Učíme se venku aneb Praha je naše učebna

Praha je nejen naším hlavním městem, ale pro naše žáky může být také živou učebnou plnou inspirace a možností. Níže se pokusím přiblížit čtenářům na konkrétním případě, proč právě Praha může být pro každého z nás jedinečnou a nenahraditelnou učebnou života. Učení se venku, je jednou z metod, kterou v naší-vaší škole využíváme. Venku se totiž dá učit všechno a Praha, které má v sobě zakořeněnou historii tisíciletí, je pro nás pro toto ideální. Stává se jakoby živou učebnicí, kde každý roh, každá ulička a každé náměstí má svůj vlastní příběh a lekci. V tomto blogu se zaměřím na to, jak konkrétně nám Praha posloužila k aktivnímu a činnostnímu učení událostí 17. listopadu.

Den před státním svátkem 16. listopadu jsme si s dětmi udělali procházku po Praze a objevili místa, kde se psala historie. Průvodcem nám byl historik a genealog Honza. Naše cesta začala u Jazz Clubu Reduta, kde jsme si užili anglické divadelní představení. V Redutě jsme si dokonce mohli sednout tam, kde kdysi sedávali Václav Havel, Bill Clinton nebo Ray Charles.

Z Reduty jsme se vydali po Národní třídě směrem k Národnímu divadlu. Došli jsme až k místům, kde 17. listopadu policie brutálně napadla studenty a další účastníky listopadové demonstrace.

Bavili jsme se o tom, jak minulý režim omezoval osobní svobodu, svobodu tisku a pohybu. Na velkých fotografiích jsme mohli vidět historické okamžiky z listopadu ’89. Zastavili jsme se také u památníku 17. listopadu a přemýšleli o významu symbolu „V“ pro „vítězství.“

Poté jsme pokračovali zpět po Národní třídě směrem k Václavskému náměstí. Pod balkonem Melantrichu jsme zazvonili klíči a zkusili provolávat listopadová hesla. Poslechli jsme si i úryvek z „Modlitby pro Martu“ a společně zazpívali píseň Jaroslava Hutky „Náměšť“ s nápěvem „Krásný je vzduch, krásnější je moře…“.

Následně jsme zastavili u vstupu do Opletalovy ulice, pojmenované po studentovi medicíny Janu Opletalovi. Dozvěděli jsme se, že v roce 1939 nastupující nacistický režim potlačil studentskou demonstraci, při které byl smrtelně zraněn studen Jan Opletal. Jeho následný pohřeb vyústil v další studentskou demonstraci, což vedlo k uzavření českých univerzit nacisty, popravě 9 vůdců studentského hnutí na Ruzyni a deportaci více než 1600 lidí do koncentračních táborů. Naši procházku historií jsme zakončili u sochy sv. Václava pod Národním muzeem, kde jsme si vše zreflektovali.

 

 

Viděli jsme, naslouchali, prožili, cítili, zpívali, kráčeli historií… Tento zážitkový způsob učení je pro děti přínosnější než studování klasické učebnice. Praha je zkrátka naše učebnice.