Zprávy Spolku rodičů

Rozsvěcení vánočního stromu v Šeberově

Vážení rodiče,

rád bych zde poděkoval všem, kteří se podíleli na nedělní akci. Počasí bylo velice chladné a deštivé. Přesto vystoupení našich žáků bylo hřejivým dárkem k začínajícímu Adventu.

Děkujeme všem dárcům za finanční částky, které byly darovány za vánoční ozdoby vyrobené žáky školy. Celkem bylo pro Spolek rodičů získáno 5.340 Kč.

Získaný dar použijeme na pořízení programovatelných robůtků OZOBOT 2,0 BIT, které rozvíjí logické myšlení a  budou pro žáky k dispozici ve výuce a školní družině.

Přejeme Vám všem klidný adventní čas a těšíme se na setkání při vánočním vystoupení.

Jaroslav Střeštík

 

 

 

Sběry papíru ve školním roce 2018/19

Velmi děkujeme všem, kdo se zapojili do říjnového sběru papíru.

Další sběry v tomto školním roce proběhnou v následujících termínech:

14. – 18. 1. 2019

8. – 12. 4. 2019

3. – 7. 6. 2019

Za Spolek rodičů

Daniela Adjei

Balení Mikulášských dárečků

Milí rodiče,

19. 11. v 17 hodin proběhne ve škole neformální setkání přátel školy, kde budeme balit mikulášské balíčky a přitom probereme různé aktivity pro školu, včetně organizace občerstvení po vánočním představení a prodeje na šeberovském vánočním trhu, o kterých se zmńují samostatné články.

Jste srdečně zvání, setkání je otevřeno všem, kdo mají zájem – pokud možno nám prosím dejte předem vědět na mail Spolku.

Těšíme se!

Za Spolek rodičů Daniela

Setkání a občerstvení po vánočním představení

Milí rodiče,

tento rok společně s vedením školy, připravujeme jednu novinku. Jistě se již těšíte na vánoční vystoupení žáků v šeberovském kostele, které je vždy milou příležitostí nejen ke zhlédnutí skvělých hereckých, pěveckých a tanečních výkonů dětí, ale též k setkání s ostatními rodiči, sousedy, přáteli.

Tento rok jsme se navíc rozhodli zajistit drobné občerstvení, které bude k dispozici před a po vystoupení na dvorku před kostelem (v případě velmi nepříznivého počasí zvážíme vnitřní variantu). Jste tak srdečně zváni setrvat po vystoupení déle, popovídat si s přáteli, popřát si v klidu hezké svátky – teplé oblečení velmi doporučujeme :-). Výtěžek akce bude samozřejmě věnován škole. A, jak Vás možná již napadlo, budeme velmi rádi, když nám s touto akcí pomůžete, například následovně:

  • Upečte Váš oblíbený koláč či cukroví, připravte obložené housky nebo cokoli jiného, co se i v polních podmínkách snadno servíruje (dejte nám prosím předem vědět, ať máme představu o množství)
  • Připravte nějaký skvělý, nealkoholický a ideálně teplý nápoj (třeba nealko punč:-)) – nemusíte mít vlastní várnici, škola nějaké vlastní
  • Pomozte nám s přípravou na místě, se samotným prodejem či s úklidem po akci
  • Budeme velmi rádi za zapůjčení nějakých vhodných velkých nádob na horké nápoje (pokud by ty školní nestačily)
  • Máte-li větší přebytek jednorázového nádobí či tácků, rádi využijeme
  • Jestli máte nějaké dobré nápady nebo zkušenosti s podobnou akcí, uvítáme Vaši přítomnost na setkání 19. 11. – viz samostatný článek.

Máte-li zájem se jakkoli zapojit, napište nám prosím na mail Spolku rodičů. A hlavně dorazte na představení a buďte připraveni se zdržet 🙂

Za Spolek rodičů Daniela

Vánoční trh na šeberovském náměstí – 2. 12. 2018

Milí rodiče,

jak jste si možná povšimli v šeberovském Zpravodaji, 2. 12. proběhne na novém šeberovském náměstí slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kde vystoupí školní sbor.

