Vlastivědná vycházka

Plánek obce, buzola, barevný značkovač, oblečení na ven. To bylo vybavení, které potřebovali čtvrťáci, aby mohli získané teoretické znalosti využít v praxi. Dostat se z místa A do místa B pomocí plánku, zaznamenat cestu, doplnit chybějící názvy ulic a nakonec to nejtěžší – podle buzoly zorientovat plánek podle skutečné situace a nakreslit do plánu směrovou růžici a vyznačit na ní světové strany.

Výchozí stanoviště byla škola a cílem nejvyšší pahorek v Šeberově na poli za rybníkem Jordánek. Z vrcholového stanoviště byla prováděna orientace podle světových stran.  Věříme, že naši žáci v Šeberově nezabloudí.