Čtení s Andersenem – kniha do tašky

Vážení rodiče,

v pátek 1. dubna proběhla, po dvou letech odmlky kvůli Covid 19,  tradiční školní akce Čtení s Andersenem. Naši učitelé připravili vlastní originální program pro všechny žáky během dopolední výuky. Celá akce byla speciálně zaměřena na podporu čtení s porozuměním, získávání sociálních dovedností a komunikaci, podporu vzájemných vztahů mezi žáky napříč jednotlivými ročníky. Program byl velice dobře promyšlen, s vypracováním detailního scénáře a časového plánu, včetně zajištění tvorby „knihy v tašce“. Důležitá byla koordinace všech učitelů a práce 18 skupin žáků, aby vše do sebe zapadalo a děj gradoval do závěrečné výstavky hotových prací. 6áci se seznámili s 9 tituly dětských knížek. Děkuji všem, kteří pomáhali realizovat letošní ročník.

Věříme, že si naši žáci celé dopoledne příjemně užili a mají vám co vyprávět. Papírové tašky jsou k nahlédnutí ve škole.