Řemesla na škole v přírodě

Protože ve vlastivědě se nacházíme ve středověku a seznamujeme se s řemesly v té době, zaměřili jsme se na ukázky následujících řemesel: kovotepec, švec, košíkář, kolář, řezbář, dráteník a práce rolníka. Pro žáky jsem si připravil praktické ukázky, výrobky a nářadí.  Ukázka broušení kosy a sekání trávy. Následné sušení a obracení. Žáci si mohou vyrobit model hrábí. Z pískovce si vybrousili brousek. Nožem, jako řezbáři si udělali lodičku, do plechu si vyklepali svůj monogram, z vrbových prutů si upletli kus rohože, z ovčího rouna umotali přízi, na malém stavu si vyzkoušeli utkat kus látky. Podle svého výběru si pak ve čtvrtek vyrobí závěrečný výrobek, aby se mohli stát tovaryši.

Takže mnoho pomůcek, materiálu, ukázek a zábavy při získávaní vědomostí a zkušeností.

pan učitel