Objevujme svět, který je kolem nás

Milí třeťáci!

Moc se na vás těším! Čeká nás pár změn a mnoho nových objevů. Budeme se učit vědecky bádat a zkoumat, i když hlavně v našem nejbližším okolí. Těšte se, i tam je co ke zkoumání. Budeme objevovat nové souvislosti v českém jazyce, známá prostředí v matematice nás povedou k neznámým objevům. Budeme zkoumat i sami sebe, abychom lépe rozuměli sobě, svému učení. Budeme si klást otázky a hledat odpovědi. Takže – hurá do školy!

Kristina Hořáková