Výtvarný kroužek – jaro

Na výtvarném kroužku jsme se dlouhodobě věnovali práci na téma „Cirkus“. Inspirovala mě výstava v Galerii GAVU v Chebu, která pod názvem „Cirkus Pictus“ prezentovala cirkus a jeho svět  v letech 1800-1950  a jeho odraz ve výtvarném umění a literatuře. Prohlíželi jsme si s dětmi katalog, který byl k výstavě vydán a byl oceněn  v anketě Nejkrásnější kniha v  kategorii odborná literatura. Dále nám byla nápomocna kniha „Jak to chodí v cirkusu“, kterou ilustrovala Doro Gobelová.

 

Vybrali jsme si  okruhy osob, zvířat a činností , které se  cirkusu týkají a různými technikami je zhmotnili. Na úvod jsme vytvořili cirkusový plakát, poté maringotky pro lidi, ale také ty na převoz zvěře. Pokračovali jsme výrobou zvířat – látkového lva , slona z keramické hlíny a koně z dřevěné balzy. Nesměli samozřejmě chybět akrobati a akrobatky v krásných šatech a figurka samotného cirkusového principála. Poté přišly na řadu vstupenky a téma jsme zakončili  malbou představení, odehrávající se v cirkusovém stanu za velké divácké účasti.

 

Děti pracovaly s velkým nadšením a myslím, že jejich výtvory to potvrzují. Přikládám ochutnávku několika fotografií, více jich najdete ve fotogalerii.

Ester Jebavá, výtvarný kroužek