a zhotovili návrh. Potom na karton provedli finální práci. Závěr byl v provedení fotografie hotového erbu a odeslání do společného úložiště. Práce byly opatřeny komentářem učitele a jako odměna za svědomitou práci získali od pana učitele třídní erb.