Kristina Hořáková – semifinalistkou GTP CZ 2023

Co je cena GTP CZ?

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro učitele ZŠ a SŠ. V České republice ji na základě udělené licence od mezinárodního ocenění Global Teacher Prize realizuje od roku 2017 nezisková organizace EDUin, o. p. s. Jejím prostřednictvím nacházíme, oceňujeme a motivujeme inspirativní pedagogy. Zároveň však usilujeme o to, aby získání ocenění nebylo cílem samo sobě, ale aby bylo prostředkem k navázání vzájemné spolupráce, využití potenciálu oceněných učitelů a rozšíření dopadů jejich pedagogických aktivit.“   citace ze stránek GTP

Mezi 35 semifinalistů prestižní ceny Global Teacher Prize Česká Republika se letos dostala naše kolegyně Mgr. Kristina Hořáková, učitelka 1.A  a speciální pedagog. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 151 učitelů ze všech krajů.

Profil Kristy naleznete zde.

Přehled všech semifinalistů zde.

Kristě moc gratulujeme a držíme jí palce do dalšího kola!