Velikonoční jarmark

Vážení rodiče,

v úterý 4. dubna 2023 se konal tradiční velikonoční jarmark. Letos jsme provedli drobné organizační změny a dílničky v tělocvičně organizovaly jednotlivé třídy ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem. Účast byla veliká. Těší nás, že se přišli podívat také někteří absolventi  s rodiči. Podle prodaných výrobků a odhadu účastníků přišlo přes 180 žáků, rodičů a návštěvníků. Zahájení začalo vystoupením žáků uměleckého kroužku na nasvíceném hlavním schodišti, kde předvedli tři písničky s doprovodem na hudební nástroj UKULELE. Škola zakoupila 5 nástrojů, další již mají někteří žáci vlastní a jejich řady se postupně rozrůstají pod vedením paní učitelky Daniely.  Poté se přítomní rozešli podle svých priorit do obchůdku, kavárny nebo do dílniček. V prosluněné tělocvičně bylo u jednotlivých stolů stále plno. Děti si vyráběly různé výrobky s velikonoční tématikou, tradičně pletli s panem ředitelem a dvěma dalšími rodiči pomlázky, aranžovaly se květiny, zdobily kraslice a zajíčky, vznikaly papírové origami, ptáčci z krepového papíru, ovečky z vlny a další.

Ve třídě v přízemí probíhal prodej pekařských výrobků, které pro školu napekli rodiče a výběr byl opravdu letos rekordní. Žáci 5. třídy se střídali u dvou pokladen a měli finanční gramotnost přímo v praxi. Spočítat celkovou cenu výrobků, které si zákazník vybral, zjistit čím platí a správně vrátit, to byl nelehký úkol při velkém zájmu a tvořících se malých front. Po ukončení akce došlo na počítání vybrané částky, která dosáhla 12.275 Kč. Po odečtení uplatněných výdajů byla částka 8.250 Kč určená Spolkem rodičů jako účelový dar, který spolek věnoval škole k uhrazení výdajů na školu v přírodě pro rodiny žáků v hmotné nouzi.

Spolek rodičů ve školní jídelně nabízel tradiční kavárnu s občerstvením pro žáky a rodiče. Našla se příležitost na setkání a povídání o všem možném. Výtěžek z kavárny použije spolek na úhradu knížek a triček pro absolventy z 5. třídy a financování dalších společných akcí pro naše žáky.

Děkuji všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce, děkuji všem, kteří si zakoupili výrobky a přispěli na potřebnou věc. Před velikonočními prázdninami bylo příjemné se společně setkat.

Přejeme všem klidné dny velikonočních svátků.

ředitel školy