Vlastivědná mapa České republiky

V rámci opakování učiva vlastivědy za 1. pololetí, vytvořili žáci 4. třídy, velkou mapu se všemi poznatky, které se od září naučili. Jednalo se o projektový den, který byl rozložen do několika etap. Rozdělení jednotlivých okruhů pro každého žáka. Zpracování  a příprava materiálů. Instalace a tvorba mapy. Vyhodnocení a závěrečné opakování. Cestování za odměnu v tělocvičně.

Každý se zapojil a splnil svůj úkol. Postupně všichni sledovali, jak se mapa rozrůstá, přibývá informací a upoutávek. Spolupráce se stala nezbytnou a výsledek se dostavil. Na samý závěr vyučování se žáci vyřádili v tělocvičně se svými funkčními dopravními prostředky na dálková ovládání.

V naší fotogalerii můžete sledovat tvorbu mapy a zaujetí žáků krok za krokem.

Příjemnou zábavu a poučení vám přejí čtvrťáci

a učitel vlastivědy pan Střeštík.