Návštěva muzea a praktická archeologie

V rámci výuky vlastivědy navštívili žáci 4. třídy muzeum hl. města Prahy. Zde se seznámili s expozicí věnovanou nálezům a období od počátků působení člověka na našem území po období baroka. Tento záběr do historie bude tvořit učivo 2. pololetí. V úvodu prohlídky si žáci prohlédli exponáty doplněné výkladem. Druhá část návštěvy byla ryze praktická. V badatelně muzea si po skupinkách vyzkoušeli již konkrétní vědecké metody při zpracování archeologických nálezů. Zaměření a nákres polohy kosterních  ostatků, třídění pravěkých střepů a jejich skládání, určování stáří keramických nádob podle jejich zdobení a tvarů. Poslední praktická ukázka se týkala přípravy pšeničného zrna na mouku pomocí kamenných pravěkých nástrojů. Zde si každý žák vykoušel, jak bylo obtížné přeměnit hrst zrní na hrubou mouku. Věřím, že tento prožitek se každému žákovi vybaví, když bude chtít vyhodit kus rohlíku nebo chleba.

Celá dílna byla dobře připravena a organizována. Věřím, že si žáci odnesli nejen zážitky, ale také poučení.

Pro více obrázků a lepší připomenutí akce se můžete podívat do fotogalerie.

pan učitel