Když MŠMT zamíchá vzdělávacím koktejlem…

O aktuálně chystaných změnách ve financování školství se dočítáme v současné době téměř každý den. Vzdělávací koktejl, který chystá ministerstvo školství, nepochybně ovlivní kvalitu vzdělávání. Nesouhlasy, které školské odbory vedly k vyhlášení stávky, nejsou spojeny s platy učitelů, jak často ve veřejnosti ještě zaznívá, ale s negativním dopadem chystaných změn na výuku, a tedy s negativním dopadem na naše-vaše děti. Po jejich zavedení nebude snadné provádět párové vyučování, které úspěšně využíváme k efektivnímu učení. Pro podporu práce pedagoga ve třídě, kde jsou děti s podpůrnými opatřeními, bude v případě aplikace opatření k dispozici méně asistentů pedagoga. Ti hrají v naší škole klíčovou roli, pomáhají učitelům a podporují žáky v jejich učení. Jejich absence bude znatelně pociťována. Kromě toho budou omezeny prostředky na podporu nepedagogických zaměstnanců jako jsou paní kuchařky, uklízečky, pan školník a asistentka vedení a bude méně prostředků na učebnice a pomůcky na vzdělávání. Udělali jsme si s paní zástupkyní modelaci chystaných opatření, jako kdyby měla nastat právě teď a tady. Koktejl, který vznikl za míchání ministrova opatření, je spíše trpký. Ochutnejte.

PÁROVKA PUNCH

Tento koktejl bychom z nabídky naší školy museli zcela vypustit. Po přepočítání sníženého počtu financovaných hodin tzv. PHmax, bychom měli právě 8 hodin, které můžeme rozdělit na financování párové výuky nebo dělených hodin. Tyto hodiny bychom použili na dělení tříd (viz níže) a na párovou výuku by nám tedy nezbývalo nic. Znamenalo by to v tuto chvíli její zrušení. Párovka punch přichází ze strany ministerstva s příslibem šetření a efektivity, ale jak vidíte, v našem případě se jedná o zrušení tandemové výuky, což může mít neblahý vliv na kvalitu výuky. Párové vyučování se ukazuje jako účinný prostředek pro podporu vzájemné spolupráce mezi pedagogy a posílení individuálního rozvoje žáků. Přicházející změny však tuto osvědčenou praxi u nás zruší. Jak bude vypadat školní den bez možnosti sdílet nápady a zkušenosti při výuce? Je Párovka Punch skutečně odpovědí na výzvy moderního vzdělávání, nebo spíše přichází s příchutí stagnace?

DVOJITÝ ŠUM

Dělení tříd patřilo do vyučování od nepaměti. Setkávali jsme se s ním i za našich studií především při výuce jazyků, tělocviku, pracovních činností, odborných předmětů. Všichni máme zkušenost, že takové dělení je nutností. V případě nového výpočtu financování počtů hodin se v naší škole dostáváme k tomu, že bychom mohli rozdělit na anglický jazyk čtvrťáky a páťáky. To je vše, ani hodinu dělení navíc. Může Dvojitý šum ministra Beka skutečně přispět k efektivnějšímu výukovému procesu, nebo se jedná o experiment, který povede k nedostatečnosti výuky jazyků?

ASISTENT KAMIKAZE

V tuto chvíli v naší škole pracuje pět asistentů pedagoga, jeden nám chybí a další dva budeme ještě potřebovat. Pokud použijeme chystaný výpočet pro jejich určení, tak na toho chybějícího nemáme nárok, a navíc výrazně snížíme úvazek jednomu ze stávajících. V případě dalších dvou potřebných asistentů by vznikl v našem případě nárok pouze na jeden poloviční úvazek. Kde ubereme?

Asistent kamikaze zanechá pedagogy v boji s narůstajícím počtem žáků s různými potřebami a omezí jejich možnosti poskytovat individuální podporu. Jak podpořit žáky a nenechat vyhořet učitele, když se jejich pomocníci stanou po namíchání tohoto drinku nedostupnými?

