Výuka angličtiny

Vyučující:
Mgr. Linda Badurová, konzultační hodiny: čtvrtek 11:00–11:40 (po domluvě)
Evgeny Chekunov PhD., konzultační hodiny: čtvrtek 11:00–11:40 (po domluvě)

Aktuality z výuky angličtiny

Co se děje na angličtině…

Po tom, co jsme si zopakovali nejdůležitější slovíčka a gramatiku z loňského roku, začali jsme se učit věci nové. Co nejvíce se snažíme poslouchat a zpívat písničky. Písničky mají největší úspěch, a za to jsme rádi, děti se lehce naučí slovní zásobu, správnou výslovnost i gramatiku. Slovní zásobu procvičujeme také pomocí rozhovorů s kamarády, popisujeme obrázky a od druhé třídy si zvykáme, že se v angličtině jinak slovíčka píší a vyslovují. Na konci října nás čeká Helloween.
Těšíme se nejen na Vaše zpívání Linda a Evžen

/

Welcome back!

Dear parents!

Summer holidays have almost come to an end and on Monday we are happy to start a new school year with our children in Šeberov school.
Firstly, I would like to introduce a new member of our team, my colleague and tandem partner, Mrs Linda. She is an experienced English teacher – hardworking, creative, who has a professional attitude to work. During demonstrative lessons and meetings last year Mrs Linda fulfilled all the criteria/requirements set by school management and myself. So, Mrs Linda, welcome aboard!
This school year as well as the previous one we are going to teach our kids in two equal groups divided according to the alphabet for 5 months with the following exchange. Those are the groups of kids with relatively mixed levels. We have done it intentionally to enable the pupils to help each other and ask for it thus developing certain social skills during English lessons.
In all classes we are continuing using Kid’s Box series by Cambridge University Press as a main course in our lessons for the following reasons: this course gives a wonderful opportunity for all kids to master the English language from the basics up to a higher level in terms of vocabulary, phonetics, grammar and so on. It is a well developed textbook focused on communication with the most relevant topics for the kids. These books will also help us to prepare the children for the Cambridge exams.
All in all, on behalf of our team I wish you all good luck in this school year 2019-2020!

 

Evžen

/

Anglické představení

Žáci 3., 4., a 5. třídy navštívili v úterý 19.2. představení – „THE MAD PROFESSOR SHOW”

Celý obsah byl veden pouze v angličtině. Pan profesor prováděl  pokusy a ke každému z nich si zval pomocníky z řad diváků. Všechny děti by si rády  půjčily “safety goggles”,  “lab coat” a pomáhaly  při  pokusech.  Ale  bylo jich , bohužel, jen pět. I  naše  děti byly  vybrány  na  jeviště spolupracovat.  Těmi šťastnými  byla Veronika ze 3.třídy a Vojta  ze 4.řídy,  kteří nás  dobře reprezentovali. Jejich  společné  pokusy  s panem  profesorem byly “successful”. Pořad  se dětem  líbil  a budeme se těšit  na další.   

Iva Štainerová

 

/

Změna ve výuce AJ v páté třídě

Ve druhém pololetí bude pátá třída nadále pracovat ve dvou skupinách. Vymění se jenom učitelé. V rámci reflexe prvního pololetí  jsme nabídli dětem možnost více rozvíjet  jejich potenciál v AJ. Na základě jejich rozhodnutí budou každý čtvrtek a pátek pracovat s kurzem, který má větší obsah učiva. Tento kurz povede Evžen.

Iva a Evžen

/

English in the first half of the school year 2018/2019

Dear parents!

We are finishing this term with good results –  our children worked hard both at school and at home and have made a significant progress in English.

The first and second graders are able to sing a few songs about animals, colours, numbers, pets, parts of body, food and many others.  They  can say simple sentences about their names, age, favourite things. The third graders also learnt 4 songs in English and can speak about their house, every day activities, places in the city. They know the difference between  CAN and MUST. We learnt to form sentences with these modal verbs. The pupils in the fourth grade can describe pictures, what children are doing, they know sports, school subjects, illnesses, ordinal numbers. They are able to say in simple sentences about their activities in the past. Along with that, we as English teachers recommended that some children take an International Cambridge Exam (YLE Starters) in May, 2019. The students of the fifth grade are able to describe wild animals, pets and farm animals, ask questions, give short and full answers.

It helps us a lot when you, parents, speak to your children about the importance of English for  their personal development now and professional  in future.

Iva and Evžen

/

Project SHOPPING

Dear parents! Last week we did a project with the 5th graders. It was called “Shopping”. The students had their own shops like a MUSIC SHOP, CLOTHES SHOP, PET SHOP with the  goods, some of which were real. The rule was to speak only English. The customers had to buy things from their shopping lists and pay with British pounds. We all had a great time at this English market!

Iva and Evžen

/

English in September

Dear parents!

September is coming to an end and we are ready to drop a few lines about our pupils’  progress in English.

In the 5th class we have revised  questions and answers about ourselves, free time and school  subjects. The 4th year students have spoken about their daily routine and are able to sing the song “The morning rap”. With the 3rd class we have practiced “I have got …” phrases, toys, Present Continuous. The song “We‘ve got toys” has helped us a lot. The 1st and 2nd year pupils take their first steps in English by asking their names,  their age and about their favourite colours.

Our children are doing very well, so we are expecting them to learn lots of things in English lessons this school year 🙂

Evžen a Iva

/

Angličtina

Hello children!

How are you? Are you ready for the next school year?

We are looking forvard  to seeing  you.

Těšíme se na další společný  rok s vámi. Máme  připraveno spousty  nových a zajímavých materiálů a aktivit. Přejeme vám  úspěšný nový školní rok a hodně příjemných zážitků na hodinách angličtiny.

Vaši Iva  a Evžen

/

Předávání štafety

Moji milí kroužkoví angličtináři, milí  rodiče, kamarádi !

Čas  neuvěřitelně  běží,  prázdniny už nám klepou na dveře.
Děkuji  Vám všem  za  příjemně  strávený  čas v odpoledních kroužcích  angličtiny. Bylo nás opravdu  hodně, vlastně  nejvíc. V letošním  roce pracovalo  v sedmi kroužcích 65 dětí. Věřím, že  bohatá  účast bude  i v příštím  roce.
Školní rok  2018/2019  pro mě  bude dvacátým  a posledním rokem působení  na zdejší  škole. Chtěla  bych  si ho s vámi  maximálně  užít.  Kroužky  AJ předávám  do  rukou nejpovolanějšího a to Evžena, našeho učitele angličtiny. Rozhodla jsem se, otevřít v příštím roce kroužek hudebně – dramatický  pro naše talentované zpěváčky  a hudebníky, který jsem kvůli angličtině stále odkládala. O kroužky angličtiny  je tedy postaráno a věřím, že se mnou budete i v nové roli nadále  spolupracovat.
Přeji  Všem  krásné,  zasloužené  prázdniny
Iva Štainerová

/

Welcome back!

Dear children!

Welcome  back at school in New School Year 2017-2018! We hope you have had nice holidays and a good rest.

We must say we missed you and  prepared a lot of interesting and funny activities for you! 🙂

We would like to wish all of you good luck and …

Expect success!

Your English teachers Iva and Evžen

 

/