Podložka pro spolužáky

V rámci hodin výtvarné výchovy se žáci 4. třídy pustili do výroby univerzální podložky, která umožní přizpůsobit běžnou školní lavici jako pracovní stůl pro práci s různými materiály. Konstrukci navrhl pan ředitel a polotovary vyrobil pro školu pan Johánek. Po vstupní  instruktáži, poučení o bezpečnosti při práci s nástroji a stanovení pracovního postupu se všichni pustili s chutí do práce. Nový, vonící materiál a předpřipravené díly usnadnily montáž, ale jednoduché to nebylo.  Kdo potřeboval, přivolal pomoc. Šikovní žáci stihli smontovat i dvě podložky. Pro někoho první seznámení s novými pojmy i nářadím. Šroubovák, vruty, ráčna, bit, hranol, zapustit vrut, rub, líc, příčný, podélný… Čtvrťákům se podařilo smontovat 30 podložek pro ostatní spolužáky. Věříme, že se nová pomůcka dobře osvědčí.

 

začínáme   podložka

Více obrázků, jak vše probíhalo najdete v naší fotogalerii.