Objevujeme školu a její okolí

Jedním z témat začátku roku je orientace ve třídě, ve škole, v jejím okolí. Školu jsme poznávali při pátračce po skrytých místech, okolí školy jsme se vydali objevovat přímo do terénu. I když děti, povětšinou místní, volaly, že tam všude chodí, názvy okolních rybníků neznal nikdo. Po návratu jsme tedy zkusili ve skupinkách vytvořit plánky míst, která jsme viděli, zapamatovat si důležitá místa v našem okolí. Zároveň jsme poprvé vyzkoušeli skupinovou práci a výborně se nám dařila.