Součástí akce je vánoční trh, kde obec vyhradila škole jeden stáneček pro prodej výtvorů dětí (převážně dekorační předměty s vánoční tematikou). Velmi bychom uvítali někoho na výpomoc – vyskládání předmětů do již postaveného stánku, prodej, následný úklid – cca mezi 15 a 18 h, lze i část této doby (nemějte obavy, nebudete na to sami:-)). Popř. je možné předem např. napéct perníčky a jednotlivě zabalit. Výtěžek jde jako vždy škole.

Pomocníkům předem děkujeme a ostatní zveme k nákupům:-)

Za Spolek rodičů Daniela

Zpráva Spolku rodičů

Milí rodiče,

ráda bych Vás požádala, zda byste, podobně jako v předchozích letech, uhradili členský příspěvek Spolku rodičů ve výši 100 Kč. Členské příspěvky budou použity na financování činnosti spolku rodičů, konkrétně na zajištění mikulášské nadílky, cen do recitační soutěže Šeberovské vajíčko a cen žákům na škole v přírodě.

Uhrazení členských příspěvků je dobrovolné. Vzhledem k jejich minimální výši a k rovnoměrné distribuci mezi všechny děti ale prosím, jestli můžete a činnost Spolku Vám není proti mysli, abyste přispěli. Předem moc děkujeme, Vašich příspěvků si velmi vážíme. Spolek dlouhodobě funguje s nulovými provozními náklady a veškeré výtěžky jsou vždy použity dle aktuálních potřeb školy, po domluvě s panem ředitelem. Více o činnosti Spolku se můžete dozvědět na stránkách školy, v sekci Spolek rodičů. Můžete nás též kontaktovat v případě dotazů nebo kdybyste se do naší činnosti chtěli více zapojit.

Členské příspěvky je možné uhradit u třídních učitelů, kteří předají vybranou částku předsedkyni spolku. Jestli máte ve škole více dětí, stačí uhradit členský příspěvek jednou, u paní učitelky staršího z dětí.

Předem moc děkujeme!

Daniela Adjei

předsedkyně Spolku rodičů

Sběr papíru

Také v tomto školním roce organizuje Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově sběr papíru. Můžete sbírat starý papír s námi a přispět tak dobré věci. Opět budeme hradit splátku adopce na dálku, aby mohl náš “adoptovaný” kamarád Juma i dál chodit do školy, budeme přispívat na odměny do soutěží, na trička a knihy pro páťáky, připravovat mikulášské balíčky pro všechny žáky a podporovat školní akce podle aktuální potřeby. Děkujeme, že se zapojujete a sběr vozíte!

Sběr proběhne 4 x ročně v termínech:

8. – 12. října

14. – 18. ledna

8. – 12. dubna

3. – 7. června

Kontejner na starý papír bude přistaven vždy v pondělí ráno okolo 8. – 9. hodiny a odvezen v pátek po poledni (podle aktuálního rozpisu jízd a provozu v daném dni).

Do sběru nepatří znečištěný papír (mastný apod.), plata od vajíček, pauzák a různé plastové desky atd. Kancelářské sponky nevadí.

Spolek rodičů

Poděkování

Dobrý den,
minulý týden jsem byla předsedkyní Spolku rodičů Danielou Adjei pozvána na koordinační poradu spolku a vedení školy.
Bylo to pro mě velkým překvapením…
Totiž, minulý rok můj nejmladší syn ukončil docházku v Šeberově a tím jsem také ukončila mé osmileté angažmá ve výboru Spolku.
Na setkání mi všichni poděkovali za práci ve výboru. Byla jsem velmi poctěna.
Moc děkuji vedení školy za Pamětní list pro emeritní předsedkyni Spolku rodičů :-), za květinu, bonboniéru a voucher od současného výboru Spolku rodičů a hlavně od vás rodičů…
Děkuji za poděkování rodičů s podpisy, moc si toho vážím a musím říct, že jsem měla při předávání darů slzy na krajíčku.
Až doma jsem si vlastně spočítala, jak dlouho jsme byli, jako rodina, se základní školou v Šeberově ve spojení.
Nejstarší dcera na ni nastupovala v roce 2005 a nejmladší syn ji opouštěl v roce 2017.
Jsem vděčna za 12 let milého, osobního a tvůrčího prostředí pro všechny tři děti, a vlastně pro všechny děti, které školou prošly.
Rodiče, užívejte si “malé, ale šikovné” školy a pomáhejte jí k růstu nebo spíš udržení jejího přátelského prostředí.
Já za její přístup moc děkuji a přeji základní škole i spolku rodičů jen to dobré.
Magdaléna Melzerová
Emeritní předsedkyně spolku rodičů 🙂

