Páteční pozdrav 14_23/24 – 1. adventní

Milí čtenáři pátečních pozdravů z naší-vaší školy,

dovolte mi, abych Vás pozdravil na počátku adventního období, které patří k těm nejkrásnějším. Včera jsme si s kolegy při poradě vyrobili adventní věnec, v němž jsou větve vzájemně propojeny stejně jako my. Do věnce jsme přidávali větve za sebe, další přátele, kolegy a také za vás, milí rodiče, a samozřejmě za naše-vaše děti; jsme zkrátka provázaní.

Společně můžeme advent přivítat v sobotu v Hrnčířích na koncertě v 16 hodin v kostele svatého Prokopa a následně od 17 hodin na parkovišti před Baráčnickou rychtou při rozsvěcení vánočního stromu. V neděli vás pak zveme na rozsvícení stromu do Šeberova, kde si společně od 16:40 všichni zazpíváme. Přijďte s dětmi raději v 16:30, společně se seskupíme a pak zahájíme advent naší Adventní písničkou (text, nápěv). Zveme všechny z Hrnčíř, Šeberova i dalších míst na adventní happening.

Předvánoční období bývá někdy prožíváno neklidně, hekticky, ve stresu… Rád bych, aby v Základní škole Šeberov bylo pro děti, kolegy i vás pohodové. Rád bych, abychom na naše žáky přenesli tu pravou adventní a podzimně-zimní atmosféru očekávání, těšení se a radosti. S tím samozřejmě také souvisí příprava dárků pro rodiče v podobě vystoupení, patří sem také zaměření se na činnosti pro druhé, společné setkání, povídání o vánočních dnech, vyzdobení školy, úklid vně i „uvnitř“, adventní písnička. Toto vše ale chceme zabalit do obalu pohody, klidu a laskavosti.  Prosíme vás o podporu v tomto úhlu pohledu také u vás doma.

Letošní advent (také tím, že je nejkratší) uteče rychle a u nyní se můžeme těšit na Vánoční slavnost, která se uskuteční 21. prosince v kostele Církve bratrské V Ladech nedaleko školy. Vzhledem k tomu, že máme velké množství rodičů, prarodičů, sourozenců, uskutečníme dvě plnohodnotná vystoupení. První premiéra se uskuteční 21. prosince v 10:00 dopoledne a druhá premiéra v 17:00. Prosíme, aby dopoledne přišli ti, co mohou (prarodiče, někteří rodiče), abychom se na obě představení rozdělili a nebyl tak při jednom představení nepříjemný nával. Večer po představení cca v 18:15 se pak můžeme všichni neformálně sejít na nádvoří před kostelem.

Tento týden jsme se potkali s panem ředitelem Senior komplexu v Šeberově a domluvili se na vzájemné spolupráci. Prvním krokem bude právě nedělní rozsvícení stromu, kdy vyzveme babičky a dědečky, aby se k nám také přidali. Dalším jsou příběhy, které pro ně s dětmi píšeme a společně je předáme. Další aktivity budeme dále plánovat.

A jaký byl tento týden? V úterý jsme se společně sešli v tělocvičně (kromě plavajících třeťáků), připomněli jsme si předvánoční období, které nás čeká, a naučili se Adventní písničku. Podobná setkání jsou přínosná také pro posílení pocitu komunity a vytváření pozitivního prostředí ve škole.

Včera byli naši prvňáci na divadelním představení Jak jsem se ztratil v Dlouhé ulici v Praze. Užili si krásné představení plné písniček, posilují si dovednosti spojené s cestováním hromadnou dopravou. Děkuju našim paním učitelkám, že mají tu odvahu a s dětmi do terénu vyráží. Praha je zkrátka naše učebna, jak si můžete přečíst na našem blogu. Děti z 2.A v rámci poznávání různých životních stylů slyšeli vyprávění o Ghaně od tatínka naší žákyně. Protože ve třídě dost dětí chybí, zareagovaly paní učitelky flexibilně a nabízí některé hodiny pro nemocné on-line. Ve 2.B tvořily děti své rodokmeny a dnes vytvářely adventní a vánoční dekorace. Třeťáci pracují na překvapení pro rodiče, ale P.Š.T., je to překvapení. Čtvrťáci a páťáci si byli dnes zabruslit a pod vedením našeho hokejového reprezentanta pana učitele Honzy si užili zimní radovánky na ledě. Při průletu školou jsem v tomto týdnu viděl, že se děti ve školní práci posouvají a samozřejmě je potřeba ještě mnohé dovednosti posilovat. Děkujeme za vaši podporu, kterou jste mnozí vyslovili na schůzkách Ž-U-R.

Ještě jednou děkuji všem našim zaměstnancům za postoj k chystaným změnám ve financování ve školství a k pondělním protestům. Vyjádřili jsme jasně svůj názor, poslali otevřený dopis ministru školství a panu premiérovi (zatím bez odezvy), informujeme vás a učili jsme děti, pro ně tu jsme.

Příští týden nás hned v pondělí čeká návštěva Mikuláše s doprovodem. Chci vás ujistit, že nám jde o zpřítomnění tradice a nikoli o samoúčelné zastrašování dětí. Věřím, že si to ve škole užijeme. O dalších akcích se dočítáte od svých učitelů a organizaci školního roku najdete na webu.

Milí rodiče, přeji vám krásný a klidný první adventní víkend a těším se na setkání při rozsvícení stromů.

Za tým ZŠ

Jiří Luka