Sudé nebo liché?

V pátek 24.11. dostali čtvrťáci příležitost vysvětlit dětem z druhé třídy pojem sudé a liché číslo. Nebyla to jednoduchá úloha. Předem si ve dvojici či trojici domluvili strategii, jak na to. Uvědomili si, že nestačí jen něco napsat na tabulky a dát dětem přečíst, že je nutné mít názorné pomůcky, doptávat se, zjišťovat míru porozumění . Vybaveni kamínky, kostičkami, dřívky se čtvrťáci přesunuli do přízemí za druháky a vyučování mohlo začít. Využili  prostory školní družiny, jídelny a třídy, aby se skupiny nerušili. Nebylo to jednoduché, ale při závěrečné reflexi druháci dokázali, že čtvrťáci uspěli.