Třídnická hodina

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je třeba intenzivně pracovat s klimatem naší třídy a budovat pozitivní vazby  mezi žáky, zařazujeme do rozvrhu třídnickou hodinu, která bude zpravidla v pátek 5. vyučovací hodinu. Počítejte tedy s prodlouženým vyučováním.

První hodina se uskuteční 3. 11. 2017. O dalších termínech budete vždy informováni prostřednictvím týdenních plánů a webu školy.

Lenka Beranová a Jaroslav Střeštík