Páteční pozdrav 29_2023/2024

VÍTEJTE U DALŠÍHO PÁTEČNÍHO POZDRAVU A VSTUPTE DO SVĚTA NAŠÍ-VAŠÍ ŠKOLY, KDE JE UČENÍ RADOSTÍ.

Postní období se pomalu blíží k Velikonocům a tak se pojďme podívat, co nás do oslav jara a vzkříšení ještě čeká. Příští týden se přidáváme k aktivitám na podporu čtenářství. U nás to ale nebude jen noc či den s Andersenem (Noc s Andersenem je letos v ČR příští pátek), ale rovnou celý týden formou akce Komu zvoní Andersen. Kdykoli zazní v příštím týdnu v naší škole zvon (v Šeberově ten velký a v Hrnčířích menší), všeho necháme a na 10 – 15 minut se všichni budeme věnovat samostatnému čtení. Ať si tedy od pondělka nosí děti do školy své knížky. Věřím, že si děti i učitelé tuto aktivitu užijí a budou se těšit na to, kdy uslyší zvon 😊.

Vyvrcholením týdne bude hned následující pondělí 25. března 2024 celý Den s Andersenem. Děti během příštího týdne rozdělíme do dvanácti smíšených skupin napříč ročníky, ve kterých stráví pondělní dopoledne na téma poezie. Výstupy z aktivit skupin (scénky, recitace a vše dle nápadů) představí skupinky na dalším celoškolním setkání 26. března 2024 v 10:30 v kostele V Ladech. Přespávání ve škole si každá třída během druhého pololetí bude řešit individuálně (dnes například začínají děti z 3.B).

26. března odpoledne od 15 do 17 hodin budou v rámci odpolední družiny probíhat velikonoční dílničky, na kterých si děti budou moci na několika stanovištích vyrobit různé jarní a velikonoční výrobky. Tentokrát se nebudou výrobky prodávat a děti si odnesou to, co si samy vyrobí.

27. března si na téma Velikonoce budou povídat, číst a dělat různé aktivity učitelé se svými žáky ve třídách. 28. března začínají velikonoční prázdniny a budou do pondělí 1. dubna. Do školy po nich tedy opět půjdeme 2. dubna.

Do Velikonoc nás ale čeká ještě osm pracovních dnů a ty si, jak vidíte, užijeme. Kromě zmíněného si děti vyzkouší úlohy ze soutěže Matematický klokan (kategorie Cvrček: 2. – 3. třída, Klokánek 4. – 5. třída); úlohy z minulých let si mohou děti zkusit i doma, jejich zadání najdete zde, čtvrťáci pojedou v pondělí na zážitkový program o Keltech na Závisti, páťáci ve čtvrtek do hvězdárny a uskuteční se mnoho dalších vzdělávacích aktivit. V naší-vaší škole se stále něco děje.

A co bylo tento týden? Ve středu ráno začala a ve čtvrtek pokračovala florbalová liga FLOŠ. Týmy se při prvních zápasech sehrávají, oťukávají, učí. Podstatné v naší lize nejsou výsledky, ale vzájemnost, kamarádství, pohyb, zábava. O to se alespoň snažíme. Podrobnější informace naleznete na stránkách FLOŠe zde a odkaz na stránky naleznete také na webu školy. Velký dík a ocenění patří hlavním organizátorům z páté třídy. Web připravují se svým panem učitelem, postupně jej budou aktualizovat a celkově za florbalovou ligu převzali zodpovědnost. Na stránkách můžete najít jejich první novinářskou vlaštovku v podobě rozhovoru, který měla Ema svědomitě připravený, sebevědomě jej vedla a skvěle sestříhala. Skvělá práce! Posuďte sami zde. Měl jsem před paní redaktorkou větší trému než před rozhovorem ve skutečné televizi. 😊.

Do 1.A přišla paní učitelka Anička ukázat některé hudební nástroje, zahrála na ně a děti měly možnost si vyzkoušet „zahrát“ na housle a na violoncello. Kdo přišel dnes do 1.B s nějakým zdravotním problémem, tak lékaři a sestřičky, ve které se děti proměnily, vše vyřešili. Přišel jsem s bolavým kolenem a odešel jsem s obvázanou hlavou 😊. Jarní květiny pozorovali a vlastní si pak zasadili zahradníci z 2.A. Zahrádku tulipánů, narcisů, sněženek a bledulí už vypěstovali na papíře malíři z 2.B. Jaro už by tedy opravdu mělo přijít, protože výzdoba ve 3.A na oknech už jej také volá. Poštovní doručovatelky a doručovatelé ze 3.B možná i vám do schránky přinesli jarní pozdrav. Já jeden takový milý pozdrav dostal 😊 a jsem zvědav, komu ještě od třeťáků dopis přijde. Čtvrťáci pokračovali ve své historické exkurzi: vytvářeli pravěká obydlí a šperky z doby bronzové. Páťáci ověřovali své poznatky z období první republiky, zkoumali období protektorátu a při tělocviku si vyzkoušeli zápasnickou arénu.

V pondělí jsem se potkal ve školce s rodiči nejen předškoláků, aby se dozvěděli, jak připravit své ratolesti na školní docházku a také to, jak se u nás ve škole učí. Za účasti prvostupňové paní učitelky, paní učitelek a více než třiceti rodičů jsme strávili příjemné dvě hodinky povídáním. Ve čtvrtek nás V Ladech i Hrnčířích navštívil bibliobus. Vše se do našeho vzkazu nevejde, mám ale radost, že naši učitelé stále nabízejí dětem pestré cesty, které vedou každého žáka naplno k radosti, učení, úspěchu.

RADOST A POHODU DO VAŠICH DOMOVŮ
přeje za tým ZŠ
Jiří Luka