Velikonoční Jarmark

V úterý 12. dubna se po tříleté odmlce opět konal tradiční velikonoční Jarmark. Ukončení platnosti omezení kvůli Covid 19 umožnilo připravit pro všechny žáky a návštěvníky z řad rodičů, obchůdek ve třídě, kde prodávali žáci 5. třídy velikonoční výrobky našich žáků a dobroty od rodičů, dílničky v tělocvičně a kavárnu v jídelně, kde Spolek rodičů zajišťoval občerstvení.

Vybrané finanční prostředky byly předány Spolku rodičů.

Děkujeme všem kteří přispěli ke zdárnému průběhu celého odpoledne. Věříme, že jste si společné setkání užili a těšíme se na další akci.