Páteční pozdrav 30_2023/2024

VÍTEJTE U TŘICÁTÉHO PÁTEČNÍHO POZDRAVU A VSTUPTE DO SVĚTA NAŠÍ-VAŠÍ ŠKOLY, KDE JE UČENÍ RADOSTÍ.

První jarní paprsky tohoto týdne nás lákají ven. Děti z 1.A vnímaly přírodu různými smysly, svá pozorování si zapisovaly a vzájemně porovnávaly. U rybníka si pak zazpívaly „svěrákovku“ Chválím tě země má. Další den pak zapojily energii a upravovaly školní zahradu. V 1.B zkoumali růst rostlin a vyzkoušeli si klíčení semínek. Žáci z 2.A se v rámci týdne zaměřeného na poznávání ptáčků vydali na louku pozorovat je a dokonce pro ně umotali hnízda. V 2.B začali pracovat na herbáři jarních bylin. Badatelé z 3.A zase hledali jarní rostliny a svá pozorování si pečlivě zakreslovali a zapisovali. Po stopách Karla IV. se vydali naši historici ze 3.B. a zažili toho opravdu hodně. Pohybovali se v okolí Karlova mostu a dozvěděli se zajímavé informace. Čtvrťáci se vydali za Kelty na Závist, zhlédli 3D film o tom, jak se hradiště postupně měnilo, vyzkoušeli si ražení duhovek, lukostřelbu, tkaní na stavu a dozvěděli se mnohé o životě Keltů. Páťáci vyrazili na Petřín a jejich hlavním cílem byla místní hvězdárna. Jejich zvídavost způsobila, že málem nestihli oběd 😊.

Tento týden pokračovala dvěma zápasy také naše florbalová liga FLOŠ, která začíná získávat na popularitě, což vidíme na tom, že chodí více diváků. Naštěstí za rok budeme mít v hale v nové škole tribunu, a tak pokud počet poroste podobným způsobem, diváků se vejde více. Další informace o lize najdete na stránkách, které sami aktualizují páťáci zde.

Celým týdnem se v naší škole prolínala aktivita Komu zvoní Andersen. Po zaznění zvonu jsme všeho nechali a četli. Zvonek byl slyšet až do Prahy, a tak i ti, kteří byli dál od školy, se pustili do čtení. Třeťáky například zvonek překvapil na eskalátorech ve stanici Staroměstská. Děti bleskurychle zareagovaly a za chviličku již četly uprostřed Palachova náměstí s výhledem na Pražský hrad a Rudolfinum. 😊

Naše březnové čtenářství vyvrcholí v pondělí 25.3. Dnem s Andersenem. Děti jsou rozdělené do dvanácti skupin, ve kterých se s jednotlivými učiteli budou zabývat pestrými aktivitami, které bude spojovat vybraná báseň. V pondělí ráno se všechny děti sejdou v hlavní budově V Ladech, kde společně v 8:00 zahájíme v tělocvičně. Poté již budeme pracovat v uvedených skupinách. Vzhledem k jiné organizaci dne prosím, abyste věnovali pozornost podrobnějším informacím od učitelů a paní vychovatelek. Děkuju.

Výstupy jednotlivých skupinek (Poetický festival) si společně představíme v úterý 26.3. v 10:30 na dalším celoškolním setkání. Jsme zvědaví, co si naši básníci a básnířky připraví a čím naladí nás na jaro a velikonoční svátky.

Ladění na Velikonoce bude pokračovat odpoledne 26.3. od 15 do 17 hodin v rámci družinových velikonočních dílniček, na kterých se budou spolupodílet rodiče ze Spolku. Budou se na ně moci přesunout také druháci z Rychty. Čeká nás pět dílniček, kdy si děti vyrobí různé velikonoční výrobky, které si budou moci odnést domů. Letošní komornější pojetí je nadechnutím do dalšího roku, kdy budeme již v nové budově, budeme mít více prostor a společně budeme plánovat podobné akce ve větším rozsahu.

Na velikonoční svátky se ještě více z různých úhlů pohledů podívají učitelé se svými žáky při středeční výuce a ve čtvrtek si atmosféru Velikonoc již budete užívat se svými dětmi doma. Od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna jsou velikonoční prázdniny, ve škole se opět potkáme 2. dubna.

Datum 28. března mi okamžitě evokuje narozeniny Jana Ámose Komenského a s tím spojený Den učitelů, významný den ČR. Principy učitele národů jsou dle mého názoru stále inspirativní a svým způsobem nepřekonané. Jsem rád, že v naší škole na nich stavíme (principy aktivity, přirozenosti, názornosti a další). V souvislosti s tímto svátkem v tyto dny finišuje od roku 1994 Zlatý Ámos. Letošní finále se konalo právě dnes. Také proto vám píšu až v podvečer, neboť jsem byl dnes již podvacáté ve finálové porotě. Letošním Ámosem se stal pan učitel Dominik Simon, učitel dějepisu a zeměpisu z Lovosic. Mým přáním ale je, aby v každé třídě ve všech školách učili učitelé, kteří jsou pro své žáky Ámosi. Věřím a vidím, že u nás tomu tak je 😊.

 

 

 

Milí rodiče, krásnou Květnou neděli a RADOST A POHODU DO VAŠICH DOMOVŮ
přeje za tým ZŠ
Jiří Luka