Nejsme na to sami, máme svoje patrony

Je už dlouhou tradicí naší školy, že páťáci, nejstarší  v naší škole, uvádějí do školních lavic nové prvňáčky, stávají se jejich patrony, průvodci při objevování školy. Nejde jen o formální záležitosti, jako je přivedení do školy, ke školnímu zvonu, do třídy. Vztahy mezi páťáky a prvňáky se zejména v tomto roce odehrávají i na neformální úrovni, o přestávkách. Časté návštěvy fungují oboustranně a páťáky i prvňáky očividně těší. Pro páťáky je dobře, že jsou pro někoho důležití, prvňákům dodává jistotu, že mají ve škole takto zkušené spojence. Před námi jsou i společné výukové aktivity, výlety. S prvňáčky se na ně opravdu těšíme.