Team pro speciální účely – hierarchie včel

Tento nadpis se nám objevil na tabuli ve třídě. Společně jsme se snažili rozklíčovat, co nás v následující hodině čeká. Nejdříve jsme si museli vyjasnit, co to je hierarchie. Pochopili jsme, že to je vlastně pozice v nějaké společnosti. Přišli jsme na to, že v úle taková hierarchie funguje mezi jeho obyvateli – matka, trubec, dělnice. Na pracovní listy jsme zaznamenali, co o nich už víme a společně jsme zaznamenávali na plakát. Potom se z nás stali experti na jednotlivé obyvatele úlu, získali jsme text, ve kterém jsme hledali další informace. Sešli jsme se v expertních skupinách, sdíleli si nové informace, určili jsme si mluvčího a zapisovatele. Díky této společné práci se z nás stal vlastně team pro speciální účely, stejně tak, jak se to děje u včel.

Toto je výsledek naší práce: