Páteční pozdrav 23_2023/2024

Milí rodiče našich-vašich žáků, přátelé a podporovatelé naší školy,

zdravím vás v prvním pozdravu druhého pololetí školního roku 2023/2024. V prvním pololetí, za kterým jsme se při pololetním zastavení ohlíželi, jsem vás prostřednictví pátečního pozdravu oslovil dvaadvacetkrát. Čas plyne opravdu rychle.

Ve středu přinesly vaše-naše děti domů vysvědčení, které sumarizuje školní práci každého dítěte individuálně. V prvních třech ročnících mají děti slovní hodnocení, ve čtvrté a páté třídě pak souhrn pomocí klasifikace. Aby vysvědčení mělo smysl, je důležité, aby mělo konkrétní dopad na žáka, aby mu rozuměl. Jak vysvědčení můžete číst? Paní učitelky jednotlivá hodnocení vytiskly s větším fontem než je na oficiálním dokumentu a využily čtenářských dovedností našich žáků. Ti si v textu barevně vyznačovali individuální specifika svých dovedností, na čem konkrétně ještě chtějí pracovat, co konkrétně a do jaké míry zvládají. Na tento způsob práce můžete navázat doma (pokud vaše dítě nepřineslo navíc vytištěné slovní hodnocení, můžete pro tuto potřebu oficiální formulář vysvědčení okopírovat), doptávat se dětí, co jednotlivé barvy znamenají, ověřovat, jak rozumí formulacím výstupů a jejich míře zvládání. Zkoumejte vliv slůvek občas, s dopomocí, většinou, někdy, samostatně, správně. Co konkrétně to v hodnocení práce dětí znamená? Protože rozsah slovního hodnocení je velký, není nutné vše přečíst najednou, ale doporučuji si čtení rozložit do několika částí. A co říci babičkám, které se ptají na jedničky? Přečtěte jim například podtržené části, co děti zvládají, co je potěšilo, co se jim daří. Možná přijdete i na jiné způsoby sdílení vysvědčení s vašimi blízkými. Budu rád za vaše zkušenosti.

Také klasifikaci lze číst s porozuměním. Pomoci mohou otevřené otázky: Co konkrétně znamená moje známka vzhledem k učivu? Co zvládám? Kde se potřebuji posunout? Jaké cíle pro druhé pololetí si dávám? Pokud se chcete nad školním hodnocením zamyslet více, můžete k tomu využít blog 6P hodnocení na našich www stránkách.

Dovolte mi ještě pár informací. V souvislosti se zprávou o výskytu pedikulózy jsem dostal zajímavý odkaz od jedné maminky. Našel jsem tam blog s mnoha pro mě novými informacemi. Pro inspiraci přeposílám: www.bezvsi.cz. Zítra a celý příští týden čekají děti volné dny a ve škole se potkáme až v pondělí 12. února. Přeji vám, ať si užijte společný čas, pokud je to jen trochu možné. Po prázdninách hned v úterý 13. února od 16 hodin nás ve škole čeká Masopust hrou, který jsme tento týden se Spolkem rodičů plánovali. Akce proběhne ve škole V Ladech, přikládám plakátek a organizační pokyny k vyzvedávání dětí připomeneme před akcí. V příloze posílám také konečné výsledky voleb do školské rady i s doplněním členů za zřizovatele. Hned v sobotu 17. února se potkáme ve 14 hodin v Hrnčířích na masopustním průvodu do Šeberova. Budu se těšit na naše společné akce.

Milí rodiče, již vás nebudu zatěžovat dalšími slovy, věřím, že najdete čas s dětmi nad sdílením zážitků ze školy, některé aktivity připomenu také na Facebook a Instagram. Budeme rádi za lajky, sledování…

Krásný víkend, hezké dny začátku února.