V Hrnčířích se otevře detašované pracoviště naší školy od nového školního roku 2022/2023.

Vážení rodiče,

z důvodu umožnit přijetí všech žadatelů o docházku do první třídy v ZŠ V Ladech 6, kteří mají trvalé bydliště ve správním obvodu naší školy, rozhodl zřizovatel školy MČ Šeberov o zřízení detašovaného pracoviště v Hrnčířích (Baráčnická rychta). Celý tento objekt bude stavebně upraven pro potřeby školského zařízení v souladu s platnými předpisy a předán do užívání ZŠ V Ladech 6, jako její detašované pracoviště. Ředitel školy bude celý objekt spravovat a rozhodovat o jeho vybavení a využití v souladu s potřebami školy do doby, než bude otevřena nová školní budova pro 1 – 9. ročník.

Vzhledem k prostorovým možnostem a s přihlédnutím k efektivnímu využití nových prostor, rozhodl ŘŠ, že zde budou umístěny dvě třídy se žáky druhého ročníku. To znamená, že žáci prvních tříd vždy zahájí školní docházku v budově V Ladech 6 a druhý ročník všechny třídy absolvují v Hrnčířích.  Toto rozhodnutí umožní vytvořit stálé zázemí pro učitele a žáky tohoto ročníku. Budova bude vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami a její prostory budou dostačující pro děti mladšího školního věku. Objekt bude poskytovat plnohodnotné zázemí pro žáky od 7 do 17 hodin, včetně ranní družiny, stravování (výdejna obědů) a odpolední družiny.

Věříme, že otevření detašovaného pracoviště v Hrnčířích od 1. září 2022 zajistí jistotu při důležitém životního kroku vašich dětí – vstup do první třídy v naší obci.