Organizace vyučování 1. školního týdne od 5. 9.

Pondělí 5. 9. 

8,00 – 8,45

Úterý 6. 9.

1.A,B – do 9,40
2. – 5.tř – do 11,40

(na oběd jdou třídy v tomto pořadi: 11,30 – 1. B; 11,45 – 1. A; 12,00 – 5. tř; 12,15 – 4. tř; 12,30 – 3.tř)

od středy 6. 9.

podle rozvrhu