Další řemesla

Ve středu si žáci vyzkoušeli další řemesla. Kovotepectví, košíkářství, ševcování, předení z vlny, tkaní a drátkování. Do jejich učňovské truhličky přibyly další výrobky. Své teoretické znalosti si doplnili o anglické výrazy řemesel, nástrojů a surovin, které si pro ně připravil Evgeny v rámci výuky angličtiny. Všichni měli do „dělání“ velkou chuť a tak se dostavila radost z hotových věcí. Určitě se Vám budou chtít se vším pochlubit.

Také si vyzkoušeli lodičky na rybníce, který se postupně napouští. Na večer se naučili novou písničku o řemeslech, která si právě vyzkoušeli a vystoupili s ní ve večerním programu.

pan učitel