Pololetní rámování v páté třídě

Nebylo to jednoduché ohlížet se zpět a ze všech aktivit a činností, které máme za sebou, vybrat, co bylo pro nás osobně důležité, kde jsme zaznamenali největší pokrok, z čeho máme radost. Napomohly nám týdenní plány, ve kterých jsme rámovali průběžně. Listovali jsme, probírali se výstupy učiva a sebehodnotili. Pro další období si někdo do rámečku dal oblast přípravy na vyučování, někdo aktivitu v hodinách, někdo i učivo, ve kterém stále pokulhává. Někdo cítil, že by rád, aby už rodiče nemuseli tolikrát upozorňovat na dokončení úkolu. Rámy máme vyvěšené ve třídě a plány osobního rozvoje nám budou celé pololetí připomínat.

Lenka Beranová