Páteční pozdrav 07_23/24

Krásné odpoledne, milí rodiče, přátelé školy,

uplynul další týden a je tu opět páteční pozdrav ze Základní školy Šeberov.

Ve středu jsme se společně potkali na akci Na kafe s ředitelem. Děkuji za milá setkání a rozhovory. Všem, kdo připravili hojné občerstvení, děkuji za výrobu dortů, bábovek, chlebíčků, přichystání kávy a další podporu. Možná bychom si mohli příště nasdílet recepty, protože se kromě duší těšily i chuťové pohárky. Děkujeme. V úvodu programu jsme se přenesli do dětství a každý přemýšlel o době své školní docházky. Bylo zajímavé sdílet, v jakých situacích jsme za tu dobu prožívali ve škole štěstí, a co z toho chceme, aby poznaly ve škole také naše děti. Rodiče mluvili v této části o kamarádech, některých učitelích, kteří jim utkvěli v paměti, určitých formách úspěchu, volnosti během přestávek a někteří si těžko mohli vzpomenout. Určitě si přejeme, aby naše-vaše děti, až se jich za dvacet, třicet let někdo takhle zeptá, chrlili vzpomínky na šťastné dětství ve škole i doma. V kontextu reportáže, kterou jsem slyšel na Radiožurnálu tento týden, mi to připadá opravdu důležité. Říkalo se v ní, že „…ze studie vědců Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že až 40 procent žáků devátých tříd základních škol vykazuje známky střední až těžké deprese a 30 procent z nich známky úzkosti.“ My sice v naší škole ještě deváťáky nemáme, ale věřím, že až je budeme v nové budově mít (a ono to uteče rychle), tak v naší-vaší škole to bude jiné. Právě novým areálem jsem pak virtuálně rodiče provedl, ukázal jim na plánech, kde se co chystá, jak vše bude vypadat. Když jsem se sám rodičům podrobněji představoval, bylo pro mě milé zavzpomínat na svoji profesní cestu a své první žáky. Těším se, že naplánujeme se Spolkem rodičů další setkání…

Od příštího týdne ještě dodatečně nabízíme kroužek Barvínek, který povede naše paní učitelka Jana Jirásková. Jedná se o výtvarný, kreativní kroužek, kdy si děti vyrobí mnoho originálních uměleckých výrobků, které si zároveň odnesou domů. Kroužek bude trvat hodinu a půl ve středu od 16:00 do 17:30 a je určen pro max. 10 žáků. V ceně tohoto kroužku 3.560,- Kč (výše ceny dána délkou dvou vyučovacích hodin a množstvím pomůcek) jsou zahrnuty veškeré organizační a provozní náklady s ním spojené: všechny výtvarné potřeby, lektorné, energie a náklady ve škole. Máte-li tedy zájem rozšířit aktivity svého dítěte, můžete je přihlásit zde. Těšíme se, že si při Barvínkovi děti užijí mnoho zábavy.

Postupující podzim na konci října a začátku listopadu je spojený se svátky halloweenu a Dušiček. Ve škole si plánujeme připomenout oba způsobem, aby je volné dny podzimních prázdnin hezky rozdělily a my měli možnost se před prázdninami zaměřit na anglosaskou tradici a po nich na české Dušičky při lampiónovému průvodu. Zapište si prosím do kalendáře: 25.10. od 15 – 18 hodin halloween¸ který připravuje paní učitelka Lásková s kolegyněmi a 2. listopadu od 17 hodin lampionový průvod pod vedením Spolku rodičů (lampiony si připraví děti v rámci pracovních činností ve škole).

Při zmiňování plánovaných akcí mě napadá vzpomenout, že ve druhém pololetí v termínu 3. – 7. června plánujeme celoškolní školu v přírodě. Chystáme se jet do objektu rekreačního střediska Sobeňák u Rožmitálu pod Třemšínem. Jedná se o příjemné zařízení v hezkém prostředí. Celý areál bude k dispozici pouze nám. Zatím se můžete navnadit na webu zde. Podrobnější informace a přihlášky vám zašleme brzy.

V rámci poznávání života školy procházím rád školou o přestávkách i při vyučování. Dnes jsem takový průlet školou v hlavní budově udělal a viděl jsem, jak žáci v 1.A skládali ze slov věty, v 1.B vyvozovali pomocí básničky písmenko S, které pak modelovali z modelíny, psali do krupice a na destičky. Ve 3.B si povídali o informacích, které jim předal tatínek jednoho z žáků, když vyprávěl o své rodné zemi Itálii. V 3.A si četli zrovna příběh o Machovi a Šebestové a školníkovi panu Humlovi. Páťáci to měli o dost náročnější, protože vyhledávali ve větách přísudky jmenné se sponou. Zavzpomínal jsem na svou osmou třídu, kdy jsem se to učil na přijímačky. Naposledy jsem si nechal čtvrtou třídu. Tam zrovna paní učitelka Anna Havlová hodnotila s dětmi jejich pisatelská díla a následně ve třídě nasněžila slova s chybami, které děti opravovaly. Paní učitelka Kateřina Slaná vše zpovzdálí sledovala a dnešní den tak předala svojí třídu své následovnici.

Děkujeme paní učitelce Katce za vše, co pro děti a celý kolektiv udělala, přejeme jí, aby si užívala radostí, které ji určitě následující období přinese. Třídu tedy přebírá od 16.10. jako třídní paní učitelka Anna Havlová, která se na práci se svými novými žáky těší.

Milí rodiče, přeji vám všem krásný víkend!

za tým ZŠ Jiří Luka