Stavitelé ve 4.třídě

O přestávkách u nás začíná být stále oblíbenější stavění ze stavebnice Karla. Dohodli jsme se, že každý, kdo nějakou stavbu vytvoří, opatří ji jmény autorů a vyfotíme ji. Obrázky budeme zveřejňovat a každý, kdo má zájem může posoudit, která je nejpovedenější, nejoriginálnější, největší,…. Kriteria už si každý může určit sám.