Škoní akademie a zahradní slavnost

ŠKOLNÍ AKADEMIE A ZAHRADNÍ SLAVNOST
Milí žáci, vážení rodiče, přátelé školy,
dne 13.6. 2019 proběhla naše první červnová akademie. Na tříhodinovém vystoupení se podílel především hudebně – dramatický kroužek naší školy, žáci ze 3. A 4. třídy, některé děti z družinky (1., 2. a 3. třída), šikovní jednotlivci napříč třídami a ozdobou našeho programu byli i bývalí žáci naší školy.
Chtěla bych pochválit děti z „dramaťáku“ za krásné zpívání, dramatizaci „Budulínka“, charlestonu a „Popelíny“, která se zvláště podařila a pobavila.
Z vystoupení bylo patrné, že naši žáci milují tanec, objevil se balet, salza, cha-cha, charleston, čardáš, valčík i moderní tanec. Děkuji všem interpretům, zvláště pak naším absolventům sourozencům Báře a Jirkovi Smetanovým, Saše Mádrové a Sofii Ritterové. Byla to neskutečná podívaná v podání téměř profesionálů.
Z nástrojů je na naší škole nejoblíbenější piano. Představilo se nám několik žáků naší školy od 2. až po 4. třídu a klavírní vystoupení zakončil „malý Mozart“ – náš bývalý žák Filip Kabyl. Hrou na kytaru nás potěšila Viktorka Urbanová ze 4. třídy, na flétnu Ilonka Naumovičová ze 4. třídy, krásným zpěvem Eliška Jandová a Anetka Drtinová ze 3. třídy a dnes již dvacetiletá absolventka Kimia Hajianová, které tímto moc děkuji.
Kromě kulturního vystoupení se nám představili též šikovní sportovci. Kluci Míra a Jakub ze 4. třídy předvedli část hodiny z juda, a Eliška Svobodová ze 2. třídy se představila jako nadějná karatistka.
Chtěla bych moc poděkovat panu Hartovi za umožnění opětného vystoupení v krásných prostorách Šeberovského kostela a za ozvučení celé akademie.
Vystoupení bylo krásné a dlouhé a to jsme ještě neukázali všechno !
Většina dětí a rodičů vydržela až do konce a pak jsme se přesunuli do prostor naší školní zahrady. Tam byla připravena zahradní slavnost díky našim obětavým rodičům, kteří zajistili opékání vuřtů, limonády, a napekli dobroty (paní Trsková, paní Adjei, manželé Zelenkovi, paní Knopová…)
Děkuji též Daniele Weber a jejímu kolegovi ze skupiny za úžasné zpívání s kytarou.
Slavnost jsme uzavírali kolem 22. hodiny a tak věřím, že jste si ji všichni skvěle užili.
Děkuji této škole za krásně strávených 20 let. Věřím, že školní akademie a slavnost byla důstojným zakončením nejen mého působení na škole, ale i celého roku 2018 – 2019 a doufám, že najde svého pokračovatele.
Přeji všem krásné léto !
Iva Štainerová

Změna ve výuce AJ v páté třídě

Ve druhém pololetí bude pátá třída nadále pracovat ve dvou skupinách. Vymění se jenom učitelé. V rámci reflexe prvního pololetí  jsme nabídli dětem možnost více rozvíjet  jejich potenciál v AJ. Na základě jejich rozhodnutí budou každý čtvrtek a pátek pracovat s kurzem, který má větší obsah učiva. Tento kurz povede Evžen.

Iva a Evžen

English in the first half of the school year 2018/2019

Dear parents!

We are finishing this term with good results –  our children worked hard both at school and at home and have made a significant progress in English.

The first and second graders are able to sing a few songs about animals, colours, numbers, pets, parts of body, food and many others.  They  can say simple sentences about their names, age, favourite things. The third graders also learnt 4 songs in English and can speak about their house, every day activities, places in the city. They know the difference between  CAN and MUST. We learnt to form sentences with these modal verbs. The pupils in the fourth grade can describe pictures, what children are doing, they know sports, school subjects, illnesses, ordinal numbers. They are able to say in simple sentences about their activities in the past. Along with that, we as English teachers recommended that some children take an International Cambridge Exam (YLE Starters) in May, 2019. The students of the fifth grade are able to describe wild animals, pets and farm animals, ask questions, give short and full answers.

It helps us a lot when you, parents, speak to your children about the importance of English for  their personal development now and professional  in future.

Iva and Evžen

Project SHOPPING

Dear parents! Last week we did a project with the 5th graders. It was called “Shopping”. The students had their own shops like a MUSIC SHOP, CLOTHES SHOP, PET SHOP with the  goods, some of which were real. The rule was to speak only English. The customers had to buy things from their shopping lists and pay with British pounds. We all had a great time at this English market!

Iva and Evžen

English in September

Dear parents!

September is coming to an end and we are ready to drop a few lines about our pupils’  progress in English.

In the 5th class we have revised  questions and answers about ourselves, free time and school  subjects. The 4th year students have spoken about their daily routine and are able to sing the song “The morning rap”. With the 3rd class we have practiced “I have got …” phrases, toys, Present Continuous. The song “We‘ve got toys” has helped us a lot. The 1st and 2nd year pupils take their first steps in English by asking their names,  their age and about their favourite colours.

Our children are doing very well, so we are expecting them to learn lots of things in English lessons this school year 🙂

Evžen a Iva