Proč se neučíme podle rozvrhu a nedodržujeme přestávky tak, jak jsou vypsané, aneb co je to „integrovaný blok“

Je ráno a přicházejí první děti do třídy. Většina z nich po pár chvílích otočí svůj pohled na magnetickou tabuli, kde máme na každý den vyskládaný rozvrh. Vědí totiž, že pravděpodobně nebude stejný, jaký mají napsáný v žákovské knížce. Nepřekvapí je ani to, když  jsou vedle sebe dvě kartičky, tedy dva předměty do jedné hodiny, případně kartičky s úplně jiným nápisem. A také vědí, že i tento rozvrh je orientační, že si nemá velký smysl podle něj připravovat pracovní sešity, že stačí jen penál a na zbytku se pak spolu dohodneme.

Proč tomu tak je? Učíme se zpravidla v tzv. integrovaných blocích. Jak to vypadá? Například takto:

Téma podzimní plody

Hodina začíná v kroužku na koberci, kde se sejdeme u krabice přikryté šátkem. Děti mají za úkol hmatem zjistit, co se v krabici nachází a zároveň ohmatat, zda je tam něco drsného a něco hladkého. Někdo to zkouší přes šátek, jiní šahají pod něj. Všichni už vědí, že nemají nic prozrazovat, že by tím ochudili o překvapení a možnost přemýšlet a přijít na to sám ostatní. Když si všichni sáhnou, každý řekne nejprve jednu konkrétní věc, co v krabici nahmatal. Následně přemýšlíme, proč to tam je a co by se s tím dalo dělat. Děti poměrně snadno rozdělují předměty na ovoce a zeleninu. Vyjmenováváme si jednotlivé druhy a dohadujeme se, kde a jak rostou.
Z diskuze vzejde, že tu máme navíc citrón a mandarinku – ty se u nás nepěstují. Počítáme, kolik druhů a kolik kousků od čeho máme.
Porovnáváme, čeho je více/méně. Porovnáváme tvary a velikosti. Pak se pustíme do přiřazování počátečních hlásek k jednotlivým plodům. Některé plody robotujeme. Ve dvou skupinkách pak také zkoušíme vymodelovat z plodů nějaká písmena, co jsme se již učili.

Dále si vybereme několik plodů, které prozkoumáme více. Holky vybírají 3 kusy ovoce a kluci 3 kusy zeleniny. Ty postupně rozkrojíme,
očicháme a ochutnáme. Před tím ale diskutujeme, jak si myslíme, že bude plod uvnitř vypadat, vonět, chutnat. Po této aktivitě hodnotíme, zda naše představa byla správná. Posloucháme názory druhých, například na to, zda nám daný plod voněl/chutnal a jak jsou na tom ostatní. Rozvinula se diskuze, zda je fajn o něčem říkat (speciálně o jídle, ale i o vůni, obrázku…), že je něco „hnusné“, nebo
zda je lepší použít „Mně se to nelíbí/nechutná….“.

Na závěr se přesouváme k interaktivní tabuli, kde si pouštíme několik interaktivních „ovocno-zeleninových“ kvízů – jeden je zaměřený
například na určení toho, co kde na obrázku leží (květák je vlevo od brambory…), další je pexeso, kde se spojuje vyřčené slovo s obrázkem, na dalším musíme přečíst krátké věty, ve kterých spojujeme plod s rostlinou (stromem).

Nakonec to vše krátce zhodnotíme. Každý si (pohybem paží) ukáže, jak se v tom cítil, jak mu to šlo, jak ho to celé bavilo. Tímto náš jeden integrovaný blok končí. Určitě by se dalo najít ještě spoustu aktivit na toto téma, ale blok končí přesně ve chvíli, kdy se děti začínají ptát, zda můžou jít na WC, svačit, někdo se začíná válet po lavici či kamarádovi atd. Tedy ani ne za 45 minut, ani ne když
zazvoní, ani ne, když by bylo na čase začít po přestávce jiný předmět. Zkrátka končí tehdy, když už je ten správný čas.

Co jsme v tomto bloku dělali?

  • Poznávali jsme podzimní plody všemi smysly. Přiřazovali jsme plody k rostlině.
  • Počítali jsme, dopočítávali do daného množství. Porovnávali velikosti. Objevovali tvary. Orientovali se v ploše.
  • Sluchově jsme určovali hlásky. Pár písmen jsme i napsali. Četli jsme krátká slova a věty. Vyjadřovali jsme ve větách svoje myšlenky.
  • Diskutovali jsme. Pracovali jsme s představou a následně jí porovnávali s realitou. Spolupracovali jsme ve skupině, museli jsme se dohodnout (nejsložitějším úkolem tohoto bloku se ukázalo být domluvit se ve skupině na 3 plodech, které se budou krájet 😉).
  • Posilovali jsme krátkodobou paměť – museli jsme si pamatovat, co je pod šátkem schovaného.

Byla to tedy prvouka? Čeština? Matika? Nějaká třídnická hodina, kde se řeší spolupráce ve skupině nebo jak spolu máme ve třídě mluvit?

….byl to zkrátka INTEGROVANÝ BLOK .