Páteční pozdrav 24_2023/2024

Milí rodiče, přátelé, kolegové, podporovatelé naší školy,

zdravím vás všechny z Šeberova. Věřím, že si užíváte společného času, kdy naše-vaše děti mají jarní prázdniny. Pomalu se blíží pondělí a my se těšíme, že se spolu potkáme opět ve škole, doufám, že všichni ve zdraví, pohodě a s radostí.

Ačkoli školní budovy oněměly, přesto v nich život neustal. Paní uklízečky mají naklizeno, paní kuchařky také udělaly celkový úklid, s panem školníkem jsme řešili mnoho otázek ve věci nové budovy (klíče, zabezpečovací systém, výběrové řízení na vybavení atd.), proběhlo několik setkání se zájemci o naši školu z řad rodičů ale i z řad zaměstnanců. Práce v kanceláři se také nezastavila a potkali jsme se tu i s některými našimi pedagogy. Vše se zkrátka připravuje na start druhého pololetí, v němž nás čeká mnoho zajímavého. V tuto chvíli upozorním na některé blížící se aktivity.

V úterý 13. února je masopustní úterý, které u nás ve škole oslavíme Masopustem hrou. Akce začne v 16 hodin v budově V Ladech na mnoha stanovištích, kde si děti budou moci zahrát deskové hry, vydovádět se při pohybových aktivitách, vyrobit masopustní masku a na závěr užít masopustní rej v tělocvičně školy. Vstupné je dobrovolné a je jím nezničená knížka, kterou by děti rády „poslaly“ dál (případně hračka, ale knížka je knížka 😊). Po splnění stanovišť si pak budou moci děti takovou odměnu vyzvednout. Masopust hrou bude ukončen přibližně v 18:20. Od 16 hodin se akce zúčastní také všechny děti, které budou v družině a to včetně dětí z rychty v Hrnčířích. Vyzvedávání v Hrnčířích bude do 15:30, pak je paní vychovatelka převeze autobusem v 15:40 do budovy V Ladech, aby se mohly zúčastnit. Následné vyzvedávání bude možné V Ladech v průběhu akce. Věřím ale, že se k dětem přidáte a budete je provázet zbylou částí stanovišť. Po 17. hodině očekáváme, pokud si je nevyzvednete, že se akce zúčastníte spolu s dětmi a budete je mít pod dozorem, aby ve škole nedělaly nepravosti 😊. Děkujeme…

Protože masopustní úterý je posledním dnem masopustního období a ve středu začíná období postní (40 dnů před Velikonocemi), kdy je dobré probádávat své hodnoty a myslet více na druhé, rozhodli se pořadatelé (Spolek rodičů a pedagogové), že proběhne na akci sběr dobrovolných příspěvků na Loutky v nemocnici. Při dušičkové akci se na podporu tohoto spolku již vybíralo a 27. února přijdou na naše celoškolní setkání jeho zástupci, aby sbírku před dětmi převzali a svoji činnost nám představili.

 

 

15. února si opět děti budou moci půjčit knížky v bibliobusu a pojízdné knihovny může také veřejnost v Hrnčířích i Šeberově od 12:00 u rychty.

V sobotu 17. února se společně můžeme vydat na Masopustní průvod z Hrnčíř do Šeberova. Ve 14 hodin vyrazíme od Baráčnické rychty a cestou na náměstí do Šeberova nás bude provázet oblíbené Divadlo V Pytli, které pro nás jistě připraví zábavu, jako tomu bylo při mikulášské v prosinci. Podobné akce městské části jsou příležitostí k sousedskému setkání a vaše-naše škola u toho rozhodně nebude chybět.

V úterý 27. února po desáté hodině se společně potkají všichni žáci i pedagogové základní školy na celoškolním setkání, ke kterému využijeme pohostinství kostela Církve Bratrské v naší ulici. Taková setkání jsou známá z prostředí zahraničních škol a z mé zkušenosti jsou smysluplným dílkem do mozaiky komunitního ducha školy, mohou vzájemně žáky a učitele sbližovat a propojovat.

Nyní kalendář trochu přeskočím a přiblížím se konci školního roku. 3. – 7. června jedeme na školu v přírodě. Přihlásily se zatím dvě třetiny žáků. Pokud jste ještě zapomněli, udělejte to prosíme co nejdříve na odkaze, který vám přišel v e-mailu. Pokud přihlášení obdrželi již variabilní symboly, můžete začít zasílat částku 3.300,- na účet školy 2001039379/0800 (variabilní symbol pro školu v přírodě – nikoliv jiný) a to nejpozději do 24.4. 2024.

Mezi hromadné akce dětí patří také letní tábory. Jak jsem vám už psal, dlouhodobě pořádám školní  letní tábory. Letošní proběhne 13.7. – 20.7. v Jizerských horách. Prioritně tábor nabízíme dětem ze Základní školy Šeberov, přihlášku naleznete ode dneška na odkazu v e-mailu, a ve středu 14. února bude zpřístupněná na www.sluchatko.com také jiným zájemcům. Máte tedy čas přihlašovat své přednostně do úterý 14.2. do půlnoci. Kapacita tábora je 50 účastníků a další informace jakož i provozní podmínky naleznete na www.sluchatko.com.

Milí rodiče, pozdravujte od nás naše-vaše žáky a těšíme se na  ně v pondělí na viděnou.

za tým ZŠ

Jiří Luka