Výuka angličtiny

Vyučující:
Mgr. Ivana Štainerová, konzultační hodiny: pondělí 11, 00 – 11, 30 h (po domluvě)
Evgeny Chekunov, konzultační hodiny: pondělí 11–12,00 h (po domluvě)

Aktuality z výuky angličtiny

Anglické představení

Žáci 3., 4., a 5. třídy navštívili v úterý 19.2. představení – „THE MAD PROFESSOR SHOW”

Celý obsah byl veden pouze v angličtině. Pan profesor prováděl  pokusy a ke každému z nich si zval pomocníky z řad diváků. Všechny děti by si rády  půjčily “safety goggles”,  “lab coat” a pomáhaly  při  pokusech.  Ale  bylo jich , bohužel, jen pět. I  naše  děti byly  vybrány  na  jeviště spolupracovat.  Těmi šťastnými  byla Veronika ze 3.třídy a Vojta  ze 4.řídy,  kteří nás  dobře reprezentovali. Jejich  společné  pokusy  s panem  profesorem byly “successful”. Pořad  se dětem  líbil  a budeme se těšit  na další.   

Iva Štainerová

 

/

Změna ve výuce AJ v páté třídě

Ve druhém pololetí bude pátá třída nadále pracovat ve dvou skupinách. Vymění se jenom učitelé. V rámci reflexe prvního pololetí  jsme nabídli dětem možnost více rozvíjet  jejich potenciál v AJ. Na základě jejich rozhodnutí budou každý čtvrtek a pátek pracovat s kurzem, který má větší obsah učiva. Tento kurz povede Evžen.

Iva a Evžen

/

English in the first half of the school year 2018/2019

Dear parents!

We are finishing this term with good results –  our children worked hard both at school and at home and have made a significant progress in English.

The first and second graders are able to sing a few songs about animals, colours, numbers, pets, parts of body, food and many others.  They  can say simple sentences about their names, age, favourite things. The third graders also learnt 4 songs in English and can speak about their house, every day activities, places in the city. They know the difference between  CAN and MUST. We learnt to form sentences with these modal verbs. The pupils in the fourth grade can describe pictures, what children are doing, they know sports, school subjects, illnesses, ordinal numbers. They are able to say in simple sentences about their activities in the past. Along with that, we as English teachers recommended that some children take an International Cambridge Exam (YLE Starters) in May, 2019. The students of the fifth grade are able to describe wild animals, pets and farm animals, ask questions, give short and full answers.

It helps us a lot when you, parents, speak to your children about the importance of English for  their personal development now and professional  in future.

Iva and Evžen

/

Project SHOPPING

Dear parents! Last week we did a project with the 5th graders. It was called “Shopping”. The students had their own shops like a MUSIC SHOP, CLOTHES SHOP, PET SHOP with the  goods, some of which were real. The rule was to speak only English. The customers had to buy things from their shopping lists and pay with British pounds. We all had a great time at this English market!

Iva and Evžen

/

English in September

Dear parents!

September is coming to an end and we are ready to drop a few lines about our pupils’  progress in English.

In the 5th class we have revised  questions and answers about ourselves, free time and school  subjects. The 4th year students have spoken about their daily routine and are able to sing the song “The morning rap”. With the 3rd class we have practiced “I have got …” phrases, toys, Present Continuous. The song “We‘ve got toys” has helped us a lot. The 1st and 2nd year pupils take their first steps in English by asking their names,  their age and about their favourite colours.

Our children are doing very well, so we are expecting them to learn lots of things in English lessons this school year 🙂

Evžen a Iva

/

Angličtina

Hello children!

How are you? Are you ready for the next school year?

We are looking forvard  to seeing  you.

Těšíme se na další společný  rok s vámi. Máme  připraveno spousty  nových a zajímavých materiálů a aktivit. Přejeme vám  úspěšný nový školní rok a hodně příjemných zážitků na hodinách angličtiny.

Vaši Iva  a Evžen

/

Předávání štafety

Moji milí kroužkoví angličtináři, milí  rodiče, kamarádi !

