Výtvarný kroužek – loučení se zimou a vítání jara

Na výtvarném kurzu se dlouhodobě věnujeme práci na téma „Cirkus“.

Nemohli jsme ale opomenout blížící se jaro a abychom mu trochu pomohli, pustili jsme se do výroby Morany. Při lidových slavnostech byla, jako zpodobnění zimy, upalována a utopena jakožto symbol zimy. Když jsem se později dětí ptala, jak to s jejich výrobkem dopadlo, většina si svojí vyrobenou Moranu natolik oblíbila, že jejím házení do vody nemohla být řeč…..

Přesto jaro přišlo 🙂 Užívejte si ho dosyta.

Ing. Ester Jebavá, výtvarný kurz