Od bolesti k naději

Se znepokojením jsme vnímali zprávy, které k nám přicházely v době, kdy u nás ve škole vrcholily přípravy na společnou oslavu Vánoc. Bolest, nepochopení a slzy se pomalu vkrádaly do našich srdcí. Přesto – a možná o to více vědoměji – jsme chtěli s našimi dětmi prožít společné chvíle u adventního věnce. Stačí nepatrný okamžik a vše může být v našich životech jinak. Adventní písničku jsme poslali směrem odkud přicházely skličující zprávy.

Čtrnáct rodin už spolu letos neprožije Štědrý den, další desítky budou bojovat o život v nemocnicích a možná stovky budou mít následující dny zastřené strachem. Tato tragédie nám zasadila do srdcí hlubokou jizvu a ta bude bolet dlouho. Pro všechny budou tak mít Vánoce ode dneška příchuť žalu. S upřímným soucitem směřujeme naše myšlenky k rodinám a přátelům obětí, kteří se teď musí vypořádat s nesmírnou ztrátou a nepředstavitelnou situací. Víme, že slova jsou slabá, aby vyjádřila skutečné pocity, ale přesto vyjadřujeme náš hluboký smutek a podporu všem v těchto těžkých chvílích.

V naší-vaší škole klademe velký důraz na bezpečné a přátelské prostředí a stále více si uvědomujeme, jak důležité je ustavičně je budovat, obnovovat a podporovat aktivitami, které k němu vedou. O to více jsem osobně zasažen tím, že se tato katastrofa odehrála na akademické půdě vysoké školy a o to více chápu, že v našich dětech je nutné rozvíjet schopnosti komplexně v mnoha směrech lidského prožívání, chování a jednání. Kromě rozumové oblasti, která se obvykle ve školách i rodinách prioritizuje, sem nedílně patří také inteligence emoční, sociální, morální, volní, adaptační a spirituální. Jsem přesvědčen, že ty všechny je potřeba ve školách rozvíjet, aby z nich vycházely zdravě sebevědomí, samostatní mladí lidé, kteří:

  • budou schopni nakládat se svými emocemi v souladu se sebou a svým okolím (emoční inteligence),
  • budou vnímat a interpretovat, analyzovat a vyvozovat, vyjadřovat se, tvořit nové věci a měnit nastavení mysli (rozumová inteligence),
  • budou rozvíjet zdravé vztahy, respektovat a podporovat druhé a fungovat v různých kontextech (sociální inteligence),
  • naleznou schopnost rozlišovat, co je dobré, co už ne a budou účinně nakládat s morálními dilematy (morální inteligence),
  • dokáží se rozhodovat a být vytrvalí na cestě za svým cílem: cílevědomost, odolnost, akceschopnost, houževnatost, soustavnost (volní inteligence)
  • změna pro ně nebude stres, ale běžnou součástí života, přijmou ji, přizpůsobí se kreativně změnám a současně ji využijí k dalšímu rozvoji a vývoji (adaptační inteligence),
  • budou vnímat, co je větší než my, a smysluplnost svého konání a života jako takového (spirituální inteligence).

Proč to na tomto místě a v tyto pohnuté hodiny píšu? Protože věřím, že komplexní rozvoj žáků směřující k budování gramotností, klíčových kompetencí (soft skills) a hodnot je klíčem pro budoucnost. Naše děti přeberou jednou (a bude to brzy) tento svět. To oni budou prezidenti, ředitelé, lékaři, učitelé, právníci. To oni budou rozhodovat. Jakými hodnotami se ve svých rozhodováních budou řídit?  Zaměřovat se tedy pouze na jednu oblast rozvoje našich-vašich žáků nestačí. Je důležité rozvíjet u dětí, a také u sebe, všech sedm výše jmenovaných oblastí. Architekti plynových komor byli jistě profesně zdatní lidé, atentátníci mohou mít vysoké IQ, ale to prostě nestačí. Byli a jsou to lidé bez hodnot, zásad, morálky. Také proto se v šeberovské škole zaměřujeme na integraci všech oblastí osobnosti člověka. Věřím, že v tom je naděje pro budoucnost. Bude skvělé a jistě efektivní, když budou tyto snahy v souladu s rodinami našich žáků. Děkujeme.

Na tomto místě se sluší poděkovat policistům, zdravotníkům a všem, kteří prokázali, že právě oni jsou lidmi na pravém místě, lidmi s hodnotami a profesionalitou. Děkuju, jste pro nás inspirací.

Melodie zvonů nás provází celým naším životem, připomněli nám páťáci při uvedení své písně, ke které sami složili text. Přes všechny nepříznivé podmínky zbývají už jen hodiny do rozeznění zvonů vánočních. Přejme si, abychom Vánoce prožili letos více vědoměji a aby každý, kdo byl postižen touto tragédií, našel sílu a podporu ve svém okolí. Jsme s vámi v myšlenkách a modlitbách.

Na závěr přikládám přání v podobě písničky, ke které si naši páťáci s paní učitelkou Aničkou sami složili text. Byl jsem částečně u toho a dává mi to naději, že pokud děti, které psaly tento text, vezmou svět jednou do rukou, bude to svět nádherný. Děkuju!

POKOJNÉ SVÁTKY!

Už zazněl zvon

Už zazněl zvon

Vánoční zvon

Už zazněl zvon

Vánoční zvon

Už slyším pět

Andělský zpěv

Nastal nám zas

Kouzelný čas

Už svítí strom

Vánoční strom

Dnes sejdem se

Radujme se

Už slyším pět

Andělský zpěv

Nastal nám zas

Kouzelný čas

/: Gloria in excelsis Deo.:/

/:Přejeme vám pěkné Vánoce.:/

 

Už zazněl zvon…