Čas  neuvěřitelně  běží,  prázdniny už nám klepou na dveře.
Děkuji  Vám všem  za  příjemně  strávený  čas v odpoledních kroužcích  angličtiny. Bylo nás opravdu  hodně, vlastně  nejvíc. V letošním  roce pracovalo  v sedmi kroužcích 65 dětí. Věřím, že  bohatá  účast bude  i v příštím  roce.
Školní rok  2018/2019  pro mě  bude dvacátým  a posledním rokem působení  na zdejší  škole. Chtěla  bych  si ho s vámi  maximálně  užít.  Kroužky  AJ předávám  do  rukou nejpovolanějšího a to Evžena, našeho učitele angličtiny. Rozhodla jsem se, otevřít v příštím roce kroužek hudebně – dramatický  pro naše talentované zpěváčky  a hudebníky, který jsem kvůli angličtině stále odkládala. O kroužky angličtiny  je tedy postaráno a věřím, že se mnou budete i v nové roli nadále  spolupracovat.
Přeji  Všem  krásné,  zasloužené  prázdniny
Iva Štainerová

/

Hodnocení AJ 2017/18

Dear parents!

The school year is ending so we can sum up what we have done with the pupils in our school in Seberov.

As you know the 1st, 2nd and 3rd graders are learning English using Kid’s box text-books. We have learnt a lot of chants, poems, songs, practiced many dialogues, coloured pictures by listening recordings and reading texts. We have done a number exercises on the interactive boards and the children seem to like it very much. This course prepares the kids for international exams such as Cambridge Exams.

The 4th and 5th graders are also doing well in English. It is not easy at times for them but our experienced English teachers (!) are trying their best to make the whole process interesting, informative and very often entertaining.;)  With the 4th year pupils we learnt a lot about jobs (in the school in the countryside in May we worked on vocabulary about some popular middle age jobs like cobblers, smiths, weavers etc.). The 5th graders are able to ask and answer about what they did yesterday, last week, last year. As a project they have made their holiday plans as well.

In June we aren’t going to take any new material but focus more on revision.

Iva a Evžen

 

/

Jak pokračujeme v angličtině

Dear parents!

We haven’t written for a long time about our English lessons here at school in Seberov. There have been many activities with the children such as St. Patrick’s Day, Easter, Earth Day  and others. Hopefully they were entertaining,  interesting and useful for our kids.

It is important to mention that with the 1st, 2nd and 3rd graders we use a new course „Kid’s Box“, which means new vocabulary, many listening exercises, some reading and writing and, of course, lots of songs. In every lesson we work with the interactive board which makes our English lessons even more exciting ;). The 4th and 5th graders are learning English with the „Start with Click“ course and doing well, too.

In our English classes we use modern educational technologies – ctitical thinking, formative assessment, cooperative learning. We also practice a lot of self-evaluation, peer teaching and learning how to give and work with feedbacks. That’s why very often we ask the children what we are doing, why we are doing this exercise, what we are good at and where we still have some potential to develop.

Evzen and Iva

 


 

/

Naše anglické písničky

Vážení  rodiče,

září velmi rychle uteklo, a  před  námi  už  jsou opět dny  volna.

S 1., 2., a 3. třídou  se úspěšně  prokousáváme  novou učebnicí angličtiny  KID’S BOX.

Je plná  písniček a básniček, na které jsme se v tomto roce zaměřili.  Dětem se pak lépe pamatují slovíčka, dokážou spojit slovo s obrázkem, s činností.  Posíláme vám  odkaz  na naše písničky  a můžete  se učit společně  s dětmi. I tak se dají  krásně  využít  dny volna.  Věříme, že  spokojenost  bude na obou  stranách J. Zdravíme a přejeme krásné dny – bees  Iva  a Evžen

Hello! Hello! – 1. třída

Rainbow – 1., 2. třída

School objects – 2. třída

I‘ ve got an old bike – 3. třída

My family – 3. třída

 

/