NÍZKOPRAHOVÁ PIÑA COLADA

Přeskupením financí ze státního rozpočtu nastane situace, kdy bude v balíčku méně peněz na nepedagogické pracovníky. A to nechceme. Pan školník, paní kuchařky a asistentka vedení jsou plnohodnotnou a nezbytnou součástí našeho školního týmu a jejich práce přispívá k tomu, aby naše škola byla příjemným a bezpečným místem pro učení a aby vše správně fungovalo. Kdyby se jim snížil jejich už tak nízký plat, dost možná by si hledali práci jinde. Nejsem si jistý, jestli bychom za ně našli odpovídající náhradu. Při budování nového areálu budeme navíc těchto zaměstnanců potřebovat ještě více, budeme chtít, aby kvalitně a s respektem ke koncepci naší školy dělali svoji práci co nejlépe, aby co nejlépe vařili, uklízeli, udržovali školu krásnou a bezpečnou. Bude jim Nízkoprahová piña colada, nápoj pro hrdiny bez financí, ve které si navíc jen lehce svlaží rty, stačit?

PARADOX MOJITO

Nepochopitelným nápojem ministra je pro mě Paradox mojito, ve kterém nacházíme dvě rozporuplné chutě v jedné sklence. Klíčový dokument ministerstva Strategie 2030+ má za cíl modernizovat vzdělávací systém Česka a slibuje širokou podporu v této oblasti. Namícháme-li tuto ingredienci s chystanými změnami a jejími dopady na žáka, vznikne nám pokrytecké Paradox mojito, ve kterém je lahodná přísada přehlušena nestravitelnou složkou. Kážou vodu a pijí víno nebo jen jedna ruka neví, co dělá? Ať tak či tak, v naší škole chceme žáky vést k hodnotám a dovednostem a Paradox mojito chutná opačně.

PROTŘEPAT, NEMÍCHAT

Namíchání uvedených ministerských nápojů ohrozí kvalitu vzdělávání, kterou v naší škole nabízíme. Pro její zachování je potřeba přerozdělit finanční prostředky jiným způsobem. Takže nemíchat, protřepat.

Výše popisuji dopady, které by měly připravované změny na kvalitu vzdělávání přímo v naší škole, pokud by nastaly právě teď s daným počtem tříd, žáků a pedagogů. Protože mě lidé znají jako pozitivního člověka, věřím, že se nám navzdory vnějším podmínkám společně podaří namíchat lepší koktejly, které budou mít pozitivní vliv na kvalitu vzdělávání. Důležité je, aby rodiče našich žáků a veřejnost vnímali a byli si vědomi dopadů chystaných změn.

Prosíme, milí rodiče, čtenáři, o podporu ve snaze o kvalitní vzdělání. Protože se dopady týkají vašich-našich dětí, napadlo paní učitelku Aničku, že byste měli stávkovat spíše vy. Stačí ale, když budete šířit povědomí o nerozumnosti chystaných kroků mezi kamarády, přáteli. Nejde skutečně o peníze, ale o kvalitu vzdělávání našich-vašich dětí. Ve škole se ke stávce zatím nekloníme, volíme komunikativní způsob nesouhlasu a chystáme otevřený dopis ministrovi školství (to neznamená, že kdokoli z jednotlivců nemá právo se do stávky zapojit), věříme, že komunikace a dialog mohou přispět k nalezení udržitelných řešení.

ŠEBEROVSKÝ SUNRISE

Pojďme si na závěr tohoto blogu namíchat lepší drink než nabízí ministerstvo. Jeho ingredience zvolíme tak, aby Základní škola Šeberov byla za každých okolností školou pro úspěch každého žáka, kde se každý učí naplno a s radostí. Všichni ve škole pro to děláme maximum.