Gotická Praha

Na podporu názornosti výuky vlastivědy absolvovali žáci ve čtvrtek 24.5. 2018 vycházku po stopách Karla IV. Všemu předcházela středeční příprava ve skupinách, která řešila otázky dopravy, počasí, vhodného oblečení, stanovení trasy, časového harmonogramu a shromáždění informací o gotických stavbách založených Otcem vlasti, které byly cílem vycházky.

Žáci sledovali stanice metra, hlídali přestupy, do pracovního listu zaznamenávali trasu, před vybranými stavbami byli určenými spolužáky, kteří připravovali informace, seznamováni s historií staveb a jejich významem. Zkoumali letopočty, hlídali názvy ulic. Prošli Karlovou ulicí, kudy jezdily průvody na korunovaci. Zakreslovali gotický arkýř u Karolina, brány na mosteckých věžích Karlova mostu, tvary oken chrámu sv. Víta.

Do gotické nálady zasáhla současnost v podobě kontroly při průchodu do areálu Pražského hradu pod dozorem ozbrojených vojáků. Vše jsme zvládli a také počasí nám bylo příznivé. Po návratu do školy žáci zformulovali věty z hodnocení vycházky. Dobrý pocit jsme měli z odpovědí, které přinášely postřehy z gotické doby, ale dostali jsme i takové, které vypovídaly o zájmu žáků k množství turistů, o frontě u kontroly, únava z chůze, drahé ceny v krámcích aj. To vše jsme přijímali jako otisk reality.

Program vycházky vhodně naplnil cíle o gotickém stavebním slohu a významu vlády Karla IV.

pan učitel