Členská schůze spolku rodičů

Svolávám tímto členskou schůzi Spolku rodičů při ZŠ v Ladech, která proběhne dne 11. 9. 2017 v prostorách základní školy v Šeberově v době třídních schůzek v jednotlivých třídách.

Program členské schůze

Volba jednoho člena výboru spolku, schválení zprávy o činnosti spolku, výběr členských příspěvků (100 Kč).

Ve druhé třídě po skončení třídní schůzky pak bude prostor pro řešení záležitostí souvisejících s financováním párové výuky (předání smluv, kdo ještě nemá; možnost úhrad v hotovosti; dotazy apod.)

Velmi tímto děkuji dosavadní předsedkyni výboru paní Magdaléně Melzerové za skvělou práci, kterou při svém dlouhodobém působení ve spolku odvedla.

Zároveň navrhuji paní Kateřinu Piskovou do výboru spolku rodičů. Paní Piskovou jistě mnozí znáte, organizuje ve škole sběr hliníku a mimo školu Dobrobazar v Čestlicích.

V případě, že by někdo z členů spolku (rodičů dětí navštěvujících ZŠ v Šeberově) měl zájem působit ve výboru spolku, je samozřejmě možné kandidovat – v takovém případě se mi prosím ozvěte do poledne 11. 9. 2017 níže uvedených kontaktech.

Současní členové Daniela Adjei (předsedkyně spolku a maminka žáků 5. a 2. třídy) a Milada Ritterová (maminka žákyně 5. třídy) zůstávají členy výboru Spolku rodičů.

Členský příspěvek je vztažen na člena spolku, tzn. v případě, že jeden člen spolku má ve škole více dětí, hradí členský příspěvek vždy za nejstaršího z nich.

Daniela Adjei
Milada Ritterová

Daniela Adjei (předsedkyně Spolku rodičů při ZŠ v Šeberově)
tel.: 720 736 950
e-mail: daniela.adjei@gmail.com

Pomoc spolku rodičů

Děti ze šeberovské školy se chystají na školu v přírodě. Jelikož poplatek za školu v přírodě může být pro některé rodiny, finančně náročný, může se stát, že dítě na školu v přírodě raději nepošlou. Výbor Spolku rodičů navázal na podobnou akci z minulých let a vyčlenil z finančních prostředků spolku příspěvek na zaplacení školy v přírodě.

Spolek rodičů tímto vyzývá rodiče dětí, kteří by kvůli finanční náročnosti neposlali svoje dítko na školu v přírodě, aby se přihlásili a podali žádost o čerpání příspěvku. Pro letošní rok vyčlenil výbor spolku na čerpání tohoto příspěvku 5000 Kč celkem. Po uzavření přihlášek výbor rozdělí peníze mezi přihlášené. Příspěvek na jedno dítě max. do výše celkové platby za školu v přírodě. Žádosti v písemné formě předejte prosím na ředitelství školy do 27.2.2017.

Do žádosti, prosíme, uveďte jméno dítěte navštěvujících ZŠ Šeberov, kontakt na žádajícího rodiče a čestné prohlášení s podpisem, které bude přiloženo do dokumentů spolku. Návrh textu žádosti o příspěvek a čestné prohlášení: Žádám tímto Spolek rodičů při ZŠ Šeberově o finanční příspěvek na platbu školy v přírodě, která proběhne 22.-26.5.2017. Čestně prohlašuji, že si momentálně si nemohu platbu za ŠvP dovolit. Jméno a třída žáka, čitelně jméno a příjmení rodiče, kontakt na rodiče, místo, datum a podpis.

Za Spolek rodičů při ZŠ v Šeberově

Magdaléna Melzerová, Daniela Adjei, Milada Ritterová

(výboru spolku)

/ / Spolek rodičů