Adopce na dálku aneb jak se daří Jumovi

Milí rodiče,

díky Vám je naše škola stále zapojena do projektu Adopce na dálku a podporuje chlapce Jumu z Ugandy. Jsme s ním v kontaktu. Díky dopisům víme, že se chlapci daří dobře. Juma letos dokončil první stupeň a nastoupil na technickou školu, kde si zvolil obor stavitelství.  Pravidelně dostáváme informace od Arcidiecézní charity Praha o tom, jak moc se věnují dětem ve škole. Pořádají pro ně různé soutěže, projekty a aktivity. Proto bychom rádi i v příštím roce v projektu pokračovali.
Plánujeme seznámit všechny děti ve škole s tímto projektem, zapojit starší žáky a vytvořit krátkou prezentaci o Ugandě. Pro děti je to dobrá příležitost, jak získat povědomí o životě v africké zemi, jak tam vypadá škola a jakým způsobem se děti učí.

Linda a Evžen