Zvýšení ceny obědů od 1. 3. 2023

Vážení rodiče,

OD 1. 3. 2023 SE ZVYŠUJÍ CENY OBĚDŮ O 3,-/KČ ZA OBĚD TAKTO:

– ceny obědů: žáci, kteří v tomto školním roce (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023) dovrší 7-10 let, platí 38,- Kč, žáci, kteří v tomto školním roce dovrší 11-14 let, platí 41,- Kč
– výše měsíčních záloh: 735,- Kč (7-10 let) a 795,- Kč (11-14 let), záloha je splatná 20. den v měsíci na další měsíc

Děkujeme za pochopení a spolupráci.